Energi Norge

Innhold

Praktisk jus for energiselskaper: Når trenger selskapet advokat?

Jobber du med erstatningssaker i selskapet, og ønsker jusfaglig påfyll for å håndtere sakene, er dette kurset for deg

Fotograf: Camilla M. Granheim

Hva gjør man når energiselskapet får en tvist med en kunde, en leverandør, det offentlige, et forsikringsselskap eller en skadevolder? Når saksøker man noen og/eller lar seg saksøke? Når lar man saken falle? Når forliker man seg med motparten? Hvordan formidle det tekniske i saken til egen advokat? 


Kurset vil gi deg kunnskap om:
• Hvordan du best mulig og mest effektivt skal kunne løse tvister som oppstår mellom ditt selskap og den andre part
• Når det er fornuftig å trekke inn en advokat
• Hvilken informasjon advokaten behøver for å kunne hjelpe 
• Begrepene advokaten bruker -  dette gjør samarbeidet effektivt

Eksempler fra energibransjen
Dette er tematikk som Inge A. Fredriksen, advokat og partner Advokatfirmaet Nordia vil snakke om på temadagen. Hans viktigste arbeidsområde er jus for energisektoren, og gode relevante eksempler fra energibransjen vil bli brukt.

Målgruppe: Nøkkelpersoner som håndterer og tar stilling til erstatningskrav som fremmes mot selskapet og/eller ivaretar selskapets interesser når utenforstående har påført selskapet skade og tap.

Program

16. mars 2016

09:30 Registrering

10:00 Velkommen og praktisk gjennomgang av programmet
Solgun Furnes, rådgiver, Energi Norge AS

10:05 Grunnleggende erstatningsrett. Hva kan kreves erstattet?
Ansvarsgrunnlag

Inge A. Fredriksen, Advokat, Advokatfirmaet NORDIA DA

10:45 Pause

10:55 Hvordan analysere for å vurdere godheten i erstatningskrav som fremsettes mot selskapet ut over nettavtalen?
Inge A. Fredriksen, Advokat, Advokatfirmaet NORDIA DA

12:00 Lunsj

12:45 Erstatning og forsikring - forholdet mellom erstatning og forsikring, og de plikter nettselskapet har ihht. polisen/forsikringsavtalen overfor eget forsikringsselskap
Inge A. Fredriksen, Advokat, Advokatfirmaet NORDIA DA

14:00 Pause

14:15 Tvisteløsning, forskjellige metoder - forhandlinger, megling, domstoler og voldgift. Fordeler og ulemper ved hver av metodene. Kort om prosessreglene ved hver av metodene. Advokatbistand og annen ekstern bistand
Inge A. Fredriksen, Advokat, Advokatfirmaet NORDIA DA

15:00 Pause

15:15 Gruppearbeid. Case fra en erstatningssak

15:45 Pause

16:00 Prosessrisiko og prosessøkonomi - når saksøker man og/eller lar seg saksøke, og når lar man saken falle eller forliker seg med motparten?
Inge A. Fredriksen, Advokat, Advokatfirmaet NORDIA DA

16:45 Oppsummering
Inge A. Fredriksen, Advokat, Advokatfirmaet NORDIA DA

16:50 Avslutning og vel hjem
Solgun Furnes, rådgiver, Energi Norge AS

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
16. februar 2017

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften. Dette vises ikke ved påmelding men vil bli korrigert før fakturering.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 4. september 2018,

  Quality Hotel Alexandra, Molde

  Regionalt næringspolitisk verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer, og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.

 2. Inn i styrearbeid

  Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

 3. 5. september 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Næringspolitisk Verksted - Nettregulering og tariffering

  På dette møtet vil vi ha fokus på forventede høringer om NVE renten, endrede KILE satser for husholdningskundene og NVEs videre utvikling av reguleringsmodellen.