Nettkonferansen 2017

5.-6.desember 2017, Clarion Hotel Energy, Stavanger

Innhold

Et knippe av årets foredragsholdere

 • Bente Sollid Storehaug
 • Administrerende direktør, Wizaly Nordic AS

Styreleder i Boostcom Gruppen og Dot Global. Medlem av konsernstyrene i Polaris Media ASA, Europris ASA, Eika-Gruppen og The Future Group. Advisory Board for Europris ASA, Aftenposten, Eika Kapitalforvaltning og Ocean Hub. Medlem av kulturministeren og næringsministerens næringspolitiske råd (2015-2017). Var også medlem av Regjeringens ekspertutvalg som fikk i oppgave å vurdere NRKs fremtidige finansieringen (2016). Etablerte Digital Hverdag i 1993, i dag børsnotert under navnet Bouvet ASA. Mentor for CEOs innen teknologi og start-ups. Tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Abelia kåret henne nylig til en av de fremste IT-kvinnene i Norge.

 • Henrik Syse
 • Seniorforsker, PRIO og Professor, Bjørknes Høyskole

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og forsker. Han er seniorforsker ved PRIO (Institutt for fredsforskning) og professor ved Bjørknes Høyskole. Utover det er han frilanser og foreleser og foredrar mange forskjellige steder. Han har skrevet og redigert en rekke faglige og populærvitenskapelige bøker og artikler på engelsk og norsk om etikk, filosofi, religion og krig. Han er medlem i Det norske akademi for språk og litteratur og Den norske nobelkomiteen. Og så holder han jevnlig andakter på NRK-Radio, er søndagsskolelærer – og hyppig gjest i radioprogrammet Herreavdelingens Platesjappe, der han, Finn Bjelke og Yan Friis snakker om The Beatles og filosofi.

 • Håvard Tamburstuen
 • Administrerende direktør, Lyse Elnett

Håvard er 41 år og er gift med to barn. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har tidligere jobbet innenfor jernbanesystemet bl.a. som fagansvarlig elektro, driftsleder og sikkerhet. Tamburstuen jobbet syv år i Dalane Energi som leder av planavdeling og senere som nettsjef og en liten tur innom direktørstolen. Fra høsten 2016 har han vært administrerende direktør i Lyse Elnett. 

 • Kristin Lian
 • Konserndirektør, Nett og administrerende direktør, Hafslund Nett

Kristin Lian tiltrådte stillingen som konserndirektør for Nett og administrerende direktør for Hafslund Nett 1. mars 2013. Lian har vært direktør for Netteier i Hafslund Nett siden desember 2010, der hun blant annet hadde ansvaret for investeringsbeslutninger og utbygging av Hafslunds distribusjons- og regionalnett. Lian har tidligere vært direktør for Plan i Hafslund Nett og avdelingsleder på Hafslund Driftssentral. Lian startet i Viken Energinett i 1999 som senere ble del av Hafslund Nett. Kristin Lian er styremedlem i SINTEF Energi AS. Lian er utdannet sivilingeniør elkraftteknikk ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU).

 • Joralf Sætran
 • Distriktssjef for Vinmonopolet i Rogaland og deler av Hordaland.

Joralf Sætran er utdannet bedriftsøkonom og jobber som distriktssjef for Vinmonopolet i Rogaland og deler av Hordaland. Hans jobb er å følge opp butikksjefene og butikkene på deres prestasjoner og nøkkeltall, og sørge for at vår kjedeprofil gjøres gjeldende og er synlig i alle butikkene. Sætran har tidligere jobbet i Forsvaret og i sikkerhetsbransjen før han begynte i Vinmonopolet i 1999. Han jobbet noen år i flere av butikkene og fra 2005 har han jobbet regionalt.

 • Kjetil Ingeberg
 • Daglig leder, Pöyry management Consulting

Kjetil Ingeberg er daglig leder i Pöyry management Consulting. Han har jobbet som konsulent i energibransjen siden begynnelsen av 1990-tallet, og har særlig bred erfaring fra nettvirksomhet. De siste årene har han hatt mye fokus på utviklingen i sluttbruk, betydningen av digitalisering og ny teknologi, utvikling av nye tariffer og incentiver, og restrukturering i nettbransjen. Kjetil har også vært seksjonssjef i NVE med ansvar for den økonomiske reguleringen av nettselskapene, og har inngående kunnskap om reguleringsregimet.

 • Thor Erik Grammeltvedt
 • Direktør Strategi og tariffutviklingen, Statnett

Thor Erik Grammeltvedt har ansvaret for (direktør) Strategi og tariffutviklingen i Statnett. Thor Erik er samfunnsøkonom fra universitet i Oslo og jobbet 14 år i NVE før han begynte i Statnett. Han har også jobbet i Finansdepartementet, på Oslo Børs og vært stipendiat på BI. 

 • Sergiu Maznic
 • Seniorkonsulent, Pöyry

Sergiu er seniorkonsulent i Pöyry med bred erfaring i energimarkedet og tidligere bakgrunn i finans. Han er særlig interessert i nye teknologier og praktiske implikasjoner på energimarkedet. Sergiu arrangerte flere workshops for en rekke kunder (lokale DSO, myndigheter) med fokus på blockchain i kraftmarkedet og identifisering av konkrete bruksmuligheter. Han har vært en del av Euroelectric Blockchain roundtable, sammen med ledende europeiske kraftselskaper og blockchain aktører.