Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted

 • 30. mai 2017Kl. 10:00–16:00
 • Næringslivets Hus Oslo
 • Medlem: 2250 + mva Andre: 3500 + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest

Nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer

Nettselskapene står overfor betydelig utfordringer i årene som kommer. Reguleringen endrer seg blant annet når det gjelder krav til organisering og økonomi.

Det skal gjøres svært store nettinvesteringer for å tilknytte nye kunder og fornye eksisterende nett. Kravene til å bygge og drive effektivt øker. Ny teknologi kommer og dette vil gi muligheter og utfordringer. Digtalisering er det nye "moteordet" i vår bransje, så vel som i andre bransjer. Kompetansen i selskapene må endres for å møte fremtidens krav. Alle disse temaene blir grundig belyst og diskutert på dette næringspolitiske verkstedet.

Vi ønsker både medlemmer og ikke-medlemmer velkommen til arragementet.

Program

Tirsdag 30. mai

09:30 Registrering

10:00 Innledning – hva er det i rammebetingelsene som kan påvirke nettselskapenes økonomi – og hvordan kan nettselskapene tilpasse seg og hva kan komme av endringer i reguleringen?
Trond Svartsund, Energi Norge

10:20 Mulige endringer fremtidens regulering
- NVE renten, KILE-husholdninger m.m.
Mi Lagergren/Mona Helen Heien, NVE

10:50 Mulige langsiktige endringer – noen punkter fra framtidens nettregulering
Åsmund Jenssen, THEMA Consulting Group

11:10 Innkjøp - begrensninger og muligheter
Marie Braadland, Advokatfirmaet Grette

11:40 Lunsj

12:20 Asset management – erfaring fra andre bransjer: hvor mye kan man effektivisere driften og hvordan må man gå fram?
Arild Engh/Kjetil Ingeberg, Pöyry Management Consulting

12:50 Prosesser i nettdrift som påvirkes av tilgang på AMS-data
Emilie Brunsgård Eik, Norgesnett

13:10 "Digital Grid" - Hva gjør kraftnæringen nå?

- Funn fra global undersøkelse om fremtiden nettselskap
- Muligheter ved digitalisering
- Har kraftnæringen den nødvendige kompetansen?
Gunnar Westgaard, Ernst & Young

13:40 Pause

13:55 Hva slags lønnsomhet sitter man igjen med fra effektiviseringstiltak i nett - evt. hvor mye tap
Roger Grøndahl, THEMA Consulting Group

14:35 Incentiver i reguleringen: Investering i nytt kobber, gammelt kobber eller driftssystemer og folk?
Roger Grøndahl, THEMA Consulting Group

15:05 Oppsummering og avslutning
Trond Svartsund, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
30. april 2017

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Ny personvernforordning (GDPR)

  25. mai trer personvernforordningen i kraft. Den vil da avløse dagens personverndirektiv og dagens personopplysningslov. Hvilke konsekvenser får det for kraftselskapene?

 2. 9. mai 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Forsyningsforskriften og innkjøpspraksis hos nettselskapene

  Innkjøp er en nøkkeloppgave for nettselskapene. Nettselskapene møter et omfattende regelverk i sine innkjøpsprosesser. I dette seminaret går vi gjennom viktige endringer i regelverket og får praktiske erfaringer om innkjøpsprosesser hos flere nettselskap, bl.a. Norgesnett.

 3. 15. mai 2018,

  Troms Kraft AS, Tromsø

  Regionalt Næringspolitisk Verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.