Energi Norge

Innhold

  • 27. okt 2016
  • NTNU, Gløshaugen, Trondheim Elektrobygget
  • Deltakeravgift inkl. lunsj kr 200 + mva * Pris standplass - se under
  • Påmeldingsfrist Snarest

EnergiKontaktens viktigste samlende arena for samspillet mellom energisektoren og Energi- og miljøstudiet ved NTNU.

Foto: Brynhild Totland / Energi Norge

På Energidagen 2016 vil studenter, fagmiljø og næringsliv møtes for å utveksle erfaring, kunnskap og inspirasjon. Bedrifter vil ha mulighet til å profilere seg, samt delta på spennende foredrag og møte høyt motiverte og ambisiøse studenter.

Årets hovedtema: Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

I 2016 tildelte Forskningsrådet åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Disse skal bidra til å redusere klimagassutslippene nasjonalt og internasjonalt, bruke energi mer effektivt og øke produksjonen av fornybar energi. En viktig oppgave er å vise frem resultatene av forskningen og bidra til en kunnskapsbasert debatt om miljøvennlig energi.

FME-ordningen skal styrke og videreutvikle samarbeidet mellom fremragende forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning innenfor miljøvennlig energi. De gode økonomiske betingelsene og varigheten til hvert enkelt senter gir økte muligheter til å få fram svært viktige resultater innenfor energi- og klimaområdet som også kan utnyttes til verdiskapning i næringslivet.

Sentrene dekker områdene vannkraft, smarte strømnett, energieffektiv industri, miljøvennlig transport, CO2-håndtering, solceller, biodrivstoff og nullutslippsområder i byene. Totalt er det bevilget ca. 160 millioner kroner i året til forskningssentrene for miljøvennlig energi.

På Energidagen 2016 får du muligheten til å bli bedre kjent med tre av de nye forskningssentrene. Du får høre foredrag fra Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen), Centre for intelligent electricity distribution (CINELDI) og The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN).

 

Program

27. oktober 2016

09:00     Registrering

Faglig program i auditorium KJL2

10:00     Åpning

 Presentasjoner av tre nye Forskningssentre for fornybar energi (FME)

10:20    The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN)
             
Arbeidspakkeleder Birgit Risholt, ZEN / SINTEF Byggforsk

10:40     Norwegian Research Centre for Hydropower Technology (HydroCen)
              Senterleder Hege Brende, HydroCen / NTNU

11:00     Pause

11:10     Centre for intelligent electricity distribution- to empower the future Smart Grid
              Senterleder Gerd Kjølle, CINELDI / SINTEF Energi

11:30     NTNUs satsing på Energi og utdanning av kloke hoder
              Prorektor Johan E. Hustad, Direktør ved NTNUs tematiske satsningsområde Energi

11:50    Prisutdelinger (Grønerstiftelsens pris og EMILs foreleserpris)

12:00 – 12:30 Lunsj og besøk hos utstillerne i Glassgården

12:05     Ballongslipp med premier

_________________________________________________________________________________

10:00 – 16:00     Stands og utstillinger i Glassgården

12:30 - 20:00      Speedintervjuer.

*Med forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger

Informasjon til bedrifter

Alle deltakere må registreres med navn: kr 200 + mva pr. deltaker (inkludert lunsj). 

Priser utstillerstand:
Stand/utstilling for medlemmer i EnergiKontakten: GRATIS
Stand/utstilling for andre bedrifter: kr 17.000 + mva (* 2 deltakere inkludert i prisen). 
* Deltakeravgiften trekkes fra før fakturering

Speedintervju (rom og tilrettelegging): kr 1.000 + mva pr. time

Spørsmål knyttet til stands og speedintervjuer:
Speedintervjuansvarlig: Mari Lauglo (student). E-post: mari@lauglo.no, mobil: 41 52 44 22

Morten Lekven (student). E-post: mortenll@stud.ntnu.no, mobil: 47 62 11 26 
Mads Bjørkeland (student). E-post: mads.bjoe@gmail.com, mobil: 45 27 32 83

Spørsmål EnergiKontakten:
Fredrik Christensen. E-post: fredrik.christensen@ntnu.no, mobil: 90 95 84 66

Påmeldingsfrist:
21. oktober 2016

Speedintervjuer

På Energidagen vil vi gi din bedrift muligheten til å bli ekstra godt kjent med mulige fremtidige arbeidstakere fra NTNU gjennom en organisert ettermiddag med speedintervjuer. Arrangøren vil være behjelpelige med å finne søkere og sette opp tider. Dere kan selv velge hvor lenge og hvor mange av de interesserte søkerne dere vil snakke med. 

Erfaringer fra tidligere år viser at dette har vært et vellykket konsept både for bedriftene og studentene. Speedintervjuene er en fin møtearena hvor bedrifter og studenter kan lære mer av hverandre enn det som oppnås i dialogen i standområdet. 

Prisen for speedintervju er kr 1.000 + mva pr time. For denne summen tar arrangør på seg ansvar for påmelding og oppsett for bedrifter og studenter. Meld din interesse i påmeldingsskjema, og du vil bli kontaktet. 

Speedintervjuene vil finne sted i umiddelbar nærhet til stand og foredragsområde og arrangeres fra 12:30 frem til 20:00, alt etter bedriftens ønske. I programmet er standaktivitet satt opp til klokken 16:00 slik at de bedrifter som ønsker det kan gjennomføre speedintervjuer fra 16:00 - 20:00. 

Spørsmål knyttet til speedintervjuer rettes til:
Mari Lauglo (student). E-post: mari@lauglo.no, mobil: 41 52 44 22

Spørsmål knyttet til stands rettes til:
Morten Lekven (student). E-post: mortenll@stud.ntnu.no, mobil: 47 62 11 26 
Mads Bjørkeland (student). E-post: mads.bjoe@gmail.com, mobil: 45 27 32 83

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.

Faglige spørsmål