Produksjonsteknisk konferanse 2017

6. - 8. mars, Clarion Hotel Air, Stavanger

Innhold

PTK 2017 – Smarte produksjonsselskap

Energi Norges største konferanse, som gjennom de siste 25 år har vist seg å være kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.

Vannkraftens potensial for fremtidig verdiskaping i Norge mot 2030
#PTK2017 ønsker å tegne et tydelig bilde av hva vannkraften leverer i dag, og hva den kan ventes å levere frem mot 2030 under de rette vekstvilkår. Norge har vært langt fremme når det gjelder helautomatiske kontrollanlegg for flere kraftverk, men dette kan også tas et steg videre. Hvor mange kraftverk kan en koble sammen i samme kontrollanlegg uten at operatøren mister oversikten?

Tenk om den som skal drifte kraftverket hele tiden vet den kontinuerlig virkningsgrad både i vannveier og turbin, samt kavitasjon og sandtransport.
Da kan han få det fulle bilde av turbinens virkningsgrad for alle fallhøyder.

Smarte produksjonsselskap
Lønnsomheten i vannkraftproduksjon er sterkt svekket som følge av lavere kraftpriser. #PTK2017 ønsker å vise fram de smarte virksomhetene, de som får til gode løsninger og innovasjon i trange tider. Forskning fremmer innovasjon, og med en langsiktig satsing på vannkraft gjennom HydroCen, er bransjen og forskningen koblet tettere sammen.

Industri 4.0, big data og maskinlæring
Begrepet industri 4.0 beskriver den fjerde industrielle revolusjonen, en utvikling der internett smelter sammen med produksjon og produkter. Fremtidens optimale vedlikehold vil være at maskinen selv sier fra før den havarerer. Da kan det spares store kostnader både ved at en ikke gjør vedlikehold før det er behov, eller at en får full stans ved et havari. Ved hjelp av maskinlæring og dataprogrammer som analyserer og ser på trender, kan maskinene selv melde fra når det er behov for vedlikehold.

Hovedtema for konferansen 2017:

  • Havari er ekstremt dyrt – hvordan være i forkant?
  • Industri 4.0, big data og maskinlæring
  • Sårbarhet – kan anleggene våre hackes?
  • Innovative løsninger for maskin, elektro og bygg
  • Kraftproduksjon som flomvern
  • Fisk og kraft – sammen for miljøet!
  • Er det noen som vil trenge lagringskapasiteten vår i framtiden?

Målgruppe: 
Konferansen er aktuell for alle som jobber med fornybar kraftproduksjon, ledere, fagansvarlig ingeniører, produksjonsplanleggere og rådgivere.

Årets konferanse arrangeres i samarbeid med hovedsponsor Lyse.

 

 

Praktiske opplysninger