Energi Norge

Innhold

Ansvar for lærlinger - teori og praksis

Kurset gir en grundig innføring i hva offentlig læringsplan krever av deg som lærlingsbedrift, og hvordan man bør sette opp en individuell opplæringsplan

Det stilles krav og retningslinjer i henhold til offentlig læreplan for hvordan opplæringen skal foregå i lærebedrifter. Bedrifter som har lærlinger skal ha en egen bedriftsintern opplæringsplan som både tar for seg instruktørrollen og som gjelder individuelt for lærlingene.

Kurset gir deg en grundig innføring i hva offentlig læringsplan krever av deg som lærlingsbedrift, og hvordan man bør sette opp en individuell opplæringsplan. Planen skal i vareta lærlingens interesser og instruktørens rolle, og du vil få gode tips til korrigerende tiltak som virker. Vi ser også på kulturforskjeller, hvordan man kan gi god tilbakemelding til lærlingen samt håndtering av utfordringer som kan oppstå i læretiden.

Hovedpunkter fra programmet:

 • Offentlig læreplan - Krav, retningslinjer og rollefordeling mellom partene
 • Innhold i en bedriftsintern opplæringsplan
 • Instruktørrollen - Krav, veiledning, kvalitetssikring, forbilde og menneskelighet
 • Oppfølging av opplæringsplanen - evaluering og korrigerende tiltak som virker

Målgruppe:
Alle som jobber med, eller har ansvar for opplæring i lærebedrifter, eksempelvis faglige ledere for lærlinger, avdelingsledere eller daglig ledere. Kurset er også åpent for tillitsvalgte i virksomhetene.

Program

Tirsdag 23. mai 2017

09:00 Registrering

09:30 Velkommen, mål og innledning
Thor Egil Johansen, Energi Norge AS

09:35 Offentlig læreplan: Krav, retningslinjer og rollefordeling mellom partene
Jan Tvedt, Oslo Kommune, Utdanningsetaten

10:15 Innhold i en bedriftsintern opplæringsplan
Hugo Alexandersen, NTE

10:45 Pause

11:00 Case: Utarbeidelse av hovedpunkter i en bedriftsintern læreplan
Brynhild Totland, Energi Norge, Thor Egil Johansen, Energi Norge AS

11:30 Lunsj

12:30 Case (forts.)

13:10 Pause

13:20 Instruktørrollen: Krav, veiledning, kvalitetssikring, forbilde og menneskelighet
Giske Eide, BKK

14:50 Pause

15:00 Oppfølging av opplæringsplanen: Evaluering og korrigerende tiltak som virker
Giske Eide, BKK

15:45 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 28. februar 2018,

  Park Inn Oslo Airport Hotell

  Næringspolitisk Verksted: Tariffer, nettregulering og tilknytning

  Det forventes flere endringer i reguleringen i tiden fremover, blant annet arbeider NVE med flere saker som kommer på høring i 2018.

 2. 5. - 7. mars 2018,

  Clarion Hotel & Congress Trondheim

  Produksjonsteknisk konferanse 2018

  Endringer i måten kraft blir produsert på, kundenes agering og hvordan kraft brukes definerer en ny virkelighet for norsk kraftbransje.

 3. 6. mars 2018,

  Thon Hotel Bristol, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

Logo EnergiAkademietDenne tjenesten er levert av Energi Norge AS - EnergiAkademiet.