Innhold

Kursmateriell

Her finner du kursveileder, ferdig Powerpoint-presentasjon med utfyllende notater, samt nødvendig kursmateriell slik at du kan holde kurs uten ytterligere forhåndskunnskaper.

Kursmateriell
  1. Kursveileder

    Veilederen gir en innføring i hvordan man som kursleder gjennomfører kurset i nullvisjonen og sikker planlegging.

  2. Kurspresentasjon

    Powerpoint-presentasjonen har utfyllende støttenotater slik at du kan lede opplæringsprogrammet likehel.no uten forhåndskunnskaper.

Tidsbruk

Opplæringen kan gjennomføres som et todagers kurs, der det er 14 dager mellom kursdagene som går over fire timer. Alternativt kan kurset gjennomføres over tre dager av tre timer. Det er viktig at det går én til to uker mellom hver kursdag slik at kursdeltakerne har tid til å arbeide med hjemmeoppgaver, og på den måten kan integrere kursinnholdet i sin praktiske jobbhverdag.

Det anbefales ikke at kurset blir delt opp på andre måter eller at kursinnhold og temaer kuttes ned på eller flyttes i rekkefølge.

Forberedelser

For å tilegne deg litt mer bakgrunnskunnskap, anbefaler vi at du leser igjennom rapporten fra sikkerhetskulturprosjektet og informasjonsbrosjyren om nullvisjonen, i tillegg til kursveilederen og Powerpoint- presentasjonen før du igangsetter kurset i egen bedrift.

Dersom det er ønskelig, kan Energi Norges logo byttes ut med profilen til egen bedrift. Du har da også mulighet til å legge inn bilder og skadetall fra egen bedrift.

Vi anbefaler for øvrig at du ikke endrer på øvrig tekst i presentasjonen, da både oppbygging og vektlegging av de ulike temaene bygger på resultatene fra kartleggingen av sikkerhetskulturen i kraftnæringen, i tillegg til etablert forskning innenfor sikkerhetskultur.

Hvordan kan nullvisjonsfilosofi forstås og hvordan kan du integrere den i sikkerhetsarbeidet i din bedrift?