Energi Norge

Innhold

Medlemsmøte

Publisert

Regionmøte Sørlandet og Østlandet vest

 • 9. mar 2017Kl. 10:00
 • Hotel Vic Porsgrunn
 • Ingen deltakeravgift
 • Påmeldingsfrist 5. mar 2017

For å samle alle energiselskapene i regionen inviterer Energi Norge og Defo i år til et felles regionmøte for Sørlandet og Østlandet vest. Sammen ønsker vi å informere om - og diskutere - sentrale utviklingstrekk og utfordringer for energibedriftene i regionen.

Energi Norge og Defo inviterer til regionmøter i 2017.

 På regionmøtet vil du blant annet få høre innlegg fra:

 • Terje Riis-Johansen, fylkestingsrepresentant i Telemark, tidl. olje- og energiminister
 • Finn Werner Bekken, direktør i Skagerak Kraft
 • Jan Rondeel, seksjonssjef IKT Skagerak Nett
 • Tor Olav Nystog, elverksjef, Rauland Kraftforsyningslag SA
 • Knut Lockert, daglig leder i Defo
 • Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge

Det vil bli satt av god tid til diskusjon etter innleggene, samt medlemskommentarer til Energi Norges og Defos næringspolitiske prioriteringer. Møtet avsluttes med et enkelt stående måltid. Se for øvrig detaljert program nedenfor.

Program

9. mars 2017

10:00 Energinæringens viktigste næringspolitiske prioriteringer
Hva er næringens viktigste utfordringer og hvilke saker har høyest prioritet i valgåret 2017. Hvilke saker kan og bør næringen samles om?

Innlegg ved Oluf Ulseth (adm.direktør, Energi Norge) og Knut Lockert (daglig leder, Defo)

Salen inviteres til en fasilitert diskusjon med de to innlederne.            

11:30 Lunsj

12:30 Regional utvikling
Innlegg ved Terje Riis-Johansen (Senterpartiet), tidligere olje- og energiminister og nåværende medlem av fylkestinget i Telemark.

Hvordan dra bedre nytte av våre grønne konkurransefortrinn, tiltrekke industriaktører og skape nye, grønne arbeidsplasser? Hva kan politikerne bidra med for å tilrettelegge for arbeidsplasser og vekst? Eller sagt på en annen måte:

- Hvorfor havnet Facebooks datasenter ikke i Telemark? DOs and DON'Ts – hva skal til for å lykkes?

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

13:30 Skatt og rammebetingelser
Innlegg ved Finn Werner Bekken, direktør i Skagerak Kraft.

De politiske rammebetingelsene må legge til rette for at vannkraften kan videreutvikles og bidra i den grønne omstillingen vi skal gjennom med økt elektrifisering av stadig flere sektorer.

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

14:30 Pause

14:45 Nettutvikling og digitalisering

Innlegg ved Jan Rondeel, seksjonssjef IKT Skagerak Nett, Tor Olav Nystog, Rauland Kraftforsyningslag SA, og Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver i Energi Norge.

Det er et stort behov for videre investering i nett. Digitalisering og AMS byr på nye vekstmuligheter for kraftselskapene. Hvordan spille på lag med kundene og opprettholde sikkerheten?

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

15:45 Oppsummering

Ved Oluf Ulseth og Knut Lockert

16:00 Sosial avslutning med enkel servering

Det vil bli en enkel, stående buffet og mulighet for å fortsette dagens diskusjoner.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 11. januar 2018,

  Næringslivets Hus

  Næringspolitisk verksted: Effekttariffer

  NVE foreslår at strømkundene skal ha nettleieabonnement som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang.

 2. 30. januar 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Årsforum VTF

  Årsmøtet i Vassdragsteknisk Forum (VTF) er møteplassen for å forme VTF sin fremtid.

 3. 28. februar 2018,

  Park Inn Oslo Airport Hotell

  Næringspolitisk Verksted: Tariffer, nettregulering og tilknytning

  Det forventes flere endringer i reguleringen i tiden fremover, blant annet arbeider NVE med flere saker som kommer på høring i 2018.

 4. 17. april 2018,

  Næringslivets Hus

  Næringspolitisk Verksted: Nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer

  Nettselskapene står overfor betydelig utfordringer i årene som kommer. Reguleringen endrer seg blant annet når det gjelder krav til organisering og økonomi.

 5. 29. - 30. august 2018,

  Clarion Collection Hotel Amanda

  Kraftkom

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Haugesund. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.