Nettkonferansen 2017

5.-6.desember 2017, Clarion Hotel Energy, Stavanger

Innhold

Lars Ragnar Solberg, ansvarlig for Nettkonferansen 2017

Hva blir nettselskapenes rolle i den elektriske fremtiden? 

Samfunnet elektrifiseres mer og mer for hver dag som går. Vi har fått el-ferjer, elbiler, elsykler og kanskje kommer det konkurransedyktige elektriske fly om få år. Det monteres opp solceller på takene til villaer og næringsbygg rundt omkring. Vi bruker stadig flere duppeditter som krever strøm. Hvordan skal nettselskapene legge til rette for denne rivende utviklingen? Hvilken rolle er nettselskapene tiltenkt å ha fremover, og hvilken rolle ønsker bransjen å ta?

Elektrifiseringen vil kreve enorme investeringer og oppgraderinger i nettet fremover. Hvordan skal reguleringen formes for at vi kun investeringer i de nødvendige oppgraderingene? Hvilke teknologiske verktøy kan vi ta i bruk for å hindre ukloke forbruksmønstre eller unødvendige oppgraderinger? Hvilke oppgraderinger og investeringer er ønskelige og samfunnsøkonomiske? 

Nytt av året er sesjoner om omdømme, digitalisering og nettsjefenes time. Vi fortsetter også med segmentet Ung i bransjen. 

Noen punkter fra programmet:

  • Hva blir nettbransjens rolle i den elektriske fremtiden?
  • Hva er digitalisering, og hvordan endrer det nettbransjen?
  • Hvilke forventninger har dere til DSO rollen? 
  • Hva slags kompetanse trenger nettselskapene fremover?
  • Personvern og datasikkerhet for nettselskap
  • Er batterier det nye strømnettet?
  • Vinmonopolet har Norges beste omdømme – hva kan nettbransjen lære av dem?

Målgruppe: 
Ledere og fagspesialister i nettselskap, representanter for myndigheter og andre konsulenter 

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål