Energi Norge

Innhold

Tolkning av byggherreforskriften

 • 21. mar 2017Kl. 09:30–15:30
 • Thon Hotel Opera Oslo
 • Medlem: Kr 5.400 + mva Andre: Kr 6.500 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

Pliktene skal sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Erfaring viser at det er store forskjeller i forståelse, praktisering og rolleforståelse mellom partene, noe som kan få store konsekvenser. Blant annet er feil eller mangelfull planlegning og koordinering ved gjennomføring av prosjekter en medvirkende årsak til mange ulykker.

Alle arbeidsgivere skal sørge for at arbeidstakerne har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. I prosjekter hvor byggherre har stilt krav til SHA og fulgt opp disse overfor arbeidsgivere ser man en positiv virkning. Det er blant annet registrert:

 • Økt trivsel
 • Færre skader og lavere sykefravær
 • Fornøyde entreprenører og arbeidstakere
 • Lønnsomt prosjekt
 • Positiv medieomtale
 • Ferdig bygg til fastsatt tid
 • Gode miljømessige lokaler for brukerne

Målgruppe: SHA-koordinatorer og prosjektledere hos kraftselskap og entreprenører.

Program

Tirsdag 21. mars

09.00 Registrering

09.30 Åpning
Thor Egil Johansen, Energi Norge AS

09.40 Regelverket
- Relevant regelverk
- Byggherreforskriften: Bakgrunn, mål
- Erfaring fra tilsyn
- Tall og statistikker
Per Stranger-Thorsen, Future Techlogoly

10.30 Pause

10.45 Ansvarsfordeling for aktørene
- Byggherre
- Prosjekterende
- Hovedbedrift
- Underleverandør
- Koordinatorer
Per Stranger-Thorsen

11.45 Lunsj

12.45 Eksempler på tolking av byggherreforskriften
Per Stranger-Thorsen

13.15 Byggherreforskriften: Nettselskapet som byggherre
Magne Nordnes, Helgelandskraft AS

14.00 Pause

14.15 Byggherreforskriften: Entreprenørselskapets rolle
Hans Chr. Westbye, Nettpartner Drift AS

15.00 Oppsummering, plenumsdebatt

15.30 Avslutning

 

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
21.02.2017

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.
Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har en avtale med Thon Hotel Opera hvor deltakere på våre kurs får 24% rabatt på dagens pris. For å få denne rabatten kan du kontakte hotellet direkte på mail (opera@thonhotels.no) eller telefon (24103030), og henvise til Energi Norge og Tradebrokeravtalen.
Energi Norge AS har også avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vilbli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 28. august 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Tilsyn med 400 volts anlegg

  DLE og sakkyndige selskaper skal føre tilsyn med anlegg som stadig blir mer kompliserte. Dette innebærer at det tekniske kompetansenivået må være høyt.

 2. 29. - 30. august 2018,

  Clarion Collection Hotel Amanda, Haugesund

  Kraftkom

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Haugesund. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. 4. september 2018,

  Quality Hotel Alexandra, Molde

  Regionalt næringspolitisk verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer, og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.

Logo EnergiAkademietDenne tjenesten er levert av Energi Norge AS - EnergiAkademiet.