Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted

Endringer i nettreguleringen, nye tariffer i distribusjonsnettet, nettilknytning og energiutredninger.

 Den økonomiske reguleringen kan være i endring. NVE vurderer blant annet å lage felles reguleringsmodell for r-nett og d-nett. De vurderer om det er behov for endringer av NVE- renten og KILE-funksjoner for husholdningskunder. Dette blir grundig presentert, diskutert og belyst på seminaret.

Dersom det blir strukturendringer i bransjen de neste 5 til 10 årene vil dette sterkt påvirke utviklingen av reguleringsmodellen.

NVE planlegger en høring om nye tariffer i distribusjonsnettet første halvår 2017. Blir det effekttariffer, og i tilfelle hvordan skal disse utformes? Blir det målt effekt, Time of use eller abonnert effekt? Status på dette arbeidet blir også presentert på seminaret.

Regelverket for anleggsbidrag er under utvikling og behovet for effektive tilknytninger er viktig for raskt å få på plass nye uttakskunder og ny produksjon. Kan det bli anleggsbidrag i masket nett?

Vi vil også omtale og diskutere NVEshøring om energiutredninger som har høringsfrist 1.4.

Seminaret belyser også hvilken betydning elbiler har for strømnettet.

NB! Seminaret er kun forbeholdt medlemmer av Energi Norge.

Program

Onsdag 15. mars 2017

09:30 Registering

10:00 Velkommen
- Status for Energi Norges arbeid med tariffer og regulering

Trond Svartsund, Energi Norge

10:10 Behovet for nettinvesteringer
Trond Svartsund, Energi Norge

10:25 Elbiler og strømnettet
Christer Skotland

10:50 NVEs arbeid med nettreguleringen
Roar Amundsveen, NVE

11:15 Investeringsinsentiver i reguleringsmodellen
Endre Bjørndal, NHH

11:40 Viktige utviklingstrekk som vil kunne påvirke nettbransjen og konsekvenser for reguleringen. En parallell med energiutredningshøringen
Patrick Narbel, Adapt

12:10 Lunsj

12:50 Endringer i reguleringen – er timingen god?
Kjetil Ingeberg, Poyry

13:25 Pause

13:45 Status for NVEs arbeid med tariffer og anleggsbidrag
Velaug Mook og Kjell Rune Verlo, NVE

14:10 Innspill til NVEs arbeid med effekttariffer
Kjetil Ingeberg, Poyry

14:35 Effekttariffer for husholdningskunder
Hanne Sæle, Sintef Energi

12:50 Anleggsbidrag i masket nett og andre justeringer i reglene for anleggsbidrag
Jørgen Bjørndalen, ECGroup

15:25 Avslutning
Trond Svartsund, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig