Smartgridkonferansen 2017

19. - 20. september 2017, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Innhold

Side events/workshops

Onsdag 20. september, kl. 14:00 - 16:00

Solenergi inn i nettet – et stort problem eller en stor mulighet?
Solenergiklyngen og The Norwegian Smartgrid Centre vil invitere til et arbeidsmøte med forberedte innlegg. Solenergi er på vei inn i energimiksen også i Norge. Dette innebærer noen utfordringer, men åpner også for nye forretningsmuligheter. Det er ønskelig med en dialog mellom solbransjen og nettaktørene. Eventen er åpen for alle. Program finner du her:
Trine K. Berentsen, Solenergiklyngen

CINELDI – internasjonalt samarbeid
De internasjonale medlemmene av FME CINELDIs vitenskapelige komite presenterer seg selv og sin arbeidsgivers forskningsinteresser innen Smartgrid for norsk industri og norske forskere. Presentasjonene vil foregå på engelsk. Eventen er åpen for alle. Program finner du her: 
Morten Hovd, NTNU

Fleksibilitet i fremtidens smarte distribusjonsnett 
FlexNett-prosjektet inviterer til diskusjon og innspill basert på gjennomførte demoaktiviteter. Er bransjen klare for self-healing? Batterier kan være en ressurs i distribusjonsnettet – hvem kan bruke det? Plusskunde til nytte eller besvær, for hvem?  Eventen er åpen for alle. 
Hanne Sæle, SINTEF Energi

Smart Grid Services Cluster (SGSC)
Refleksjoner rundt nye innsikter basert på Smartgridkonferansen og mulige aksjoner for medlemmene i Smart Grid Services Cluster. Spesiell fokus er innspill til FME CINELDI og FME ZEN. Kun for medlemmer i SGSC
Ivar Blikø og Gunnar Vist, Trøndelag Forsking og Utvikling