Energi Norge

Innhold

Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

Tappe- og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket

Tappe- og stengeorgan (faggruppe III i henhold til NVEs klassifikasjon) representerer store verdier og viktige sikkerhetsfunksjoner i kraftverket. Samtidig får disse komponentene kanskje noe mindre oppmerksomhet enn de aktive komponentene - turbin, generator og transformator.

Slitasje og vedlikehold på en flomluke eller tverrslagsport har ikke nødvendigvis direkte betydning for produksjonen fra anlegget, men er desto viktigere i forhold til sikkerhet og beredskap.
Imidlertid vil falltap i varegrinder, tilløpsrør eller dårlige inntak direkte slå ut på anleggets lønnsomhet.

NB! Kurset gir i år også innsikt i viktige tips vedr miljødesign for å hensynta fisk, samt hvordan sikre nødvendig HMS fokus ved vedlikeholdsarbeid i vannveien.

Kurset fokuserer på følgende komponenter i vannveien:

 • luker
 • kraftverksrør
 • sjakter
 • ventiler
 • porter
 • stengsler og varegrinder med tilhørende utstyr

Det blir gjennomgang av:

 • NVEs gjeldende forskrifter og krav
 • Funksjonsbeskrivelse av alle komponenter i vannveien
 • Vedlikeholdsmetoder, tilstandsvurdering og forebyggende tiltak
 • Glitre Energi deler erfaringer fra virkeligheten
 • Miljødesign for vern av fisk
 • Tap i vannveien og dimensjonering av komponenter i forhold til flom
 • Ulikt utstyr i vannveien ved befaring og verkstedbesøk

  Målgruppe:
  Personer som planlegger, tilrettelegger og står for teknisk drift og vedlikehold av vannkraftverk

Program

Tirsdag 21.mars

09:00 Åpning (orientering om kurset, praktiske opplysninger)
Iren Aanonsen, Energi Norge AS

09:15 Gjeldende forkrifter og retningslinjer
Rune Engesæter, NVE

10:15 Pause

10:30 Havari og skrue-spill = skjult risiko for lukefall?
- Erfaringer fra en virkelig hendelse
Helge Martinsen, Glitre Energi Produksjon AS

11:15 Vannveien
- Komponenter og funksjoner fra inntak til kraftstasjon
Jorunn Emilie Røegh, Norconsult AS

12:00 Lunsj

13:00 Varegrinder
- Komponentbeskrivelser, skadetyper, målemetoder, måleprogram
Ole Johan Bjørnstad, Andritz Hydro AS

14:30 Pause

14:45 Rør
- Komponentbeskrivelser, skadetyper, målemetoder, måleprogram
Jorunn Emilie Røegh, Norconsult AS

16:30 Slutt faglig program

19:00 Middag - kulinarisk opplevelse, Thorbjørnrud Hotell

Onsdag 22.mars

08:30 Luker
- Komponentbeskrivelser, skadetyper, målemetoder, måleprogram 
Ole Johan Bjørnstad, Andritz Hydro AS

10:30 Pause   

10:45 Ventiler
Ole Johan Bjørnstad, Andritz Hydro AS

11:30 Lunsj     

12:30 Befaring RingeriksKraft produksjonsanlegg:

 • Viulvfoss
 • Askerudfoss
  Ringeriks-Kraft Produksjon AS

14:30 Omvisning Andritz Hydro verksted        
Andritz Hydro div personale

16:00 Retur til Thorbjørnrud Hotell

19:00 Middag - kulinarisk opplevelse, Thorbjørnrud Hotell

Torsdag 23.mars

08:30 Tap i vannveien
- Målinger, økonomisk betydning              
Bjarne Børresen, Multiconsult ASA

09:30 Tilstandskontrollhåndbøkene
- bruk ved vurdering av luker, ventiler mm  
Bjarne Børresen, Multiconsult ASA

10:00 Pause   

10:15 Flomrelatert analyse for vurdering av komponenter i vannveien
Martin Eek Burud, Sweco Norge AS

11:00 HMS ved vedlikeholdsarbeid i vannveien
Børge Ugland Nyseth, Sweco Norge AS

11:30 Lunsj     

12:30 Miljødesign for fisk ved vannkraftverk    
Morten Kraabøl, Multiconsult ASA

13:30 Rehabilitering, oppgradering av komponenter i vannveien
Ole Johan Bjørnstad, Andritz Hydro AS      

14:00 Avslutning og enkel kunnskapstest
Iren Aanonsen, Energi Norge AS

14:30 Vel hjem

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 5. - 7. mars 2018,

  Clarion Hotel & Congress Trondheim

  Produksjonsteknisk konferanse 2018

  Endringer i måten kraft blir produsert på, kundenes agering og hvordan kraft brukes definerer en ny virkelighet for norsk kraftbransje.

 2. 6. mars 2018,

  Thon Hotel Bristol, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

 3. 19. - 21. mars 2018,

  Klækken Hotel, Hønefoss

  Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

  Tappe og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket