Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Produksjon

For å optimalisere energiproduksjonen må forskere, kraftprodusenter og teknologileverandører samarbeide for å finne nye og innovative måter å drifte og vedlikeholde energiproduksjonen på, både innen vann, vind, varme og sol.

Pågående forskningsprosjekter

  1. Fornybar energi, Pågående forskningsprosjekter

    Damsikkerhet i et helhetlig perspektiv

    Prosjektet har som mål å etablere og ta i bruk kunnskap som utvikler damsikkerhet i et samfunnsoptimalt perspektiv. Prosjektet fungerer i dag som en felles arena for dialog mellom dameiere, myndigheter, rådgivere og FoU for å dele kunnskap og fremme utvikling av optimalt sikkerhetsnivå i en samfunnsøkonomisk ramme. Det er per idag fire pågående underprosjekter, for mer informasjon om disse se lenker under.

  2. Fornybar energi, Pågående forskningsprosjekter

    Vannkraft: High head Francis turbines (HHFT)

    HiFrancis was born out of the need for further knowledge regarding a series of Francis turbine failures in the national grid. In the current market, turbines are operating at off-design operational conditions, and the industry is facing problems with both newly installed and old Francis units. The main problem is crack formation in the turbine runner, caused by pressure fluctuations.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: