Energi Norge

Innhold

Nye effektive metoder i nettforvaltningen

Norge har et aldrende distribusjonsnett, men ved å benytte ny norsk forskning innen vedlikehold av de ulike delene i kraftnettet, vil nettselskapene kunne spare rundt 3 milliarder kroner årlig.

Foto: Camilla M. Granheim

Må råtne trestolper byttes ut, og hva vil det koste? Fins det verktøy som kan gi signaler på om noe må gjøres før de råtner? Er det mulig å avdekke redusert levetid for kabelskjøter i god tid før havari? Svarene på disse spørsmålene er ja! flere av forprosjektene som Energi Norges fellesfinansierte FoU-prosjekter har gjennomført, viser at det er store kostnadsbesparelser å hente på å ta i bruk verktøyene forskerne og bransjen har kommet frem til.

På dette seminaret vil flere av forskningsprosjektene og de foreløpig resultatene legges frem.

Delta på seminaret og du vil få innsikt i:
 • Nye og mer robuste metoder for tilstandsvurdering av PEX-kabelanlegg
 • Hvordan løse utfordringer med brudd i lineoppheng
 • Hvordan håndtere skader på trestolper, og forlenge deres levetid
 • Hvordan endret forvaltningsmetodikk gir økonomisk gevinst

NB! Deltakere får tilstandskontrollhåndbøker for kraftledninger, PEX-kabelanlegg og massekabelanlegg gratis. De er utviklet av personell i nettselskap sammen med spesialister hos SINTEF Energi.

Målgruppe: Nettsjefer/netteierrollen, vedlikeholdsansvarlige, prosjektingeniører for kraftnett og entreprenører

Relevante publikasjoner:
Bestilling kan sendes til abonnement@energinorge.no

396-2016 Retningslinjer og kravspesifikasjoner for ved design av lineoppheng
333-2011 Levetidsestimering av liner i korrosive miljø
232-2007 Sannsynligheten for råteangrep i trestolper
258-2007 Hakkespettskader på trestolper
302-2009 Optimal dimensjonering av jordelektroder i høyspennings fordelingsnett

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har en avtale med Thon Hotel Opera hvor deltakere på våre kurs får 24% rabatt på dagens pris. For å få denne rabatten kan du kontakte hotellet direkte på mail (opera@thonhotels.no) eller telefon (24103030), og henvise til Energi Norge og Tradebrokeravtalen.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Program

Tirsdag
23. mai 2017
Thon Hotel Opera
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:45
  Velkommen
  • Ketil Sagen
   Energi Norge AS
 • 09:45 - 10:15
  Økte klimapåkjenninger – økt kompetansebehov
  • Helge Ulsberg
   NVE
 • 10:15 - 10:45
  Verktøy for langsiktig framskriving av effektbehov – en realitet
  • Ellen Strøm Juliussen
   Skagerak Nett
  • Kjetil Ingeberg
   Pöyry Management Consulting
 • 10:45 - 11:00
  Pause
 • 11:00 - 11:20
  Eksempel på organisering av nettforvaltning - gevinster og utfordringer
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi
 • 11:20 - 11:40
  Fornyelsesvurdering av distribusjonsnett – ny og enkel metode
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi
 • 11:40 - 12:05
  Pause
 • 12:05 - 12:35
  Pålitelig tilstandskontroll av PEX-kabelanlegg - endelig mulig
  • Sverre Hvidsten
   SINTEF Energi
 • 12:35 - 13:00
  Restlevetidsvurdering av trestolper – stort gevinstpotensia
  • Steinar Refsnæs
   SINTEF Energi
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj
 • 14:00 - 14:20
  Design av jordelektroder – viktig for påliteligheten i nettet
  • Arne Petter Brede
   SINTEF Energi
 • 14:20 - 15:00
  Korrosjon og vind – glemte og nye løsninger på kjente utfordringer?
  • Steinar Refsnæs
   SINTEF Energi
 • 15:00 - 15:20
  Kabelgrøfter for forbedret termisk ledningsevne og reduserte tap
  • Kåre Espeland
   REN
 • 15:20 - 15:30
  Nye initiativ for redusert ressursbruk i kraftnettet
  • Ketil Sagen
   Energi Norge AS

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. Ny personvernforordning (GDPR)

  25. mai trer personvernforordningen i kraft. Den vil da avløse dagens personverndirektiv og dagens personopplysningslov. Hvilke konsekvenser får det for kraftselskapene?

 2. 9. mai 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Forsyningsforskriften og innkjøpspraksis hos nettselskapene

  Innkjøp er en nøkkeloppgave for nettselskapene. Nettselskapene møter et omfattende regelverk i sine innkjøpsprosesser. I dette seminaret går vi gjennom viktige endringer i regelverket og får praktiske erfaringer om innkjøpsprosesser hos flere nettselskap, bl.a. Norgesnett.

 3. 15. mai 2018,

  Troms Kraft AS, Tromsø

  Regionalt Næringspolitisk Verksted

  Det skal investeres mye på alle nettnivå i årene som kommer og nettleien kommer til å øke. Konkurransen i sluttbrukermarkedet er stor.