Energi Norge

Innhold

Rapportering av sykefravær og alvorlige ulykker

HMS

Publisert

Alvorlige ulykker, strømulykker og sykdom skal rapporteres. Les mer om hva som skal rapporteres, hvem det skal rapporteres til og hvordan.

  1. Fagartikkel, HMS

    Innsending av sykmeldinger

    NAV har opprettet en felles adresse for innsendelse av sykmeldinger. Fra 15. juni 2015 skal alle sykmeldere bruke samme adresse for innsending av alle papirsykemeldinger.

  2. Fagartikkel, HMS

    Rapportering av ulykker

    Arbeidsgiver har plikt til å varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet når det skjer en alvorlig ulykke. Elulykker med personskader skal meldes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.