Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted

Det er et politisk ønske å øke elektrifiseringen av transport for å redusere de norske klimagassutslippene.

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Det er høyt amabisjonsnivå når det gjelder elektrifisering av transportsektoren. Mange transportanbud skal ut innen 2020, og det må det etableres gode løsninger raskt for å unngå unødvendig høye kostnader til elektrifisering. Grenseflaten mellom transport- og nettselskapene er ny og forventingene mellom aktørene er dermed noe uavklart.


Det kan være viktig med økt dialog mellom fylkene, Statens Veivesen og kommunene som legger grunnlaget for anbudene, og nettselskapene og NVE som skal levere tilstrekkelig nett til en lavest mulig kostnad, samt transportaktørene som skal levere tjenester i et konkurranseutsatt marked. Disse temaene blir grundig belyst og diskutert på seminaret.

Formålet med seminaret er å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og å bidra til at elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet.

NB! Verkstedet er åpnet for alle og er et samarbeid med NHO Transport NHO Sjøfart med flere.

Du møter Sigrid Hjørnegård fra Energi Norge, Jofri Lunde fra NHO Transport,  Frode Sund fra NHO Sjøfart, samt representanter fra NVE, THEMA Consulting Group, Adapt, Zero, Trønder Energi Nett, BKK Nett, Ruter, Torghatten og Grønn Kontakt 

Program

Torsdag 24. august

 

10:00     Velkommen, innledning
Sigrid Hjørnegård, Energi Norge

10:05    Nettilknytning og elektrisk transport
Kristine Fiksen, THEMA Consulting Group

10:25    Markedsdesign for elektrisk transport - konsekvenser for elektrisk infrastruktur
Andreas Aamodt, Adapt

10:40      NVEs regelverk for nettilkytning, tariffering, anleggsbidrag
Kjell Rune Verlo, NVE

11:15     Elektrifisering av kollektivtrafikken
Jofri Lunde, NHO Transport

11:15     Energi Norges arbeid med elektrifisering
Ulf Møller, Energi Norge

11:30     Lunsj

12:10     Utfordringer og muligheter ved elektrifisering av flere bussruter
John Kristian Evjen, Trønder Energi Nett

12:25     Effekttariffer til besvær: Vil vi ha hurtigladestasjoner
Kjetil Ingeberg, Pöyry Management Consulting

12:40     Om landstrøm
Mats Elvik, BKK Nett

12:55      Pause

13:15     Korte innlegg og diskusjon
Enova, Merete Knain
Grønn kontakt, Ole Henrik Hannisdahl
NHO Transport, Jofri Lunde
NHO Sjøfart, Frode Sund
Ruter, Jon Stenslet
Torghatten, Bjørn Laksformo
Zero, Marius Gjerset

15:30     Oppsummering og avslutning ved Sigrid Hjørnegård, Energi Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
24. juli 2017

Reise og opphold

Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 28. mai - 1. juni 2018,

  Scandic Neptun Hotel Bergen

  Damsikkerhet I

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

 2. 28. - 29. mai 2018,

  Ingeniørenes Hus Møtesenter, Oslo

  FlomQ og ExPrecFlood - Workshop om flomestimering

  Nye metoder og verktøy for flomestimering

 3. 29. - 30. mai 2018,

  Thon Hotel Arena, Lillestrøm

  Elmåledagene 2018

  Energi Norge har i samarbeid med REN gleden av å invitere til Elmåledagene 2018 - Digitalisering av energibransjen