Innhold

Kursveileder

Veilederen gir en innføring i hvordan man som kursleder gjennomfører kurset i nullvisjonen og sikker planlegging.

Kursveilederen – også kalt dreiebok – inneholder en nøyaktig tidsplan for kursdagene, inkludert beskrivelse av kursinnhold og verktøy som skal benyttes. Ytterligere informasjon finnes i notatfeltene i Powerpoint-presentasjonen.

Kursleder bør sette seg inn i veilederens innhold, samt prosjektrapport fra IRIS og informasjonsbrosjyren om nullvisjon før kursstart. 

Last ned veilederen