Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk Verksted

Nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer

Nettselskapene står overfor betydelig utfordringer i årene som kommer. Reguleringen endrer seg både når det gjelder krav til organisering, økonomi mm.Det skal gjøres svært store nettinvesteringer for å knytte til nye kunder og fornye eksisterende nett.Kravene til å bygge og drive effektivt øker.Ny teknologi kommer. Dette gir muligheter og utfordringer. Digtalisering er det nye moteordet i vår bransje som i andre. Kompentasen i selskapene må endres.Alle disse temaene blir grundig belyst og diskutert under verkstedet.

Program

Tirsdag 30. mai

09:30 Registering

10:00 Innledning – hva er det i rammebetingelsene som kan påvirke nettselskapenes økonomi – og hvordan kan nettselskapene tilpasse seg?
Trond Svartsund,Energi Norge

10:15 Mulige endringer fremtidens regulering - kostnadsnormer, KILE og NVE-renten
Mi Lagergren/Roar Amundsveen, NVE

10:45 Mulige langsiktige endringer – noen punkter fra framtidens nettregulering
Kristine Fiksen, Thema

11:05 Innkjøp - begrensninger og muligheter
Marie Braadland, Grette

11:35 Lunsj

12:15 Asset management – erfaring fra andre bransjer: hvor mye kan man effektivisere driften og hvordan må man gå fram?
TBA

12:45 Hvordan påvirkes beslutninger i nettdrift av tilgang på AMS-data?
TBA

13:05 Digitalisering
Gunnar Westgaard, Ernst & Young

13:35 Pause

13:50 Regneeksempler – konsekvenser for nettselskapene ved endringer i KILE, DEA og NVE-renten
Trond Svartsund, Energi Norge

14:15 Hva kan et nettselskap oppnå av lønnsomhet av effektiviseringstiltak – evt. tape dersom andre gjør det og ikke vi?

Roger Grøndahl, Thema

15:15 Belyse hvordan incentivene for "billige" alternativer til nett kommer t i DEA-modellen sammenlignet med investeringer i nettanlegg.
Roger Grøndahl, Thema

15:40 Oppsummering og avslutning
Trond Svartsund, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
30. april 2017

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Relaterte arrangement

 1. 3. mai 2017

  Quality Hotel Grand Kongsberg

  Næringspolitisk verksted

  Energibransjen møter store utfordringer.

 2. 11. mai 2017

  Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

  Elhub for energibransjen

  Hvordan påvirker Elhub deg? Hvordan påvirker Elhub dine ansattes eller dine kollegaers arbeid? På dette seminaret vil du få innsikt i Elhub og hva som må på plass før oppstart.

 3. 23. mai 2017

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Nye effektive metoder i nettforvaltningen

  Ressursbruken i det fysiske kraftnettet må ned. Vi presenterer virkemidler for å oppnå vesentlig gevinst i nettforvaltningen.