Energi Norge

Innhold

Statistikk

HMS

Publisert

Energi Norge fører statistikk over HMS og sykefravær. Statistikken legges ut jevnlig her.

  1. Fagartikkel, HMS

    Sykefraværsstatistikk

    Sykefraværsstatistikken for medlemsbedrifter i NHO.

  2. Fagartikkel, HMS

    HMS-statistikk for kraftnæringen

    TNS Gallup gjennomfører hvert år, på oppdrag for Energi Norge, en undersøkelse blant medlemsbedriftene som resulterer i HMS-statistikk for kraftnæringen.