Smartgridkonferansen 2017

19. - 20. september 2017, Clarion Hotel og Congress Trondheim

Innhold

Hovedsponsor

Rejlers Embriq AS inngår i Rejlers og har ca 160 ansatte og en årlig omsetning på ca. 400 millioner kroner. Rejlers Embriq bidrar til forretningsmessig gevinst for kundene våre gjennom digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT - som skaper innovasjon og øker kundenes konkurransekraft. Vi designer, utvikler og forvalter IT-løsninger og har betydelig nordisk forankring og fokus gjennom tilstedeværelse i Oslo, Halden, Drammen, Göteborg og Motala. Morselskapet Rejlers er et nordisk konsern som utgjør et av Nordens største tekniske konsulentselskaper. Rejlers har ca 2100 eksperter som arbeider med prosjekter innen telekom, jernbane, elkraft, elektro og energi. Konsernet finnes i dag på over 80 steder i Norge, Sverige og Finland.

 

Utstillere

Velkommen som utstiller på Smartgridkonferansen. Det er begrenset antall utstillerplasser. 
Vennligst ta kontakt med Helene Condrup-Jensen, hcj@energinorge.no for reservasjon av plass.

Ønsker du å være utstiller? Se våre utstillerpakker her:

Hovedsponsor (plassen er besatt) kr 85.000 + mva inkluderer:
Utstillerstand (beste plassering), 2 x 4 meter, inkl. messevegger og belysning
2 deltakere inkludert (overnatting og middag kommer i tillegg)
Øvrige deltakere får en rabattert deltakeravgift på kr 5.900 + mva
Rett til å kalle seg hovedsponsor for konferansen
Helsides annonse i programmet
Profilering som hovedsponsor i programmet med logo og
på arrangementets hjemmeside med link til hovedsponsors nettside
3 slides eller film maks 1 minutt (rullerende), på storskjerm i konferansesalen i pausene
3 slides eller film maks 1 minutt (rullerende), uten lyd, på skjerm i pauseområdet
2 stk banner/roll-ups, maks 2 x 2 meter på gulvet i konferansesal*
5 - 10 minutters innlegg i forbindelse med konferansemiddag**
Brosjyre el.l. kan legges ut i konferansesal etter avtale med Energi Norge AS

Utstillerpakke Pluss til kr 38.000 + mva inkluderer:
Utstillerstand, 2 x 3 meter, inkl. messevegger og belysning
2 deltakere inkludert (overnatting og middag kommer i tillegg)
Øvrige deltakere får en rabattert deltakeravgift på kr 5.900 + mva
Profilering som utstiller i programmet med logo
Logo på arrangementets hjemmeside med link til utstillers nettside
Halvsides annonse i programmet
1 slide (rullerende) på storskjerm i konferansesalen i pausene
1 slide (rullerende) på skjerm i pauseområdet

Utstillerpakke Standard til kr 33.000 + mva inkluderer:
Utstillerstand, 2 x 3 meter, inkl. messevegger og belysning
2 deltakere inkludert (overnatting og middag kommer i tillegg)
Øvrige deltakere får en rabattert deltakeravgift på kr 5.900 + mva
Profilering som utstiller i programmet med logo
Logo på arrangementets hjemmeside med link til utstillers nettside

Overnatting og eventuelle middager kommer i tillegg.
*Plassering avklares med Energi Norge AS
** Innhold og form avklares med Energi Norge AS

Avbestillingsfrister hovedsponsor og utstillere:
Ved avbestilling mer enn 30 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 20 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved avbestilling 19 arbeidsdager før eller nærmere arrangementets start gis ingen refusjon.
Hovedsponsor er bindende.

Teknologitorget - Gratis profileringsmulighet for deg som er sponsor eller utstiller

Energi Norge AS ønsker å tilrettelegge for enda bedre profilering for utstillere på Smartgridkonferansen. Derfor har vi i år etablert et Teknologitorg i utstillerområdet der utstillere får mulighet til å holde korte presentasjoner knyttet til egen teknologi og tjenester innenfor rammen av temaer i konferanseprogrammet. For å unngå kannibalisering av disponibel pausetid for besøk av stander, har vi utvidet tre av pausene i programmet og henger annonserte presentasjoner på Teknologitorget i et avgrenset tidsrom mot slutten av disse pausene.

Alle utstillere inviteres til å holde korte innlegg i disse pausene fra et podium med skjerm plassert i utstillerområdet. Varighet av hver presentasjon skal begrenses til 5 min. Avhengig av pågangen, vil samme presentasjon kunne holdes i flere av de dedikerte pausene. Energi Norge AS vil styre tidsbruken.

Årets hovedtema er "Digitalisering – forenkling, forbedring, fornying" med sesjoner innen følgende tema:
• Digitaliseringsstrategi i nett- og kraftselskapene
• De nye teknologiene og deres potensial for energibransjen (inkl. lager, mikronett og nye typer vern)
• Rammeverk, incentiver og finansiering for systeminnovasjon
• Kraftsystemet "Beyond 2025" – presentasjon av mikroscenarier og paneldebatt om sikkerhet og sårbarhet

I tillegg blir det en sesjon med korte presentasjoner av resultater fra norske demoer innen utvalgte tema.

Fordeling av tid skjer etter "først til mølla"-prinsippet, men Energi Norge forbeholder seg retten til å fordele tid på flere utstillere og innplassere presentasjoner i de ulike tidsbolkene i løpet av konferansen. Vi vil ha nærmere dialog med de interesserte.

Interesserte bes melde inn ett eller flere slike presentasjoner de er interessert i å holde på Teknologitorget til hcj@energinorge.no, eller ks@energinorge.no innen 30. juni. Ved innsendelse av flere ulike presentasjoner, bes det angitt en ønsket prioritet.