Energi Norge

Innhold

Arendalsuka: Fornybarnæringens veikart mot 2050

  • 14. aug 2017Kl. 18:45
  • Café Lindvedske hus Arendal

Lansering av rapport og samtale med klima- og miljøminister Helgesen.

Følg overleveringen live på Facebook

Overrekkelsen av innspillet og den påfølgende sofapraten vil overføres direkte på Energi Norges Facebook-side.

Gå til Facebook

Du møter Klima- og miljøminister Vidar Helgesen på vårt arrangement Fornybarnæringens veikart mot 2050 på Arendalsuka. Foto: Thomas Haugersveen

Energi Norge inviterer til lansering og overrekkelse av "Veikart for grønn vekst i norsk fornybarnæring mot 2050" – et innspill til regjeringens strategi for grønn konkurransekraft.

Oluf Ulseth (Energi Norge) vil presentere veikartet og formelt overrekke det til klima- og miljøminister Vidar Helgesen, etterfulgt av en panelsamtale om grønn konkurransekraft der Helgesen og Ulseth får selskap av konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv.

Tips: Lag din egen timeplan for Arendalsuka

Inne på på arendalsuka.no kan du trykke på "hjertet" på arrangementene du ønsker å delta på, og dermed lage en egen timeplan med favorittene dine for alle dagene du er i Arendal. Ønsker du å laste ned arrangementene til kalenderen din, trykker du på "pilen".

Du møter:
  • Vidar Helgesen , klima- og miljøminister
  • Oluf Ulseth , administrerende direktør i Energi Norge
  • Alexandra Bech Gjørv , konsernsjef i SINTEF
Om veikartet

Det er gått et snaut år siden regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft leverte sin rapport, og som en oppfølging skal regjeringen før stortingsvalget lansere sin strategi for grønn konkurransekraft. 

Fornybarnæringen har i forlengelsen av utvalgsrapporten arbeidet videre med perspektivene for næringens utvikling og ambisjoner fremover. Som et innspill til regjeringens strategi fremlegger Energi Norge i Arendal et veikart for fornybarnæringen mot 2050. Veikartet baserer seg på analyser og perspektiver fra energimeldingen, industrimeldingen og de sektorvise veikartene som tidligere er fremlagt fra andre næringer.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Faglige spørsmål