Energi Norge

Innhold

Elhub for kraftleverandører

Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag som kraftleverandør?

På dette kurset får du en praktisk gjennomgang av kraftleverandørens rolle og oppgaver i Elhub, og du vil finne ut hvilken informasjon som er tilgjengelig for deg, når den er tilgjengelig og hvordan du kan søke den opp.
Kurset gir deg det du trenger å vite om leverandørskifter, inn-/utflyttinger, innsendinger av måleverdier, oppdatering av grunndata, forespørsler mot nettselskap og Elhub.
Balanseansvarlig og tredjepartsaktører vil få oversikt over hva slags data en får og har tilgang til.

Fire gode grunner til å delta på Elhub for kraftleverandører:
1. Bli trygg på Elhub Aktørportal
2. Lær hvordan dine prosesser håndteres av Elhub
3. Lær hvilke rapporter og data som er tilgjengelig
4. Forstå viktigheten av personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

Kurset er en del av Energiakademiets Elhub-kursportefølje. Kursene har blitt utviklet sammen med Elhub, KS Bedrift, Defo og Energi Norge.

Elhub-kursportefølje:

Elhub for energibransjen: 11.05.2017 (Oslo) 
Elhub for energibransjen: 05.09.2017 (Gardermoen)
Elhub for kraftleverandører: 07.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for kraftleverandører: 13.06.2017 (Oslo) 
Elhub for kraftleverandører: 06.09.2017 (Gardermoen) 
Elhub for kraftleverandører: 07.09.2017 (Trondheim)
Elhub for nettselskap: 08.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for nettselskap: 14.06.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 13.09.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 21.09.2017 (Trondheim)
Avanserte Elhub-oppgaver : 15.06.2017 (Oslo) 
Avanserte Elhub-oppgaver : 14.09.2017 (Oslo)

Målgruppe: Alle som skal jobbe direkte mot Elhub hos kraftleverandører og andre tjenesteleverandører.

Program

Onsdag 7. juni 2017

09:00 Registrering

09:30 Velkommen

09:40 Roller og tilgang til data i Elhub Aktørportal
- Slik støtter Elhub deg i dine oppgaver som kraftleverandør (og tjenesteleverandør)
- Roller og tilganger til data i Elhub

10:00 Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub
- Beskyttelse av data i Elhub

10:15 Forretningsprosesser i Elhub-verden
- Hvordan er forretningsprosessene dokumentert fra Elhub: sekvensdiagram, valideringsregler, meldingsreferansering

10:30 Pause

10:45 Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som kraftleverandør og tjenesteleverandør
- Leverandørskifte
- Leverandørskifte fra leveringsplikt
- Innflyttinger
- Utflyttinger og opphør
- Innsending av måleravlesning
- Oppdatering av grunndata
- Spørring på grunndata
- Forespørsel til Elhub og nettselskap

11:35 Sjekk din portefølje i Elhub Aktørportal som kraftleverandør?
Prosesser du kan utføre fra Elhub Aktørportal:

- Verifisere grunndata
- Søke på målepunkt – finn informasjon om sluttbruker og prosesser
- Spørre på grunndata i Elhub Aktørportal
- Sende forespørsel til Elhub

12:00 Lunsj

13:00 I hvilke prosesser er du som kraftleverandør involvert?
- Innflyttinger fra nettselskap
- Utflytting fra nettselskap
- Måleverdier og avregningsgrunnlag

13:15 Måleverdier, beregninger og avregningsgrunnlag
- Motta måleverdier
- Grunnlag for balanseavregning
- Avviksoppgjør

14:00 Pause

14: 15 Tilgang til data for balanseansvarlig og tredjepart
- Hva får balanseansvarlig og tredjepart tilsendt?
- Hva kan balanseansvarlig og tredjepart spørre om?
- Oppdatering av tredjeparts tilgang

Kl. 14:45 Elhub Aktørportal – hent dine rapporter og resultater
- Rapporter og monitorering av markedsprosesser
- Rapporter for grunndata
- Rapporter for måleverdier
- Resultater fra beregninger og avregning

16.00 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 18. juni 2018,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Opprinnelsesgarantier i praksis

  Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig.

 2. Inn i styrearbeid

  Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen

 3. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.