Energi Norge

Innhold

Frokostseminar samspill el og varme –ny forskning

Energisystemet styrkes gjennom smart samspill mellom kraft og termisk energi

Foto: Mittel og Camilla M. Granheim

Velkommen til frokostseminar om samspillet mellom el og varme, belyst av nye forskningsfunn!

En rekke energiselskaper, NMBU, Norsk Fjernvarme og Energi Norge (landsforening i NHO) arrangerer frokostseminar om samspillet mellom el og varme i fremtidens energisystem.

Utgangspunktet er funn fra et fireårig forskningsprosjekt –FLEXELTERM – som vil presenteres og debatteres.

Kraftsystemet er i endring. Det foregår en rask utbygging av ny fornybar kraft i Nord Europa og flere utlandsforbindelser kommer på plass. Det gir flere perioder med lave elpriser, noe som utfordrer både lønnsomheten i fjernvarmen og kan gi billig input for varmeproduksjonen.
Flexelterm er et fireårig forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd og majoriteten av energiselskaper med fjernvarme, aktuelle bransjeforeninger og aktører. Prosjektet har undersøkt mulighetene som ligger i et fleksibelt samspill mellom kraft og termisk energi i fremtidens smarte energisystem. I prosjektet har man analysert hvordan et fleksibelt samspill mellom kraftsystemet og termisk energi kan gi økt lønnsomhet i utnyttelsen av nasjonale energiressurser og bedret forsyningssikkerhet for samfunnet.

Resultatene fra Flexeltermstudien legges frem på dette frokostseminaret.
Seminaret er åpent for alle og gratis.

Velkommen!

Program

Mandag 12. juni 2017

08:00 Frokost og mingling

08:45 Velkommen og informasjon om FLEXELTERM-prosjektet
Cato Kjølstad, Direktør rammevilkår, Hafslund Varme

08:55 Bakgrunn, forskningsaktiviteter, publikasjoner
Erik Trømborg, Professor, NMBU

09:05 Varmesektorens rolle for forsyningssikkerhet og fleksibilitet i det nordiske energisystemet
Torjus Bolkesjø, Professor, NMBU

09:30 Lønnsom fleksibilitet i fjernvarmesystemene? 
Erik Trømborg, Professor, NMBU

09:45 Lager- Hva er lager, hvorfor lager, hva koster det. Funn og dilemma
Monica Havskjold, Senior teknologianalytiker, Statkraft AS og førsteamanuensis (20%), NMBU, Institutt for Naturforvaltning

10:00 Nett-tariffene påvirker fleksibilitetsmulighetene
Jon Gustav Kirkerud, PhD-stipendiat, NMBU/FLEXELTERM

10:10 Kaffe

10:20 Paneldebatt – bedrifter, myndigheter, politikere
Blant annet kommer:
• Ola Elvestuen, Leder Energi- og miljøkmiteen på Stortinget
• Per Sanderud, Vassdrags- og energidirektør NVE
• Sigrid Hjørnegård, Direktør fornybar energi, klima og miljø Energi Norge
• Jan Bråten, Spesialrådgiver i Statnett
• Frank Sagvik, Daglig leder Akershus Energi Varme AS
Paneldebatten ledes av Trygve Mellvang-Berg, Kommunikasjonssjef Norsk Fjernvarme

11:05 Oppsummering og veien videre. Mer forskning?
Benjamin Smith, seniorrådgiver, Avdeling for energi, Forskningsrådet
Cato Kjølstad, Direktør rammevilkår, Hafslund Varme

11:15 Lunsj

Kontaktpersoner

Faglige spørsmål