Energi Norge

Innhold

Veileder, HMS

Publisert

Bekledning i kraftnæringen

Les Energi Norges guide for bekledning i kraftnæringen.

Guide for bekledning i kraftnæringen

Guiden er utarbeidet for å hjelpe våre medlemmer til foreta riktige valg ved innkjøp av arbeidstøy/vernebekledning/personlig verneutstyr.

Guiden er utarbeidet som et samarbeid mellom medlemsbedriftene i Energi Norge. Informasjon og bakgrunnsmateriale for denne guiden er blant annet hentet fra:

Normer fra Norsk Standard som bygger på internasjonale standarder fra ISO og CEN

Normer fra Norsk Elektroteknisk Komite som bygger på internasjonale normer fra IEC og CENELEC