Energi Norge

Innhold

Medlemsmøte, HMS

Publisert

HMS - benchmarkingsmøte

  • 6. apr 2017Kl. 09:00
  • Thon Hotel Arena Lillestrøm
  • Kr. 700 inkl mva
  • Påmeldingsfrist Snarest

Kantar TNS (tidligere TNS Gallup) legger frem resultatene fra årtes benchmarkingrapport «HMS-statistikk for kraftnæringen 2016.

Resultatene fra rapporten vil også i år blir drøftet og vurdert opp mot kraftnæringens HMS-målsetting.

Møtet vil være en "førpremiere" på kraftnæringens verktøykasse innen Sikkerhetskultur, ref. sikkerhetskulturprosjektet. Seniorforsker Pete Kines fra Det Nasjonale Forskningscenter for Arbeidsmiljø i København vil snakke om forskningen og filosofien bak nullskadevisjon:

Nullvisjonen baserer seg på tanken om at alle ulykker kan forebygges, om ikke på kort sikt, så på lang sikt. Det innebærer at en bedrift våger å sette seg høye ambisjoner som forplikter bedriften til å jobbe for å skape en sikker arbeidsplass og forebygge alle ulykker. En bedrift som jobber etter nullvisjonen legger til grunn et systemperspektiv. Dette betyr at hvordan et system designes blir viktig. I tillegg har nullvisjonen et innovativt aspekt, fordi nullvisjonen kan inngå i en helhetlig tilnærming til endringer og forbedringer i bedriften.

Verktøykassen er utviklet på basis av kartlegging av næringens sikkerhetskultur som ble presentert på fjorårets benchmarkingmøte og filosofien bak nullskadevisjon. Det skal være et lavterskeltilbud til alle Energi Norges medlemmer, og  vil inneholde en intern kurspakke med dreiebok, informasjons- og kommunikasjonsmateriale, skårtabell og fasiliteringsverktøy.

Målgruppe: Deltakere i HMS-benchmarkingsgruppen.