Energi Norge

Innhold

Medlemsmøte

Publisert

Regionmøte Sørlandet og Østlandet vest

 • 9. mar 2017Kl. 10:00
 • Hotel Vic Porsgrunn
 • Ingen deltakeravgift
 • Påmeldingsfrist 5. mar 2017

For å samle alle energiselskapene i regionen inviterer Energi Norge og Defo i år til et felles regionmøte for Sørlandet og Østlandet vest. Sammen ønsker vi å informere om - og diskutere - sentrale utviklingstrekk og utfordringer for energibedriftene i regionen.

Energi Norge og Defo inviterer til regionmøter i 2017.

 På regionmøtet vil du blant annet få høre innlegg fra:

 • Terje Riis-Johansen, fylkestingsrepresentant i Telemark, tidl. olje- og energiminister
 • Finn Werner Bekken, direktør i Skagerak Kraft
 • Jan Rondeel, seksjonssjef IKT Skagerak Nett
 • Tor Olav Nystog, elverksjef, Rauland Kraftforsyningslag SA
 • Knut Lockert, daglig leder i Defo
 • Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge

Det vil bli satt av god tid til diskusjon etter innleggene, samt medlemskommentarer til Energi Norges og Defos næringspolitiske prioriteringer. Møtet avsluttes med et enkelt stående måltid. Se for øvrig detaljert program nedenfor.

Program

9. mars 2017

10:00 Energinæringens viktigste næringspolitiske prioriteringer
Hva er næringens viktigste utfordringer og hvilke saker har høyest prioritet i valgåret 2017. Hvilke saker kan og bør næringen samles om?

Innlegg ved Oluf Ulseth (adm.direktør, Energi Norge) og Knut Lockert (daglig leder, Defo)

Salen inviteres til en fasilitert diskusjon med de to innlederne.            

11:30 Lunsj

12:30 Regional utvikling
Innlegg ved Terje Riis-Johansen (Senterpartiet), tidligere olje- og energiminister og nåværende medlem av fylkestinget i Telemark.

Hvordan dra bedre nytte av våre grønne konkurransefortrinn, tiltrekke industriaktører og skape nye, grønne arbeidsplasser? Hva kan politikerne bidra med for å tilrettelegge for arbeidsplasser og vekst? Eller sagt på en annen måte:

- Hvorfor havnet Facebooks datasenter ikke i Telemark? DOs and DON'Ts – hva skal til for å lykkes?

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

13:30 Skatt og rammebetingelser
Innlegg ved Finn Werner Bekken, direktør i Skagerak Kraft.

De politiske rammebetingelsene må legge til rette for at vannkraften kan videreutvikles og bidra i den grønne omstillingen vi skal gjennom med økt elektrifisering av stadig flere sektorer.

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

14:30 Pause

14:45 Nettutvikling og digitalisering

Innlegg ved Jan Rondeel, seksjonssjef IKT Skagerak Nett, Tor Olav Nystog, Rauland Kraftforsyningslag SA, og Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Det er et stort behov for videre investering i nett. Digitalisering og AMS byr på nye vekstmuligheter for kraftselskapene. Hvordan spille på lag med kundene og opprettholde sikkerheten?

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

15:45 Oppsummering

Ved Oluf Ulseth og Knut Lockert

16:00 Sosial avslutning med enkel servering

Det vil bli en enkel, stående buffet og mulighet for å fortsette dagens diskusjoner.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 

Relaterte arrangement

 1. 29. - 30. august 2018,

  Clarion Collection Hotel Amanda, Haugesund

  Kraftkom

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Haugesund. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 2. 4. september 2018,

  Quality Hotel Alexandra, Molde

  Regionalt næringspolitisk verksted Molde

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer, og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.

 3. 5. september 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Næringspolitisk Verksted - Nettregulering og tariffering

  På dette møtet vil vi ha fokus på forventede høringer om NVE renten, endrede KILE satser for husholdningskundene og NVEs videre utvikling av reguleringsmodellen.

 4. 19. september 2018,

  Clarion Hotel Bergen Airport

  Regionalt Næringspolitisk Verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.

 5. 17. oktober 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tilknytning til elektrisk transport

  Det er stor fokus på tilknytning av elektrisk transport.