Smartgridkonferansen 2017

19. - 20. september 2017, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Innhold

Ketil Sagen, prosjektansvarlig for Smartgridkonferansen, ønsker deg velkommen til årets konferanse!

Smartgridkonferansen - Hvilke digitaliseringstrender ser vi i neste generasjon kraftsystem?

Teknologiutviklingen gir et stort mulighetsrom for å effektivisere kraftsektoren i samspill med kundene, mens trusselbildet og manglende sikkerhetskompetanse kan begrense utnyttelsen.

Smartgridkonferansen 2017 samler eksperter på digitalisering for å debattere trusselbildet og sårbarheten for et digitalt kraftsystem. Vi spør også om nettreguleringen er tilpasset en utvikling med digitalisering i samfunnet, og endret bruk av nettet?

For å forstå hvordan norske energibedrifter jobber med digitalisering og hva de ønsker å oppnå, har vi invitert
BKK, Statnett, Hafslund og NTE for å presentere sine digitaliseringsstrategier.

Smartgridkonferansen vil presentere ulike pilot- og demonstrasjonsprosjekter fra ulike energiselskap i Norge, blant annet gevinstrealisering av AMS-investeringen. Flere av prosjektene bidrar i økende grad til å høste nyttige erfaringer og resultater i forhold til ulike Smartgrid-relaterte temaer.

Noen punkter fra programmet:
• De nye teknologiene og deres potensial for energibransjen
• Det automatiserte og fleksible nettet etableres
• Digitaliseringsledelse – betydning og viktige erfaringer
• Rammeverk, incentiver og finansiering for systeminnovasjon
• Trusselvurdering for kraftsystemet – hvordan utvikler trusselbildet seg?

Energi Norge og Det Norske Smartgridsenteret har gleden av å ønske deg velkommen til Smartgridkonferansen 2017. Konferansen er en nasjonal møteplass for alle som har interesse for utviklingen av fremtidens norske energisystem, der smartgrid vil være en nødvendig plattform for samspill mellom teknologier og aktører.

Målgruppe: Ansvarlige for nettutvikling, forretningsutviklere i nettselskap og strømleverandører,
teknologi- og tjenesteleverandører, akademia og myndigheter.

Faglige spørsmål