Energi Norge

Innhold

Nye effektive metoder i nettforvaltningen

Norge har et aldrende distribusjonsnett, men ved å benytte ny norsk forskning innen vedlikehold av de ulike delene i kraftnettet, vil nettselskapene kunne spare rundt 3 milliarder kroner årlig.

Foto: Camilla M. Granheim

Må råtne trestolper byttes ut, og hva vil det koste? Fins det verktøy som kan gi signaler på om noe må gjøres før de råtner? Er det mulig å avdekke redusert levetid for kabelskjøter i god tid før havari? Svarene på disse spørsmålene er ja! flere av forprosjektene som Energi Norges fellesfinansierte FoU-prosjekter har gjennomført, viser at det er store kostnadsbesparelser å hente på å ta i bruk verktøyene forskerne og bransjen har kommet frem til.

På dette seminaret vil flere av forskningsprosjektene og de foreløpig resultatene legges frem.

Delta på seminaret og du vil få innsikt i:
 • Nye og mer robuste metoder for tilstandsvurdering av PEX-kabelanlegg
 • Hvordan løse utfordringer med brudd i lineoppheng
 • Hvordan håndtere skader på trestolper, og forlenge deres levetid
 • Hvordan endret forvaltningsmetodikk gir økonomisk gevinst

NB! Deltakere får tilstandskontrollhåndbøker for kraftledninger, PEX-kabelanlegg og massekabelanlegg gratis. De er utviklet av personell i nettselskap sammen med spesialister hos SINTEF Energi.

Målgruppe: Nettsjefer/netteierrollen, vedlikeholdsansvarlige, prosjektingeniører for kraftnett og entreprenører

Relevante publikasjoner:
Bestilling kan sendes til abonnement@energinorge.no

396-2016 Retningslinjer og kravspesifikasjoner for ved design av lineoppheng
333-2011 Levetidsestimering av liner i korrosive miljø
232-2007 Sannsynligheten for råteangrep i trestolper
258-2007 Hakkespettskader på trestolper
302-2009 Optimal dimensjonering av jordelektroder i høyspennings fordelingsnett

Program

Tirsdag 23. mai 2017

09:00 Registrering

*Program med forbehold om endringer

09:30 Velkommen

Ketil Sagen, Energi Norge AS

09:45 Økte klimapåkjenninger – økt kompetansebehov

Helge Ulsberg, NVE

10:15 Verktøy for langsiktig framskriving av effektbehov – en realitet
Ellen Strøm Juliussen, Skagerak Nett 
Kjetil Ingeberg, Pöyry Management Consulting.

10:45 Pause


11:00 Eksempel på organisering av nettforvaltning - gevinster og utfordringer
Eivind Solvang, SINTEF Energi

11:20 Fornyelsesvurdering av distribusjonsnett – ny og enkel metode
Eivind Solvang, SINTEF Energi

11:40 Pause

12:05 Pålitelig tilstandskontroll av PEX-kabelanlegg - endelig mulig
Sverre Hvidsten, SINTEF Energi

12:35 Restlevetidsvurdering av trestolper – stort gevinstpotensial
Steinar Refsnæs, SINTEF Energi

13:00 Lunsj

14:00 Design av jordelektroder – viktig for påliteligheten i nettet
Arne Petter Brede, SINTEF Energi

14:20 Korrosjon og vind – glemte og nye løsninger på kjente utfordringer?
Steinar Refsnæs, SINTEF Energi

15:00 Kabelgrøfter for forbedret termisk ledningsevne og reduserte tap
Kåre Espeland, REN

15:20 Nye initiativ for redusert ressursbruk i kraftnettet
Ketil Sagen

15:30 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har en avtale med Thon Hotel Opera hvor deltakere på våre kurs får 24% rabatt på dagens pris. For å få denne rabatten kan du kontakte hotellet direkte på mail (opera@thonhotels.no) eller telefon (24103030), og henvise til Energi Norge og Tradebrokeravtalen.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 30. mai 2017

  Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

  Distribuert produksjon

  Bli oppdatert på lokal energiproduksjon og lær av pågående prosjekter.

 2. 30. mai 2017

  Næringslivets Hus

  Næringspolitisk verksted

  Nettselskapenes økonomi, effektiv drift og investeringer

 3. 31. mai 2017

  Quality Hotel Expo, Fornebu

  Elmåledagene 2017

  Energi Norge har i samarbeid med REN gleden av å invitere til Elmåledagene 2017 – AMS og digitalisering av energibransjen.