Energi Norge

Innhold

Skadetall i kraftnæringen – hvordan ligger vi an?

Nyhet, HMS

Publisert

Fallsikringskurs

Energimontører fra Eidsiva Energi på fallsikringskurs. Sikkerhet er en viktig del av HMS-arbeidet i kraftnæringen. Foto: Eidsiva Energi

Kraftnæringen har et mål om at arbeidsrelaterte aktiviteter ikke skal føre til skader eller ulykker. På HMS-konferansen lanseres statistikken for næringen i 2017.

Null skader i kraftnæringen er bransjens langsiktige visjon, delmålet er en årlig reduksjon på 15 prosent. Lurer du på hvordan vi ligger an? Det får du svaret på under årets HMS-konferanse 25.-26. april.

HMS-statistikk 2017

TNS Gallup gjennomfører hvert år, på oppdrag fra Energi Norge, en undersøkelse blant medlemsbedriftene som resulterer i en HMS-statistikk for kraftnæringen. Undersøkelsen viser innrapporterte tall for skader, uønskede hendelser og sykefravær.

Avdelingsleder Jarle Hersvik i Kantar TNS har laget årets statistikk, og vil sammen med HMS-rådgiver Kristin Reitan i Energi Norge presentere resultatene på HMS-konferanse. Reitan har tatt en første titt på tallene og sier at de reflekterer at kraftbransjen er i endring, og at det også gir utslag på HMS-området.

Psykososialt arbeid

HMS-arbeidet handler ikke bare om fysiske skader, men også om det psykososiale. HR-rådgiver Kirsti Lie i Agder Energi kommer til konferansen for å snakke om nulltoleranse for trakassering, et tema som har fått stor oppmerksomhet den siste tiden.

– Det er ingen tvil om at dette er et viktig tema for oss. Kraftnæringen er en stødig bransje med gode rammeverk, men vi må allikevel jobbe aktivt for å skape trygge arbeidsplass. Det skal være en aksept for at det er trygt å melde fra om ubehagelige hendelser på jobb, sier Lie.

Agder Energi har de siste årene gjennomført flere tiltak for å skape en slik trygghet på arbeidsplassen. Lederprogram, informasjonsmateriell og egne kommunikasjonskanaler er bare noen av tiltakene. Lie vil i sitt innlegg blant annet ta for seg Agder Energis rammeverk på for trakassering, eksempler på hendelser, konkrete tiltak og hvordan de jobber med kontinuerlig forbedring.

Hvordan skal vi nå visjonen om null skader i kraftnæringen?

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: