Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk Verksted

Tilknytning av elektrisk transport

Dette er bildetekst.

Det er et politisk ønske å øke elektrifiseringen av transport for å redusere de norske klimagassutslippene. På grunn av at mange transportanbud skal ut på anbud innen 2020, må det etableres gode løsninger raskt for å unngå unødvendig høye kostnader til elektrifisering. Grenseflaten mellom transport- og nettselskapene er ny og forventingene mellom aktørene er dermed noe uavklart. Det kan være viktig med økt dialog mellom fylkene, Statens Veivesen og kommunene som legger grunnlaget for anbudene, nettselskapene og NVE som skal levere tilstrekkelig nett til en lavest mulig kostnad og transportaktørene som skal levere tjenester i et konkurranse-utsatt marked. Disse temaene blir grundig belyst og diskutert.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
19. mars 2017
*Arrangementet er forbeholdt medlemmer av Energi Norge

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Relaterte arrangement

 1. 6. - 8. mars 2017

  Clarion Hotel Air, Stavanger

  Produksjonsteknisk konferanse 2017

  Kraftnæringens viktigste arena for utveksling av driftserfaring og presentasjon av nyvinninger innen drift, vedlikehold, tilsyn, miljø, sikkerhet, og fornyelse for produksjon - dam og vassdrag, maskin og elektro.

 2. 15. mars 2017

  Næringslivets Hus, Oslo

  Næringspolitisk verksted

  Endringer i nettreguleringen, nye tariffer i distribusjonsnettet, nettilknytning og energiutredninger.

 3. 16. mars 2017

  Næringslivets Hus, Majorstuen

  Praktisk jus for energiselskaper: Når trenger selskapet advokat?

  Jobber du med erstatningssaker i selskapet, og ønsker jusfaglig påfyll for å håndtere sakene, er dette kurset for deg