Energi Norge

Innhold

Hvordan påvirker Elhub deg? Hvordan påvirker Elhub dine ansattes eller dine kollegaers arbeid? På dette seminaret vil du få innsikt i Elhub og hva som må på plass før oppstart.

Elhub styrer og kontrollerer informasjonsflyten mellom markedsaktørene. Samtidig er Elhub en database for all informasjon i det norske kraftmarkedet som du trenger for dine daglige oppgaver.

Et viktig tema i kurset er Go Live prosessen og idriftsettelsen. Hvilke utfordringer må du holde et ekstra øye ved under Go Live av Elhub?
Sikre at ditt selskap er klar for Elhub og har den riktige kompetansen fremover – meld deg på i dag!

Fem gode grunner til å delta på Elhub for energibransjen:

 1. Forstå hvordan Elhub endrer bransjen og markedet
 2. Forstå hvem som har ansvaret for hva
 3. Få kunnskap om personvern og informasjonssikkerhet i Elhub
 4. Se og bli kjent med Elhub Aktørportal
 5. Du får mulighet til å etablere et Elhub-nettverk

Seminaret er ett av Elhubkursene til EnergiAkademiet. Kursene er et samarbeid mellom Elhub, KS Bedrift, Defo og EnergiAkademiet.  

Elhub-kursportefølje:

Elhub for energibransjen: 11.05.2017 (Oslo) 
Elhub for energibransjen: 05.09.2017 (Gardermoen)
Elhub for kraftleverandører: 07.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for kraftleverandører: 13.06.2017 (Oslo) 
Elhub for kraftleverandører: 06.09.2017 (Gardermoen) 
Elhub for kraftleverandører: 07.09.2017 (Trondheim)
Elhub for nettselskap: 08.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for nettselskap: 14.06.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 13.09.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 21.09.2017 (Trondheim)
Avanserte Elhub-oppgaver: 15.06.2017 (Oslo) 
Avanserte Elhub-oppgaver: 14.09.2017 (Oslo)

Målgruppe: Alle som jobber i energibransjen og tilstøtende bransjer

Program

Torsdag 11. mai 2017

0900 Registrering

0930 Velkommen
Lars Ragnar Solberg, rådgiver, Energi Norge AS

0935 Introduksjon til Elhub
Tor Heiberg, daglig leder, Elhub

1005 Hvordan endrer Elhub kraftmarkedet?
Kalle Ellinggard, seniorrådgiver, NVE

• Regelverket for Elhub
• Markedsendringer
• Selskapsmessig og funksjonelt skille

1035 Pause

1055 Hvordan forandrer Elhub din hverdag?
Jan Magne Strand, avdelingsleder utvikling, Elhub

• Fra en kraftleverandørs ståsted
• Fra et nettselskaps ståsted
• Det nye samspillet mellom aktørene

1130 Lunsj

1230 Den nye Elhub-verden
Jan Magne Strand, avdelingsleder utvikling, Elhub

• Hvilke oppgaver blir Elhub ansvarlig for?
• Hvilken ny kompetanse kreves i den nye Elhub-verden?

1300 Gjennomgang av prosesser i Elhub
Andreas Holmqvist, senior rådgiver, Elhub

1330: Pause

1345 Informasjonssikkerhet og personvern i Elhub
Christian Haugen, seksjonsleder teknologi og sikkerhet, Elhub

1420 Hvilke utfordringer kan dukke opp rundt Go live?
Eigil Gjelsvik, avdelingsleder markedstjenester, Elhub

1445 Pause

1500 Kraftleverandørens gevinster når Elhub er i drift
Solfrid Fluge Andersen, Fjordkraft

1525 Nettselskapets gevinster når Elhub er i drift
Jan Rondeel, Skagerak Nett AS 

1550 Spørsmål og kort oppsummering

1600 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 4. september 2018,

  Quality Hotel Alexandra, Molde

  Regionalt næringspolitisk verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer, og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.

 2. Inn i styrearbeid

  Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

 3. 5. september 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Næringspolitisk Verksted - Nettregulering og tariffering

  På dette møtet vil vi ha fokus på forventede høringer om NVE renten, endrede KILE satser for husholdningskundene og NVEs videre utvikling av reguleringsmodellen.