Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted

Tilknytning av elektrisk transport

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Det er et politisk ønske om å øke elektrifiseringen av transport for å redusere norsk klimagassutslipp. Mange transportløsninger skal ut på anbud innen 2020 og det må derfor etableres gode løsninger raskt for å unngå unødvendig høye kostnader til elektrifisering.

Grenseflaten mellom transport- og nettselskapene er ny og forventningene til aktørene er dermed noe uavklart. Det er derfor viktig med økt dialog mellom partene som legger grunnlaget for anbudene – nemlig fylker, kommuner og Statens Vegvesen – nettselskapene og NVE som skal levere tilstrekkelig nett til lavest mulig kostnad, og transportaktørene som skal levere tjenester i et konkurranseutsatt marked.

Disse temaene blir grundig belyst og diskutert på verkstedet. Formålet er å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger, og bidra til at elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet.

Arrangementet er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO transport, NHO sjøfart med flere, og er åpent for alle.

Program

Onsdag 19. april

 

10:00     Velkommen
Trond Svartsund, Energi Norge

10:05     Omfanget av elektrifiserng av transport og oppsummering fra prosjektet "Nettilknytning av  transport"
Kristine Fiksen, Thema

10:25     Nettselskapens rammebetingelser som regulert monopol
Trond Svartsund, Energi Norge

10:40     NVEs regelverk for nettilkytning , tariffering , anleggsbidrag
Torfinn Jonassen, NVE

11:05     Energi Norges arbeid med elektrifisering
Ulf Møller, Energi Norge

11:30     Lunsj

12:10     Elektrifisering av flere bussruter
Jon Kristian Evjen, Trønder Energi Nett

12:30     Om tilknytning av  hurtigladere, hurtigladestasjoner
NN

12:50     Om landstrøm
Mats Elvik, BKK Nett

13:10      Pause

13:20     15 minuters innlegg, diskusjon
              
Ruter ved Jon Stenslet
              Tromsø Havn ved NN
              Torghatten  ved Bjørn Laksformo
              NHO-Transport ved Jofri Lunde
              Grønn kontakt ved Ole Henrik Hannisdal
              Zero ved Marius Gjerset

15:30     Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

*Arrangementet er forbeholdt medlemmer av Energi Norge

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 3. mai 2017

  Quality Hotel Grand Kongsberg

  Næringspolitisk verksted

  Energibransjen møter store utfordringer.

 2. 11. mai 2017

  Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

  Elhub for energibransjen

  Hvordan påvirker Elhub deg? Hvordan påvirker Elhub dine ansattes eller dine kollegaers arbeid? På dette seminaret vil du få innsikt i Elhub og hva som må på plass før oppstart.

 3. 23. mai 2017

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Nye effektive metoder i nettforvaltningen

  Ressursbruken i det fysiske kraftnettet må ned. Vi presenterer virkemidler for å oppnå vesentlig gevinst i nettforvaltningen.