Kristofer Ryde / Lyse
Kristofer Ryde / Lyse

Innovasjon og forskning

Innhold

Forskningssøknad: Gassovermetning

Prosjektet tar mål av seg å utvikle en ny teknologisk løsning for å hindre miljøeffekter av gassovermetning nedstrøms vannkraftverk. (Prosjektperiode: 2020-2024).

Om Gassovermetning:

Det har dessverre vært flere hendelser med gassovermetning i norske vassdrag som har resultert i at fisk dør pga "dykkesyke". Dette oppstår når mye luft blandes inn i vannkrafttunneler fra bekkeinntak i perioder med mye nedbør. Det mangler tekniske løsninger for hindre at gassovermetning skjer, og dette prosjektet tar mål av seg til å utvikle en teknisk løsning som kan installeres i vannkraftverket nedstrøms turbinen.

 

Last ned prosjektbeskrivelsen