Energi Norge

Innhold

Elhub for nettselskap

Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? På dette kurset får du en praktisk gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap.

Elhub Aktørportal vil gi deg tilgang til data og informasjon som du trenger. I dette kurset vil du finne ut hvilken informasjon som er tilgjengelig for deg, når den er tilgjengelig og hvordan du kan søke den opp. 

Her får du en gjennomgang av prosesser som er viktig for deg som nettselskap; inn-/utflyttinger, oppdatering og spørring av grunndata, forespørsler mot Elhub og mye mer. Du får også en introduksjon til nye prosesser for måleverdier, beregninger og avregning.

Et annet viktig tema i kurset er rapportering i Elhub Aktørportal. Finn ut hvordan du henter dine rapporter.

Fem gode grunner til å delta på seminaret:

 1. Lær om vedlikehold av data
 2. Bli trygg på Elhub Aktørportal
 3. Lær hvilke rapporter og data som er tilgjengelig
 4. Forstå Elhubs rolle som master for grunndata
 5. Forstå viktigheten av personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

Seminaret er en del av Energiakademiets Elhub-kursportefølje. Kursene har blitt utviklet sammen med Elhub, KS Bedrift, Defo og Energi Norge. 

Elhub-kursportefølje:

Elhub for energibransjen: 11.05.2017 (Oslo) 
Elhub for energibransjen: 05.09.2017 (Gardermoen)
Elhub for kraftleverandører: 07.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for kraftleverandører: 13.06.2017 (Oslo) 
Elhub for kraftleverandører: 06.09.2017 (Gardermoen) 
Elhub for kraftleverandører: 07.09.2017 (Trondheim)
Elhub for nettselskap: 08.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for nettselskap: 14.06.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 13.09.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 21.09.2017 (Trondheim)
Avanserte Elhub-oppgaver: 15.06.2017 (Oslo) 
Avanserte Elhub-oppgaver: 14.09.2017 (Oslo)

 Målgruppe: Alle som skal jobbe direkte mot Elhub hos nettselskap og andre tjenesteleverandører.

Program

Onsdag 14. juni 2017

09:00 Registrering

09:30 Velkommen

09:40 Roller og tilgang til data i Elhub Aktørportal
- Slik støtter Elhub deg i dine oppgaver som nettselskap
- Roller og tilganger til data i Elhub 

10:00 Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub
-
Beskyttelse av data i Elhub

10:15 Forretningsprosesser i Elhub-verden  
Hvordan er forretningsprosessene dokumentert fra Elhub: sekvensdiagram, valideringsregler, meldingsreferanser
Innflyttinger fra kraftleverandør, endring av grunndata, utflytting og opphør fra kraftleverandør, leverandørskifte

10:30 Pause

 10:45 Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap 
- Innflyttinger
- Utflyttinger
- Oppdatering av grunndata
- Spørring på grunndata
- Forespørsel til Elhub 

11:30 Lunsj

12:30 Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap forts. 

13:00 Sjekk din portefølje i Elhub Aktørportal som nettselskap
Prosesser du kan utføre fra Elhub Aktørportal:

- Verifisere grunndata
- Søke på målepunkt – finn informasjon om sluttbruker og prosesser
- Spørre på grunndata i Elhub Aktørportal
- Sende forespørsel til Elhub

13:45 Pause

14:00 I hvilke prosesser er du som nettselskap involvert?
- Innflyttinger fra kraftleverandør
- Endring av grunndata
- Utflytting og opphør fra kraftleverandør
- Leverandørskifte

14:30 Introduksjon til nye forretningsprosesser for måleverdier, beregninger og avregning
- Slik sender du inn og mottar måleverdier fra Elhub 
- Kjøring av beregninger og avregning 

15:00 Pause

15:15 Elhub Aktørportal -  hent dine rapporter og avregninger
- Rapporter og monitorering av markedsprosesser
- Rapporter for grunndata
- Rapporter for måleverdier
- Resultater fra beregninger og avregning 

16.00 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. 
Energi Norge AS har en avtale med Thon Hotel Opera hvor deltakere på våre kurs får 24% rabatt på dagens pris. For å få denne rabatten kan du kontakte hotellet direkte på mail (opera@thonhotels.no) eller telefon (24103030), og henvise til Energi Norge og Tradebrokeravtalen.
Energi Norge AS har også avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Tilleggsinformasjon
Pris for deltagelse er fritatt mva., men det tilkommer mva. på bevertningskostnaden som er inkludert i deltakeravgiften. Dette vises ikke ved påmelding men vil bli korrigert før fakturering.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 29. - 30. mai 2018,

  Thon Hotel Arena, Lillestrøm

  Elmåledagene 2018

  Energi Norge har i samarbeid med REN gleden av å invitere til Elmåledagene 2018 - Digitalisering av energibransjen

 2. 29. mai 2018,

  Norges Varemesse, Lillestrøm, Eliaden

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Velkommen til seminar om Elektroinstallatørprøven på Eliaden.

 3. 30. mai 2018,

  Norges Varemesse, Lillestrøm, Eliaden: E-Hallen, møterom A

  Siste nytt innen forskrifter og normer

  NEK, Energi Norge, REN og Nelfo inviterer til lanseringsseminar på Eliaden.