HMS-konferansen 2017

9. - 10. mai, Scandic Havet, Bodø

Innhold

HMS i endringstider -  #Byggherre&Entreprenør 

Hvordan påvirkes HMS-arbeidet av økt byggeaktivitet, effektivisering og omorganiseringer i kraftnæringen? Hovedtema for årets HMS-konferanse er forholdet mellom byggherre og entreprenør i en endringstid, inkludert betydningen av god HMS-ledelse og verneombudets rolle i HMS-arbeidet.

Noen hovedpunkter fra programmet:

  • Byggherreforskriften - grensesnittet mellom roller og ansvar v/ Per Stranger Thorsen, Future Techlogoly
  • Når ulykken skjer, minutt for minutt - brokollapsen på Leangen v/ Hanne Linge, Veidekke Entreprenør AS
  • Muligheter med spenning i hverdagen v/ Cato Zahl-Pedersen, Olympiatoppen
  • Prosjekt "Sikkerhetskultur i kraftnæringen" – lansering av www.likehel.no v/ Maria Astrup, Energi Norge
  • Kulturforskjeller i arbeidslivet v/ Iwona Kilanowska, Byggenæringens Landsforening
  • Kampen mot arbeidslivskriminalitet v/ Olav Aune, AF Gruppen
  • Å gamble med jobben – er rus og spillproblematikk en del av HMS-arbeidet? v/ Camilla Bakkeng, AKAN

Målgruppe: Alle som arbeider innenfor fagfeltet HMS: HMS-ledere, verneledere, verneombud, mellomledere, prosjektledere og bedriftshelsetjenesten knyttet til energibransjen.

RIB-tur til Saltstrømmen

Mellom faglig program og middag 9. mai arrangerer vi en eventyrlig RIB-tur Saltstrømmen. Vi håper du vil bli med!
Klikk her for å lese mer.
Påmelding er påkrevd og bindende. Bregrenset antall plasser! 
Vi tar værforbehold.
NB! Denne turen er nå fullsatt, skriv inn i kommentarfeltet i påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å bli satt opp på venteliste.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål