Smartgridkonferansen 2017

19. - 20. september 2017, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Innhold

Side events/workshops

Onsdag 20. september, kl. 14:00 - 16:00

Solenergi inn i nettet – et stort problem eller en stor mulighet?
Solenergiklyngen og The Norwegian Smartgrid Centre vil invitere til et arbeidsmøte med forberedte innlegg. Solenergi er på vei inn i energimiksen også i Norge. Dette innebærer noen utfordringer, men åpner også for nye forretningsmuligheter. Det er ønskelig med en dialog mellom solbransjen og nettaktørene. Eventen er åpen for alle.
Trine K. Berentsen, Solenergiklyngen

CINELDI – internasjonalt samarbeid
De internasjonale medlemmene av FME CINELDIs vitenskapelige komite presenterer seg selv og sin arbeidsgivers forskningsinteresser innen Smartgrid for norsk industri og norske forskere. Presentasjonene vil foregå på engelsk. Eventen er åpen for alle.
Morten Hovd, NTNU

Oppsummering fra prosjektet "Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett" (FlexNett)
FlexNett-prosjektet nærmer seg slutten etter tre år med flere gjennomførte demoaktiviteteter. Erfaringer vil oppsummeres og anbefalinger gis. Hovedpunkter fra fleksibel nettdrift og fleksibilitet hos plusskunde vil bli presentert. Eventen er åpen for alle.
Hanne Sæle, SINTEF Energi

Smart Grid Services Cluster
Syntese av innsikter fra Smartgridkonferansen og mulige aksjoner for medlemmene til Smart Grid Services Cluster.
Ivar Blikø og Gunnar Vist, Trøndelag Forsking og Utvikling