Energi Norge

Innhold

Grønne datasentre  - Kan det blir verdiskaping og arbeidsplasser av slikt?

  • 9. jun 2017Kl. 00:00
  • Grand Hotel, Oslo Møterom "Gerhardsen"
  • Gratis
  • Påmeldingsfrist 8. juni 2017

Datasenterindustrien er en raskt voksende næring internasjonalt. Men i motsetning til sine naboland, har ikke Norge – så langt – klart å tiltrekke seg større datasenteretableringer.

Foto: Andreas Rønningen

Vi har gitt Menon Economics i oppdrag å kartlegge gevinstene knyttet til etableringen av et "hyperscale" datasenter i Norge. På frokostmøtet presenteres resultatene av denne kartleggingen og potensielle virkninger av datasenteretableringer i Norge, både nasjonalt og i ulike bo- og arbeidsmarkedsregioner. Funnene er samlet i en rapport som blir overlevert Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi inviterer også til en politisk diskusjon om hvordan Norge som nasjon kan tiltrekke seg globale datasenteraktører.

Energi Norge, Statkraft, Verdiskapingsinitiativet i Vestfold ved Vestfold Fylkeskommune og Ryfylke IKS med samarbeidspartnere (Rogaland fylkeskommune, Haugaland Vekst AS og Greater Stavanger) står bak initiativet.

Program

Fredag 9. juni

07:45 Kaffe og rundstykker
08:00 Velkommen
Oluf Ulseth, Energi Norge
08:05 Presentasjon av rapporten «Gevinster knyttet til etablering av datasentre i Norge»
Menon
08:30 Overrekkelse av rapporten til Samferdselsdepartementet
Overrekkelse til statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP)
08:35 Reaksjoner fra Innovasjon Norge
08:45 Innspill og reaksjoner fra Vestfold fylkeskommune
Fylkesordfører Rune Hogsnes
08:55 Innspill og reaksjoner fra Rogaland
Espen Thompson, representant for Datasenter- og energiprosjektet til Ryfylke IKS, Haugaland Vekst, Greater Stavanger og Rogaland Fylkeskommune
09:05 Politisk debatt: Hva mer kan gjøres for å tiltrekke datasenterindustri til Norge?
Panel: Ola Elvestuen (Venstre), Anna Ljunggren (Arbeiderpartiet), Odd Henriksen (Høyre)
09:45 Møteslutt

Praktiske opplysninger