Energi Norge

Innhold

Generalforsamling i Energi Norge

Vi ønsker våre medlemmer velkommen til årets generalforsamling

Styreleder i Energi Norge, Eimund Nygaard. Foto: Camilla M. Granheim

Generalforsamlingen er Energi Norges øverste beslutningsorgan. Selv om det gjennom året er en rekke arenaer for å gi både tilbakemeldinger og innspill til Energi Norges arbeid og utvikling, er generalforsamlingen medlemmenes viktigste møte for å gi føringer og vedtak for foreningens arbeid og virksomhet fremover. Styret i Energi Norge vil derfor oppfordre alle medlemmer til å delta på årets generalforsamling.

Sakspapirene vil sendes ut til deltakerne i begynnelsen av mai.