Energi Norge

Innhold

Innkjøp for nettselskap

Nettselskapene står overfor store investeringer i strømnettet i årene som kommer. Trygge og effektive innkjøpsprosesser vil være en nøkkelfaktor for at disse investeringene skal bli vellykkede, samtidig som utfordringene knyttet til regelverket for offentlige anskaffelser aktualiseres for nettselskapene.

Vi inviterer til vårt årlige innkjøpsseminar for nettselskap, hvor partner og advokat Marie Braadland hos Advokatfirmaet Grette DA vil gå gjennom viktige endringer og tips knyttet til forsyningsforskriften. Hun har lang erfaring med anskaffelsesregelverket og anskaffelser i energibransjen, og vil gjennom flere innlegg gå gjennom viktige regelendringer, digitaliseringskrav og ny praksis, i tillegg til eksempler fra innkjøpsprosesser. Vi får også erfaringer og eksempler fra flere innkjøpsprosesser fra bransjeaktører.

Fem gode grunner for å delta:
1. Få innsikt i ny forsyningsforskrift
2. Lær om kontraktsoppfølging
3. Hør om KOFAs gebyrmuligheter
4. Få gode sjekklister og tips om anskaffelsesprosesser
5. Hør om Troms Kraft Netts innkjøpspraksis og erfaringer

Målgruppe: Innkjøpere, nettsjefer og regnskapsmedarbeidere

Program

Onsdag 22. mars

09:00 Registrering

09:30 Velkommen
Lars Ragnar Solberg, Energi Norge AS

09:35 Ny forsyningsforskrift og fokusområder i 2017
- ESPD: European Single Procurement Document (eller det europeiske egenerklæringsskjemaet)
- Avvisningsregler
- KOFA-gebyr
- Endringer i kontrollforskriften fra 1.7.2016
Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette

10:15 Pause

10:30 Ny forsyningsforskrift og fokusområder i 2017 fortsetter …
Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette

11:00 KOLEMINI for nettselskap
Lise Christensen, E-CO

11:30 Lunsj

12:30 Hvordan få mest mulig ut av forhandlingsmøter etter forsyningsforskriften?
- Rammene for konkurranse med forhandlinger etter forsyningsforskriften; hva kan man og bør man meddele leverandørene?
Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette 

13:00 Krav til kontraktene etter forsyningsforskriften
- Krav til lærlingeordning
- Antall leverandørledd
- Endringer etter signering
Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette

13:30 Pause

13:45 Innkjøpsprosesser og praksis hos Troms Kraft Nett
Kåre Nilsen, Troms Kraft Nett

14:30 Pause

14:45 Oppsummering, tips, sjekkliste og forventede endringer
Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette

15:45 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
22. februar 2017

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har en avtale med Thon Hotel Opera hvor deltakere på våre kurs får 24% rabatt på dagens pris. For å få denne rabatten kan du kontakte hotellet direkte på mail (opera@thonhotels.no) eller telefon (24103030), og henvise til Energi Norge og Tradebrokeravtalen.
Energi Norge AS har også avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vilbli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 4. september 2018,

  Quality Hotel Alexandra, Molde

  Regionalt næringspolitisk verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer, og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.

 2. Inn i styrearbeid

  Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

 3. 5. september 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Næringspolitisk Verksted - Nettregulering og tariffering

  På dette møtet vil vi ha fokus på forventede høringer om NVE renten, endrede KILE satser for husholdningskundene og NVEs videre utvikling av reguleringsmodellen.