HMS-konferansen 2017

9. - 10. mai, Scandic Havet, Bodø

Innhold

Velkommen til HMS-konferansen 2017

Kraftnæringen er i endring!
Økt byggeaktivitet, effektivisering og omorganiseringer preger næringen. Dette påvirker HMS-arbeidet i bedriftene. Hovedtema for årets HMS-konferanse er forholdet mellom byggherre og entreprenør i en endringstid, inkludert betydningen av god HMS-ledelse og verneombudets rolle i HMS-arbeidet.

Noen smakebiter fra programmet:

  • Byggherreforskriften - grensesnittet mellom roller og ansvar v/ Per Stranger Thorsen
  • Når ulykken skjer, minutt for minutt - brokollapsen på Leangen v/Hanne Linge, Veidekke Entreprenør AS
  • Muligheter med spenning i hverdagen v/ Cato Zahl-Pedersen
  • Lansering av Verktøykassen for mellomledere i Sikkerhetskultur v/ Energi Norge
  • Lansering av veileder for arbeidsmarkedskriminalitet v/ BDO
  • Mellomleder i en hverdag med fokus på HMS, effektivitet og kostnader v/ Inger Beathe Følstad, NTE Energi AS
  • Verneombudets rolle i IA- og sykefraværsarbeid v/ Arbeidsmiljøsenteret i Nordland

NB! Konferansen starter med første faglig innlegg 9.mai kl 09.30, og avsluttes 10. mai kl 15.00. Detaljert program er under utarbeidelse og publiseres snarlig.

Målgruppe: Alle som arbeider innenfor fagfeltet HMS: HMS-ledere, verneledere, verneombud, mellomledere, prosjektledere og bedriftshelsetjenesten knyttet til energibransjen.

RIB-tur til Saltstrømmen

Mellom faglig program og middag 9. mai arrangerer vi en eventyrlig RIB-tur Saltstrømmen. Vi håper du vil bli med!
Klikk her for å lese mer.
Påmelding er påkrevd og bindende. Bregrenset antall plasser!
Vi tar værforbehold.

Praktiske opplysninger