Energi Norge

Innhold

Næringspolitisk verksted

Det er et politisk ønske å øke elektrifiseringen av transport for å redusere de norske klimagassutslippene.

Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Mange transportanbud skal ut på anbud innen 2020, og det må det etableres gode løsninger raskt for å unngå unødvendig høye kostnader til elektrifisering. Grenseflaten mellom transport- og nettselskapene er ny og forventingene mellom aktørene er dermed noe uavklart.
Det kan være viktig med økt dialog mellom fylkene, Statens Veivesen og kommunene som legger grunnlaget for anbudene, nettselskapene og NVE som skal levere tilstrekkelig nett til en lavest mulig kostnad og transportaktørene som skal levere tjenester i et konkurranse-utsatt marked. Disse temaene blir grundig belyst og diskutert på seminaret.

Formålet med seminaret er å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og å bidra til at elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet.

NB! Verkstedet er åpnet for alle og er et samarbeid med NHO Transport NHO Sjøfart med flere.

Program

Torsdag 24. august

 

10:00     Velkommen
Trond Svartsund, Energi Norge

10:10      Innledning
Sigrid Hjørnegård, Energi Norge

10:05     Omfanget av elektrifisering av transport og oppsummering fra prosjektet "Nettilknytning av transport"
Kristine Fiksen, Thema

10:25      Nettilknytning - "no problem!" - resultat fra spørreundersøkelsen i 2017
TBA, EC Group

10:55      NVEs regelverk for nettilkytning, tariffering, anleggsbidrag
Torfinn Jonassen, NVE

11:15     Energi Norges arbeid med elektrifisering
Ulf Møller, Energi Norge

11:30     Lunsj

12:10     Utfordringer og muligheter ved elektrifisering av flere bussruter
Jon Kristian Evjen, Trønder Energi Nett

12:30     Om tilknytning av hurtigladere, hurtigladestasjoner
Marius Gjerset, Zero

12:50     Om landstrøm
Mats Elvik, BKK Nett

13:10      Pause

13:20     15 minuters innlegg, diskusjon
               
Ruter ved Jon Stenslet
               NHO Sjøfart ved Frode Sund
               Torghatten  ved Bjørn Laksformo
               NHO-Transport ved Jofri Lunde
               Grønn kontakt ved Ole Henrik Hannisdal
               Zero ved Marius Gjerset

15:30     Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
24. juli 2017

Reise og opphold

Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglig ansvarlig

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 14. august 2017,

  Café Lindvedske hus

  Arendalsuka: Fornybarnæringens veikart mot 2050

  Lansering av rapport og samtale med klima- og miljøminister Helgesen.

 2. 15. august 2017,

  Eureka kompetanse

  Arendalsuka: Norsk vannkraft - Hvordan gjøre arvesølvet til fremtidsgull

  Agder Energi i samarbeid med Energi Norge og Klimapartner inviterer til frokostmøte der vannkraftens rammebetingelser står på dagsorden.

 3. 24. august 2017,

  Næringslivets Hus

  Medlemsmøte DSO-rollen

  Formålet med møtet er å få frem synspunkter om hva ulike aktører legger i DSO-rollen og hvilken betydning denne rollen kan og bør få i det norske kraftsystemet i et 5-10 års perspektiv.