Energi Norge

Innhold

Nytt opplæringsverktøy for sikkerhet i kraftnæringen

Nyhet, HMS

Publisert

montør arbeider på kraftlinje

Likehel.no er et nytt opplæringsprogram for sikkerhet i kraftnæringen, som baserer seg på visjonen om null skader i kraftnæringen, vedtatt av Energi Norges styre. Foto: Statnett

Energi Norge lanserte tirsdag et nytt opplæringsprogram for sikkerhet i kraftnæringen – likehel.no. Verktøyet skal hjelpe ledere å forstå hvilken viktig rolle de har for å bygge sikkerhetskultur.

Likehel.no så dagens lys foran rundt 150 fageksperter på Energi Norges HMS-konferanse i Bodø. Det er nettopp de HMS-ansvarlige ute i bedriftene som skal holde kurs for sine linje- og mellomledere.

– Dette er et fiks ferdig kursopplegg som skal gjøre ledere i kraftnæringen bedre til å planlegge og snakke med egne ansatte om sikkerhet, slik at det blir en integrert del av hverdagen, sier HMS-rådgiver Maria Benestad Astrup i Energi Norge.

Likehel.no er utviklet i samarbeid med forskningsinstituttet International Research Institute of Stavanger (IRIS) og medlemsbedriftene. Det baserer seg på en kartlegging av kraftnæringens sikkerhetskultur og etablert forskning innen faget, og er et tilbud til alle Energi Norges medlemsbedrifter som selv kan iverksette opplæringsprogrammet ved å laste ned kursmateriell fra likehel.no.

Ingen å miste

Verktøyet er basert på visjonen om null skader i kraftnæringen, vedtatt av Energi Norges styre i 2014. Denne bygger på etablert nullvisjonsfilosofi, som sier at alle ulykker kan forebygges.

– I kraftnæringen har vi ingen å miste. Alle skal komme like hele hjem fra jobb. For å få til dette, må sikkerhet være på agendaen i hele verdikjeden, fra planlegging til utførelse. Det må etableres en sikkerhetskultur i organisasjonen, sier Benestad Astrup.

En kartlegging blant aktørene i kraftnæringen viser at sikkerhetskulturen i bransjen vurderes som bedre enn i sammenlignbare bransjer i Norden. Likevel er skadetallene i næringen høye.

– Likehel.no skal hjelpe ledere å forstå hvilken viktig rolle de har for å bygge den sikkerhetskulturen vi trenger for å få alle ansatte like hele hjem fra jobb, sier Benestad Astrup.

Særlig mellomlederne har en viktig rolle i dette arbeidet, understreker hun.

– Arbeidet med nullvisjonen må forankres gjennom hele organisasjonen – fra styre og toppledernivå, og ut i praksis – med fokus på mellomledere. De læringsprosessene det nå legges opp til, bør være en integrert del av hverdagen slik at det skapes en helhetlig tilnærming til HMS-arbeidet i bedriften, sier Benestad Astrup.

Verktøykasse for ledere

Opplæringsprogrammet inneholder en verktøykasse bestående av øvelser, caser og tester, som ledere også kan benytte utenom kurset.

– Leders verktøykasse kan være nyttig å ta i bruk i arbeidshverdagen, som hjelp til å snakke med egne ansatte om sikkerhet og hvordan dette integreres i arbeidsmiljøet, avslutter Benestad Astrup.

Likehel.no – som er finansiert av Energi Norge og NHOs Arbeidsmiljøfond – er hovedsakelig rettet mot mellom- og linjeledere, men kan også benyttes av toppledere og ansatte. Energi Norge kan bistå bedriftene med rådgivning hvis behov.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: