Innhold

Kurspresentasjon

Powerpoint-presentasjonen har utfyllende støttenotater slik at du kan lede opplæringsprogrammet likehel.no uten forhåndskunnskaper.

Dersom det er ønskelig, kan Energi Norges logo byttes ut med profilen til egen bedrift. Du har da også mulighet til å legge inn bilder og skadetall fra egen bedrift.

Vi anbefaler for øvrig at du ikke endrer på øvrig tekst i presentasjonen, da både oppbygging og vektlegging av de ulike temaene bygger på resultatene fra kartleggingen av sikkerhetskulturen i kraftnæringen. I tillegg ligger etablert forskning innenfor sikkerhetskultur i bunnen.

Last ned presentasjonen