Energi Norge

Innhold

Medlemsmøte

Publisert

Regionmøte Trøndelag

For å samle alle energiselskapene i regionen inviterer Energi Norge og Defo i år til et felles regionmøte for Trøndelag. Sammen ønsker vi å informere om - og diskutere - sentrale utviklingstrekk og utfordringer for energibedriftene i regionen.

Energi Norge og Defo inviterer til regionmøter i 2017.

På regionmøtet vil du blant annet få høre innlegg fra:

 • Torhild Aarbergsbotten, Høyre, medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget
 • Christian Stav, konsernsjef i NTE
 • Frode Næsvold, daglig leder fra Bindal Kraftlag
 • Trygve Kvernland, administrerende direktør i NTE Nett AS
 • Knut Lockert, daglig leder i Defo
 • Oluf Ulseth, Energi Norge

Det vil bli satt av god tid til diskusjon etter innleggene, samt medlemskommentarer til Energi Norges og Defos næringspolitiske prioriteringer. Møtet avsluttes med et enkelt stående måltid. Se for øvrig detaljert program nedenfor.

Program

22. mars 2017

10:00 Energinæringens viktigste næringspolitiske prioriteringer
Hva er næringens viktigste utfordringer og hvilke saker har høyest prioritet i valgåret 2017. Hvilke saker kan og bør næringen samles om?

Innlegg ved Oluf Ulseth (adm.direktør, Energi Norge) og Knut Lockert (daglig leder, Defo)

Salen inviteres til en fasilitert diskusjon med de to innlederne.            

11:30 Lunsj

12:30 Regional utvikling
Innlegg ved Torhild Aarbergsbotten (Høyre), medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Hvilke utfordringer står Nordvestlandet overfor på terskelen til et grønt skifte? Hvordan dra bedre nytte av våre grønne konkurransefortrinn, tiltrekke industriaktører og skape nye, grønne arbeidsplasser? Hva kan politikerne bidra med for å tilrettelegge for arbeidsplasser og vekst?

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

13:30 Skatt og rammebetingelser
Innlegg ved Christian Stav, konsernsjef i NTE.

De politiske rammebetingelsene må legge til rette for at vannkraften kan videreutvikles og bidra i den grønne omstillingen vi skal gjennom med økt elektrifisering av stadig flere sektorer.

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

14:30 Pause

14:45 Nettutvikling og digitalisering

Innlegg ved Frode Næsvold, daglig leder fra Bindal Kraftlag, og Trygve Kvernland, administrerende direktør i NTE Nett AS.

Det er et stort behov for videre investering i nett. Digitalisering og AMS byr på nye vekstmuligheter for kraftselskapene. Hvordan spille på lag med kundene og opprettholde sikkerheten?

Salen inviteres til å delta i en fasilitert diskusjon.

15:45 Oppsummering

Ved Oluf Ulseth og Knut Lockert

16:00 Sosial avslutning med enkel servering

Det vil bli en enkel, stående buffet og mulighet for å fortsette dagens diskusjoner.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 23. mai 2017

  Stratos Kultur & Event

  Generalforsamling i Energi Norge

  Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årets generalforsamling

 2. 30. mai 2017

  Næringslivets Hus

  Næringspolitisk verksted

  Nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer

 3. 27. september 2017

  Park Inn Oslo Airport Hotel

  Nettregulering og tariffering

  Regelverket for økonomisk regulering, tariffering og anleggsbidrag er i endring. Det forventes høringer fra NVE i år. Verkstedet vil ha fokus på disse endringene og vi legger opp til en bred debatt.