Nettkonferansen 2017

5.-6.desember 2017, Clarion Hotel Energy, Stavanger

Innhold

Program

 • 5. des 2017til 6. sep 2017

Program 5. desember

10:00
Registrering
10:30 - 12:30
Sesjon 1: Nettbransjens rolle i den elektriske fremtiden
Møteleder: Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 10:30
  Åpning av konferansen
 • 10:40
  Hva blir nettselskapenes rolle i den elektriske fremtiden?

  Har nettselskapet utspilt sin rolle og er utviklingen vi nå ser begynnelsen på slutten? Blir vi relevante også i fremtidens elektriske system?
  Hvilke utfordringer står vi overfor og hvordan møter vi disse i Lyse?

  • Håvard Tamburstuen

   Administrerende direktør
   Lyse Elnett AS

 • 11:10
  Hva slags rolle ligger til grunn for NVEs regulering?

  NVE regulerer nettbransjen, men hva slags rolle mener NVE at bransjen skal ha i fremtiden og hvilke verktøy har NVE for at bransjen skal komme dit.

  • Ove Flataker

   Avdelingsdirektør
   NVE

 • 11:35
  Hva kan forskning, utvikling og teknologi bidra med?

  Hvordan kan fornybarnæringen bruke forskning, utvikling og teknologi inn i den elektriske fremtiden?
  Hvorfor skal nettselskapene bruke penger på FOU og kompetansebygging?

  • Kristin Lind

   Direktør EnergiAkademiet
   Energi Norge AS

 • 12:00
  Pause hos utstillere
12:30 - 14:00
Sesjon 2: Reguleringen av den elektriske fremtiden
Møteleder: Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 12:30
  Introduksjon av sesjon
 • 12:35
  Inntektsreguleringen og veien videre

  Den fjerde industrielle revolusjonen er i gang og vil kreve at nettselskapene endrer seg raskt. Hva bør man gjøre for å sikre at inntektsreguleringen forblir blant verdens beste også i fremtiden?

  • Tore Langset

   Seksjonssjef
   NVE

 • 13:00
  Effekttariffer - hva nå?

  NVE har signalisert at de ønsker en overgang til effektariffer i distribusjonsnettet.
  Men hvordan vil disse se ut og hvordan henger distribusjonsnettariffene sammen med tarifferingen av uttakskunder i sentral - og regionalnettet? 

  • Torfinn Jonassen

   Seksjonssjef
   NVE

 • 13:20
  Transmisjonsnettprising

  Statnett skal ha på plass en ny prisstrategi fra 2019. Det er investert og skal investeres mye i sentralnettet fram til 2025. Hvordan skal vi utforme tariffmodellen for å sikre en effektiv utnyttelse og utvikling av nettet fremover?

  • Thor Erik Grammeltvedt

   Direktør Strategi og tariffutvikling
   Statnett SF

 • 13:40
  Koordinerende DSO'er: Ansvar, rolle og virkemidler

  NVE har satt i gang et arbeid om DSO-rollen. EU foreslår at distribusjonssystemoperatørene skal få en større rolle i drift- og utvikling av nettet. Her hjemme har Stortinget vedtatt en ny paragraf i energiloven om "Koordinerende operatør av distribusjonssystem" som åpner for at Olje- og energidepartementet (OED) kan gi forskrifter om utpeking av DSO-er og deres oppgaver og myndighet.

  • Johan G. Hernes

   Teknisk sjef
   NTE Nett AS

 • 14:00
  Lunsj
15:00 - 17:00
Sesjon 3: Digitaliseringen av nettbransjen
Møteleder: Ulf Møller, næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 15:00
  Introduksjon av sesjon
 • 15:05
  Hva er digitalisering, og hvordan endrer det nettbransjen?

  Energibransjen får full pakke med digitalisering og transformative teknologier. Hva skjer, og hvordan skal man lede sine virksomheter når Industri 4.0 slå til med full styrke?

  • Bente Sollid Storehaug

   CEO
   Wizaly Nordic AS

 • 15:35
  Digitalisering i Ringeriks-Kraft

  Flere nettselskap er i full gang med å rulle ut AMS og noen er allerede i gang med å ta ut nettnytte og bruke dataene til nettplanlegging. Ringeriks-Kraft har vært en "first-mover" på dette området. De kommer og forteller om sine erfaringer så langt. 

  • Jan-Erik Brattbakk

   Nettsjef
   Ringeriks-Kraft Nett AS

 • 15:55
  AMS - status og muligheter for nettbransjen

  AMS-utrullingen går fremover; mange husstander har allerede fått måler og nettselskapene viser god progresjon. Hvordan opplever NVE utrullingen? Hva er NVEs status, hva er tallenes tale? Hvor ligger utfordringene fremover? Hvilke muligheter ser NVE for nettselskapene?

  • Guro Grøtterud

   Seksjonssjef
   NVE

 • 16:15
  Blockchain og nettbransjen

  Med all "hypen" rundt Bitcoin, ICO, kryptovaluta, trenger man å ta et skritt tilbake og forstå hva man skal gjøre annerledes når blockchain-løsninger er tilgjengelig. Foredraget skal fokusere på praktiske muligheter som blockchain-teknologien og desentralisering bringer til nettselskaper. Sergiu har vært en del av Euroelectric Blockchain roundtable, sammen med ledende europeiske kraftselskaper og blockchain aktører.

  • Sergiu Maznic

   Seniorkonsulent
   Pöyry Management Consulting

 • 16:35
  Pause hos utstillerne
17:00 - 18:00
Sesjon 4: Nettsjefenes time
Møteleder: Einar Westre, Direktør nett og marked, Energi Norge
 • 17:00
  Introduksjon av sesjon

  1. Hva er nettselskapenes rolle i det nye energimarkedet?
  Vil vi se en utvikling i retning av rene nettselskaper?
  2. Hvilke forventninger har dere til DSO rollen? 
  Er dere nøytrale nok til å ta et reelt systemansvar nedstrøms?
  3. Hva slags kompetanse trenger nettselskapene fremover?

  • Kristin Lian

   Administrerende direktør
   Hafslund Nett AS

  • Erling Dalberg

   Administrerende direktør
   Troms Kraft Nett AS

  • Jan-Erik Brattbakk

   Nettsjef
   Ringeriks-Kraft Nett AS

  • Bård Olav Uthus

   Nettdirektør
   TrønderEnergi AS

  • Mona Askmann

   Administrerende direktør
   Norgesnett AS

 • 17:40
  Paneldebatt etter mini-innleggene
  • Ved møteleder Einar Westre, Direktør nett og marked, Energi Norge
 • 18:00
  Avslutning, dag 1
18:30 - 20:30
Ung i nettbransjen
20:00
Aperitiff
20:30
Nettbransjens julebord med bl.a. underholdning fra Hans Morten Hansen
Lyse Elnett er konferansierer for julebordet

Program 6. desember

10:00 - 11:50
Sesjon 5: Mennesker og sikkerhet
Møteleder: Lars Ragnar Solberg, Rådgiver, Energi Norge AS
 • 10:00
  Introduksjon av sesjon
 • 10:05
  Hva slags kompetanse trenger nettselskapene fremover?

  Nettselskapenes rolle i kraftsystemet er i endring og dermed endrer kompetansebehovet seg der etter. Hva slags kompetanse trenger nettselskapene fremover, og hvordan får man tak i denne i sterk konkurranse med andre? Hva kan nettselskapene tilby som unge mennesker ønsker seg i en jobb?

  • Trygve Kvernland

   Administrerende direktør
   NTE Nett AS

 • 10:25
  likehel.no

  Likehel.no er kraftnæringens opplæringsverktøy for sikkerhet, som skal bidra til at alle ansatte kommer like hele hjem fra jobb. Kristin Reitan er nyansatt HMS-rådgiver i Energi Norge og vil fortelle mer om likehel.no og Energi Norges HMS-arbeid.

  • Kristin Reitan

   HMS-rådgiver
   Energi Norge

 • 10:45
  Personvern og datasikkerhet for nettselskap

  Både datasikkerhet og personvern er høyaktuelle temaer i vår digitale hverdag. Nye lover og rammeverk stiller større krav til nettselskapenes sikkerhet og bruk av data, samtidig som digitaliseringen skaper store kommersielle muligheter for alle aktørene i bransjen. Hvilket spillerom har nettselskapene og konsernene når det gjelder bruk av kundedata og hvilke krav gjelder for sikring av slike data?"

  • Christopher Sparre-Enger

   Senioradvokat
   Advokatfirmaet Thommesen AS

 • 11:05
  Informasjonssikkerhet for nettbransjen

  Informasjonssikkerhet er et viktig tema for nettselskapene, noe som hendelsene i Ukraina i 2015 og 2016 illustrerer til fulle. Hvordan ivareta informasjonssikkerheten i en tid der endringene skjer raskere enn noen gang? AMS-utrullingen foregår nå for fullt, og vil kanskje være nettselskapenes fremste fokus de neste årene. Hva mener NVE man bør passe på ifm. AMS? 

  • Martin Gilje Jaatun

   Seniorforsker
   Sintef

 • 11:25
  Pause hos utstillerne
11:50 - 12:55
Sesjon 6: Nettplanlegging og nettrender
Møteleder: Anders Sivertsgård, Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 11:50
  Introduksjon av sesjon
 • 11:55
  Ny modell for langsiktig effektbehov

  Det er blitt langt mer utfordrende å ta riktige beslutninger om optimal planlegging, utbygging og dimensjonering av nettet. I samarbeid med sju nettselskaper har Pöyry utviklet et nytt planleggingsverktøy for å forstå og kvantifisere driverne, usikkerheten og utfallsrommet for fremtidig effektbehov bedre. Modellen dekker hele Norge på detaljert nivå, og har blitt testet ut i konkrete områder hos flere av de største nettselskapene. Modellen er nå klar for bruk i blant annet KSU-sammenheng, og flere av testkjøringene vil bli presentert.

  • Ketil Ingeberg

   Director
   Pöyry Management Consulting (Norway) AS

  • Ellen Strøm Juliussen

   Avdelingsleder
   Skagerak Nett AS

 • 12:15
  Innovativ nettplanlegging – støttemuligheter til dere som skaper fremtidens energisystem

  Nettselskapene gjennomfører stadig store investeringsprosjekter. Enova forvalter store midler som skal gis til bedrifter som investerer i ny energi og klimateknologi. Nettselskapene har store muligheter til å få en del av denne potten. I foredraget har vi fokus på hva nettselskapene kan få støtte til og hvordan man går frem for å få en del av disse midlene. 

  • Ane Marte Anderson

   Seniorrådgiver
   Enova SF

 • 12:35
  Er batterier det nye strømnettet?

  Kostnadene for energilagring faller og solceller integreres i nye tak og bygg. I USA er mikronett et nytt moteord og den største aggregatoren styrer effekt tilsvarende hele Norges produksjonskapasitet. Hva er framtidas rolle for nettselskapene? Klarer nettselskapene å synligjøre sin verdi for kundene? 

  • Erik Dugstad

   Area Manager, Nordic & Baltic
   DNV GL Energy

12:55 - 15:00
Sesjon 7: Omdømme
Møteleder: Anders Sivertsgård, Næringspolitisk rådgiver, Energi Norge
 • 12:55
  Vinmonopolet har Norges beste omdømme - hva kan nettbransjen lære av dem?

  Nettselskapene er en del av et såkalt naturlig monopol, men har en relativ stor kundekontakt både mot næringsliv og husholdninger. Konsekvensene av sitt eget omdømme slår inn på flere områder enn kun det rent kommersielle i virksomheter og har fått økt fokus også i nettbransjen. Vinmonopolet er et statlig eid aksjeselskap som ble opprettet for snart 100 år siden for å regulere salg av alkohol over 4,7% her til lands. Hvordan har dette selskapet klart å få Norges beste omdømme?

  • Joralf Sætran

   Distriktssjef
   Vinmonopolet 

 • 13:20
  Fasade og realitet - samsvar eller motsetning? Noen etiske refleksjoner

  Henrik Syse skal snakke om forholdet mellom fasaden og den indre møbleringen, ut fra tanken om at et godt omdømme må være forankret i noe man faktisk står for og mener. Hvilke kvaliteter trenger vi å dyrke for å sikre et godt etisk fundament og ikke bare en vakker fasade?

  • Henrik Syse

   Filosof, forsker og forfatter
   Norsk institutt for fredsforskning

 • 14:00 - 15:00
  Lunsj