Markedskonferansen 2017

15.-16. november, Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Innhold

Er ditt strømselskap rustet for den elektriske fremtiden?

I norsk fornybarbransje ligger det mange fantastiske historier vi kan fortelle. Produktet vårt er grønt, livsnødvendig og moderne, men historier alene er ikke nok. Vi må være innovative og benytte oss av ny teknologi for å vinne morgendagens kunder. Kundene vil ha det digitalt, enkelt og lett tilgjengelig – overalt, alltid.

Samfunnet og strømbransjen er i endring så hvordan skal ditt strømselskap ruste seg for den elektriske fremtiden? 

Punkter fra programmet:

  • Uten innovasjon og omstilling så dør bedriftene
  • Et hav av nye teknologier: Hvordan sorterer dere ut vinnerne?
  • Hvilke praktiske konsekvenser får en ny personvernlov for strømleverandørene?
  • Mediebransjen: Dagen er ikke helt den samme lenger
  • Hvorfor må du fokusere på eide kanaler, og hvorfor er Facebook størst?
  • Bruk data for å slå markedet
  • Kampen mot fettklumpen - om hvorfor endring er så vanskelig 

Målgruppe: Ledere, kommunikasjonsmedarbeidere, markedsførere, selgere, forretningsutviklere, rådgivere, analytikere og konsulenter i bransjen.

Ansvarlig for Markedskonferansen, Lars Ragnar Solberg

Foredragsholder på Markedskonferansen: Sigurd Granmark

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger