Smartgridkonferansen 2016

Quality Hotel Expo, Fornebu 13. - 14. september

Innhold

Program

Dag 1 - tirsdag 13. september

10:0010:45
Registrering og innledning
Quality Hotel Expo, Fornebu
10:0010:30
Registrering
10:3010:35
Åpning av konferansen og praktisk informasjon
Ketil Sagen

Rådgiver, Energi Norge AS

10:3510:45
Innledning
Grete H. Coldevin

Direktør, The Norwegian Smartgrid Centre

10:4512:10
Sesjon 1 - Smartgrid som fremtidens plattform for samspill og innovasjon hos aktørene i kraftsystemet
10:4511:05
Forskning og demonstrasjon for fornyelse av det elektrisk systemet mot 2050

Hvor trykker skoen når gode forskningsresultater skal utvikles til kommersiell suksess? Er det nok investeringsvilje hos investorer og eiere for klimavennlig energiteknologi?

Lene Mostue

Direktør, Energi21

11:0511:25
Hvordan øke kraftselskapers evne og rolle i å drive frem innovasjoner for å ta posisjon i fremtidens energisystem?
Tom Nysted

Konsernsjef, Agder Energi

11:2511:40
Den Norske kraftbransjen som et teknologilaboratorium i Europa

Hvordan kan kraftbransje og leverandørindustri spille på lag for å skape morgendagens løsninger?

Steffen Waal

Adm.direktør, ABB Norge

11:4011:55
Hvordan kan kraftbransjen bli bedre til å tilby nye og gode tjenester gjennom IKT-basert innovasjon?
Bård Benum

Adm.direktør, Powel

11:5512:10
Bedre teknologi for energilagring

Hvilke tjenester kan energilagre levere og hvordan ser aktørbildet ut i fremtiden?

Bo Normark

Styremedlem, Power Circle

12:1012:40
Pause med besøk hos utstillere
12:4014:00
Sesjon 2 - Markedene – samspillsarenaer for effektiv ressursutnyttelse?
12:4013:00
Nordiske markedsløsninger i et fremtidig perspektiv
Bente Hagem
Europadirektør, Statnett
13:0013:15
Hva skal til for at nettselskapet planlegger med tilgjengelig fleksibilitet i produksjon og forbruk?
Tone Bleken Rud

Leder for Plan, Eidsiva Nett

13:1513:30
Lokalt fleksibilitetsmarked – en arena til gjensidig nytte for kundene, strømleverandøren og nettselskapet?
Terese Troy Prebensen

Markedsdirektør, Fredrikstad Energi

13:3013:50
Aggregator med distribuert last og produksjon – hvordan agerer man i markedet?
Harald von Heyden

Managing Director, Enfo AS

14:0015:20
Lunsj
15:2016:50
Sesjon 3 - Muligheter og trusler for nettselskapene i lys av smartgridutviklingen
15:2015:40
Hvilke strategiske grep må til for å minimere truslene og maksimere mulighetene?
Thor Andre Berg

Adm. direktør, BKK Nett

15:4016:00
Hvordan har erfaringene fra våre demoer endret vår nettstrategi, våre arbeids- og beslutningsprosesser?
Eilert Henriksen

Adm.direktør, Norgesnett

16:0016:20
Life of the wind, drive with the sun – a practical experience with smart charging
Arjan Wargers

Manager R&D, ElaadNL

16:2016:40
Opportunities and challenges to enable energy storage to be a valuable asset for distribution grid companies
Craig Horne
Vice President Energy Storage, RES Americas
16:5017:20
Pause med besøk hos utstillere
17:2018:35
Sesjon 4 - Smartgrid i Norge utover AMS – hvem vil investere – er incentivene på plass?
17:2017:40
Er nettreguleringen tilfredsstillende for å redusere risiko for nettselskapene i deres investeringsbeslutninger frem mot 2030?
Ove Flataker

Direktør Elmarkedstilsynet, NVE

17:4017:50
Drivere og barrierer for å implementere Smartgrid løsninger i vår virksomhet
Stig Simonsen

Prosjektleder, Skagerak Nett

17:5018:00
Demoprosjekter for formidlingsløsninger fra AMS
Monica Berner

Seniorrådgiver, Enova

18:0018:10
Mikrogrid: Demoprosjekt Trønderenergi
Bård Olav Uthus

Daglig leder, TrønderEnergi Nett

18:1018:20
Energilager og invertere i kombinasjon med plusshus
Dr. Timothy C. Lommasson

Senior Researcher, Teknova

18:2018:30
Feil og avbruddshåndtering: Demoprosjekt
Gerd Kjølle

Sjefsforsker, SINTEF Energi

18:3018:35
Oppsummering dag 1
20:0020:30
Aperitif i utstillerområdet
20:3023:30
Konferansemiddag

Dag 2 - onsdag 14. september

09:3010:20
Sesjon 5 - Bærekraftige og smarte byer, lokalsamfunn og bygg – hva er distribusjonsnettets rolle
09:3009:50
Hvilken rolle spiller smartgrid i realisering av smarte, bærekraftige nabolag og byer?
Per Gjerlow

Salgsdirektør Energy, Schneider Electric

09:5010:05
Hvorfor investerer vi i egne, lokale energiløsninger?
Lene Lad Johansen

Omsorgsbygg KF

10:0510:20
Bygninger og industriområder som intelligente aktører i energisystemet i byer eller nabolag
Gunnel Fottland

Områdeleder, Enova

10:2010:50
Pause med besøk hos utstillere
10:5014:20
Sesjon 6 - Digitalisering av kraftbransjen - hvordan håndtere og utnytte en uendelig datatilgang?
10:5011:10
Big data teknologier og potensialet for datadrevet innovasjon sett fra forskningens perspektiv.
Arne Berre

Sjefsforsker, SINTEF IKT

11:1011:25
Data som den nye verdi-driveren for nettselskaper – hva mener leverandørene
Trond Lein

Direktør Smartgrids Norge, Siemens

11:2511:40
Fra Big Data til Smart Data - smart for hvem og hvordan smart? Erfaringer fra andre bransjer
Kristian Holm

Vice President Operations, Kongsberg Digital AS

11:4012:00
Skytjenester og distribuerte datakilder – IT-arkitektur og sikkerhetsutfordringer sett fra nettselskapet
Otto Andreas Rustand

Avd.leder driftskontroll, Glitre Energi Nett

12:0012:20
Skytjenester eller egne systemer – enten eller i fremtidens IT-arkitektur?
Espen Kåsin

Direktør Software, Embriq

12:3513:05
Pause med besøk hos utstillere
13:0513:25
Tingenes Internett – kjekt å ha eller reell nettnytte?
Richard Schytte

Solution Manager Smartgrid, Powel

13:2513:45
Tingens internett i smart hus og smarte bygg - hvordan vil de nye økosystemene påvirke kraftbransjen?
Per Erik Nordbø

Prosjektleder, BKK Nett

13:4514:05
Security and privacy-aware ecosystem for the Internet of Things in Smartgrids
Josef Noll

Prof. Dr. UiO/UNIK

14:0514:20
Oppsummering og velkommen til neste år
14:2015:20
Lunsj