Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted

Tilknytning av elektrisk transport

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Det er et politisk ønske å øke elektrifiseringen av transport for å redusere de norske klimagassutslippene.
På grunn av at mange transportanbud skal ut på anbud innen 2020, må det etableres gode løsninger raskt for å unngå unødvendig høye kostnader til elektrifisering. Grenseflaten mellom transport- og nettselskapene er ny og forventingene mellom aktørene er dermed noe uavklart. Det kan være viktig med økt dialog mellom fylkene, Statens Veivesen og kommunene som legger grunnlaget for anbudene, nettselskapene og NVE som skal levere tilstrekkelig nett til en lavest mulig kostnad og transportaktørene som skal levere tjenester i et konkurranse-utsatt marked. Disse temaene blir grundig belyst og diskutert. Formålet med verkstedet er å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og bidra til at elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet.

Verkstedet er et samarbeid med NHO Transport NHO Sjøfart m. fl. og er åpnet for alle.

Program

Torsdag 24. august

 

10:00     Velkommen
Trond Svartsund, Energi Norge

10:05     Omfanget av elektrifiserng av transport og oppsummering fra prosjektet "Nettilknytning av transport"
Kristine Fiksen, Thema

10:25      Nettilknytning - "no problem!" - resultat fra spørreundersøkelsen i 2017
EC Group

10:35     Nettselskapens rammebetingelser som regulert monopol
Trond Svartsund, Energi Norge

10:50     NVEs regelverk for nettilkytning, tariffering, anleggsbidrag
Torfinn Jonassen, NVE

11:05     Energi Norges arbeid med elektrifisering
Ulf Møller, Energi Norge

11:30     Lunsj

12:10     utfordringer og muligheter ved elektrifisering av flere bussruter
Jon Kristian Evjen, Trønder Energi Nett

12:30     Om tilknytning av  hurtigladere, hurtigladestasjoner
Marius Gjerset, Zero

12:50     Om landstrøm
Mats Elvik, BKK Nett

13:10      Pause

13:20     15 minuters innlegg, diskusjon
               
Ruter ved Jon Stenslet
              NHO Sjøfart ved Frode Sund
              Torghatten  ved Bjørn Laksformo
              NHO-Transport ved Jofri Lunde
              Grønn kontakt ved Ole Henrik Hannisdal
              Zero ved Marius Gjerset

15:30     Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
24. juli 2017

Reise og opphold

Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 23. mai 2017

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Nye effektive metoder i nettforvaltningen

  Ressursbruken i det fysiske kraftnettet må ned. Vi presenterer virkemidler for å oppnå vesentlig gevinst i nettforvaltningen.

 2. 24. mai 2017

  Norway House, Brussel

  Europe as the global leader in renewable energy

  Europe as the global leader in renewable energy – a new approach to national contributions?

 3. 29. mai 2017

  Scandic Nidelven, Trondheim

  Damsikkerhet I

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.