Smartgridkonferansen 2016

Quality Hotel Expo, Fornebu 13. - 14. september

Innhold

Program

Dag 1 - tirsdag 13. september

09:0009:45
Registrering og innledning
Quality Hotel Expo, Fornebu
09:0009:30
Registrering
09:3009:35
Åpning av konferansen og praktisk informasjon
Ketil Sagen

Rådgiver, Energi Norge AS

09:3509:45
Innledning
Grete H. Coldevin

Direktør, The Norwegian Smartgrid Centre

09:4511:10
Sesjon 1 - Smartgrid som fremtidens plattform for samspill og innovasjon hos aktørene i kraftsystemet
09:4510:05
Forskning og demonstrasjon for fornyelse av det elektrisk systemet mot 2050

Hvor trykker skoen når gode forskningsresultater skal utvikles til kommersiell suksess? Er det nok investeringsvilje hos investorer og eiere for klimavennlig energiteknologi?

Lene Mostue

Direktør, Energi21

10:0510:25
Hvordan øke kraftselskapers evne og rolle i å drive frem innovasjoner for å ta posisjon i fremtidens energisystem?
Tom Nysted

Konsernsjef, Agder Energi

10:2510:40
Den Norske kraftbransjen som et teknologilaboratorium i Europa

Hvordan kan kraftbransje og leverandørindustri spille på lag for å skape morgendagens løsninger?

Steffen Waal

Adm.direktør, ABB Norge

10:4010:55
Hvordan kan kraftbransjen bli bedre til å tilby nye og gode tjenester gjennom IKT-basert innovasjon?
Bård Benum

Adm.direktør, Powel

10:5511:10
Bedre teknologi for energilagring

Hvilke tjenester kan energilagre levere og hvordan ser aktørbildet ut i fremtiden?

Bo Normark

Styremedlem, Power Circle

11:1011:40
Pause med besøk hos utstillere
11:4013:00
Sesjon 2 - Markedene – samspillsarenaer for effektiv ressursutnyttelse?
11:4012:00
Nordiske markedsløsninger i et fremtidig perspektiv
Bente Hagem
Europadirektør, Statnett
12:0012:15
Hva skal til for at nettselskapet planlegger med tilgjengelig fleksibilitet i produksjon og forbruk?
Tone Bleken Rud

Leder for Plan, Eidsiva Nett

12:1512:30
Lokalt fleksibilitetsmarked – en arena til gjensidig nytte for kundene, strømleverandøren og nettselskapet?
Terese Troy Prebensen

Markedsdirektør, Fredrikstad Energi

12:3012:50
Aggregator med distribuert last og produksjon – hvordan agerer man i markedet?
Harald von Heyden

Managing Director, Enfo AS

13:0014:20
Lunsj
14:2015:50
Sesjon 3 - Muligheter og trusler for nettselskapene i lys av smartgridutviklingen
14:2014:40
Hvilke strategiske grep må til for å minimere truslene og maksimere mulighetene?
Thor Andre Berg

Adm. direktør, BKK Nett

14:4015:00
Hvordan har erfaringene fra våre demoer endret vår nettstrategi, våre arbeids- og beslutningsprosesser?
Eilert Henriksen

Adm.direktør, Norgesnett

15:0015:20
Life of the wind, drive with the sun – a practical experience with smart charging
Arjan Wargers

Manager R&D, ElaadNL

15:2015:40
Opportunities and challenges to enable energy storage to be a valuable asset for distribution grid companies
Craig Horne
Vice President Energy Storage, RES Americas
15:5016:20
Pause med besøk hos utstillere
16:2017:35
Sesjon 4 - Smartgrid i Norge utover AMS – hvem vil investere – er incentivene på plass?
16:2016:40
Er nettreguleringen tilfredsstillende for å redusere risiko for nettselskapene i deres investeringsbeslutninger frem mot 2030?
Ove Flataker

Direktør Elmarkedstilsynet, NVE

16:4016:50
Drivere og barrierer for å implementere Smartgrid løsninger i vår virksomhet
Stig Simonsen

Prosjektleder, Skagerak Nett

16:5017:00
Demoprosjekter for formidlingsløsninger fra AMS
Monica Berner

Seniorrådgiver, Enova

17:0017:10
Mikrogrid: Demoprosjekt Trønderenergi
Bård Olav Uthus

Daglig leder, TrønderEnergi Nett

17:1017:20
Energilager og invertere i kombinasjon med plusshus
Dr. Timothy C. Lommasson

Senior Researcher, Teknova

17:2017:30
Feil og avbruddshåndtering: Demoprosjekt
Gerd Kjølle

Sjefsforsker, SINTEF Energi

17:3017:35
Oppsummering dag 1
19:0019:30
Aperitif i utstillerområdet
19:3022:30
Konferansemiddag

Dag 2 - onsdag 14. september

08:3009:20
Sesjon 5 - Bærekraftige og smarte byer, lokalsamfunn og bygg – hva er distribusjonsnettets rolle
08:3008:50
Hvilken rolle spiller smartgrid i realisering av smarte, bærekraftige nabolag og byer?
Per Gjerlow

Salgsdirektør Energy, Schneider Electric

08:5009:05
Hvorfor investerer vi i egne, lokale energiløsninger?
Lene Lad Johansen

Omsorgsbygg KF

09:0509:20
Bygninger og industriområder som intelligente aktører i energisystemet i byer eller nabolag
Gunnel Fottland

Områdeleder, Enova

09:2009:50
Pause med besøk hos utstillere
09:5013:20
Sesjon 6 - Digitalisering av kraftbransjen - hvordan håndtere og utnytte en uendelig datatilgang?
09:5010:10
Big data teknologier og potensialet for datadrevet innovasjon sett fra forskningens perspektiv.
Arne Berre

Sjefsforsker, SINTEF IKT

10:1010:25
Data som den nye verdi-driveren for nettselskaper – hva mener leverandørene
Trond Lein

Direktør Smartgrids Norge, Siemens

10:2510:40
Fra Big Data til Smart Data - smart for hvem og hvordan smart? Erfaringer fra andre bransjer
Kristian Holm

Vice President Operations, Kongsberg Digital AS

10:4011:00
Skytjenester og distribuerte datakilder – IT-arkitektur og sikkerhetsutfordringer sett fra nettselskapet
Otto Andreas Rustand

Avd.leder driftskontroll, Glitre Energi Nett

11:0011:20
Skytjenester eller egne systemer – enten eller i fremtidens IT-arkitektur?
Espen Kåsin

Direktør Software, Embriq

11:3512:05
Pause med besøk hos utstillere
12:0512:25
Tingenes Internett – kjekt å ha eller reell nettnytte?
Richard Schytte

Solution Manager Smartgrid, Powel

12:2512:45
Tingens internett i smart hus og smarte bygg - hvordan vil de nye økosystemene påvirke kraftbransjen?
Per Erik Nordbø

Prosjektleder, BKK Nett

12:4513:05
Security and privacy-aware ecosystem for the Internet of Things in Smartgrids
Josef Noll

Prof. Dr. UiO/UNIK

13:0513:20
Oppsummering og velkommen til neste år
13:2014:20
Lunsj