Innhold

Kurshefte: Nullvisjon

Brosjyren gir en gjennomgang av hvordan nullvisjonsfilosofi forstås og hvordan bedrifter kan integrere den i sitt sikkerhetsarbeid.

Nullvisjonen baserer seg på en tankegang om at alle ulykker kan forebygges. Istedenfor å forstå null skader som et mål, ansees forebygging av skader og ulykker som en prosess eller reise. 

Det innebærer nye måter å tenke og jobbe med sikkerhet på, og krever at en bedrift må våge å sette seg høye ambisjoner. Det forplikter bedriften til å skape en sikrere arbeidsplass ved aktivt å arbeide for å forebygge alle farlige forhold, skader og ulykker.