Energi Norge

Innhold

Avanserte Elhub-oppgaver

Skal du jobbe med beregninger, avregning og måleverdier i Elhub?

NB! Dette kurset var tidligere fulltegnet, vi har nå fått større lokaler og kan ta imot flere deltakere!

Dette praktiske kurset gir deg en gjennomgang i hvordan beregninger, avregning og måleverdiprosesser foregår i Elhub. Kurset er rettet mot deg som trenger detaljert kunnskap rundt dette for å mestre din arbeidshverdag.
Elhub Aktørportal vil gi deg tilgang til data og informasjon som du trenger for å følge opp beregninger og avregning. I dette kurset vil du få innsikt i hele verdikjeden for profil- og timesavregnede målepunkt. Du vil forstå rapportene og funksjonene for oppfølging av måleverdikvalitet, daglige beregninger, avviksoppgjør, elsertifikater og kvotepliktig forbruk samt oppdaterte MGA tapsparametere.

Du vil også lære mer om tidsfrister og få kontroll over de nye avregningsrutinene.

Fem gode grunner til å delta på seminaret:
1. Lær feilsøking i Elhub
2. Bli god til å sjekke data
3. Lær deg å bruke Elhub effektivt
4. Forstå hvordan beregninger og avregning vil endres
5. Møt andre spesialister innenfor beregninger og avregning

Seminaret er en del av Energiakademiets Elhub-kursportefølje. Kursene har blitt utviklet sammen med Elhub, KS Bedrift, Defo og Energi Norge.

Elhub-kursportefølje:

Elhub for energibransjen: 11.05.2017 (Oslo) 
Elhub for energibransjen: 05.09.2017 (Gardermoen)
Elhub for kraftleverandører: 07.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for kraftleverandører: 13.06.2017 (Oslo) 
Elhub for kraftleverandører: 06.09.2017 (Gardermoen) 
Elhub for nettselskap: 08.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for nettselskap: 14.06.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 07.09.2017 (Haugesund)
Elhub for nettselskap: 13.09.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 21.09.2017 (Trondheim)
Avanserte Elhub-oppgaver: 15.06.2017 (Oslo) 
Avanserte Elhub-oppgaver: 14.09.2017 (Oslo)

Målgruppe: Alle i nettselskap og hos kraftleverandører som jobber med rapportering av måleverdier, avviksoppgjør og oppfølging av beregninger i Elhub og alle som ønsker å forstå beregninger og avregning som utføres av Elhub.

Torsdag 14. september

08:30 Registrering

09:00 Velkommen og kort om dagen

09:10 Tilgang til måleverdier, beregninger og avregning i Elhub Aktørportal
- Tilganger til ulike måleverdier, beregninger og avregning for de ulike rollene
- Hva ser Elhub operatørene i forhold til deg som aktør?
- Kort overblikk over Elhubs regelverk rundt datasikkerhet

09:40 Gjennomgang av måleverdiprosesser
- Innsendelse av måleverdier til Elhub
- Verdikjeden for profilavregnende målepunkt
- Verdikjeden for timesavregnende målepunkt

10:15 Pause

10:30 Gjennomgang av måleverdiprosesser fortsetter

11:30 Lunsj

12:30 Rapportering fra Elhub og andre Elhub Aktørportal-funksjoner
- Oppfølging av måleverdikvalitet
- Elsertifikater og kvotepliktig forbruk
- Oppdaterte MGA tapsparametre
- Beregning av måleverdier i Elhub inkludert virtuelle plusskunder
- Forespørsel til Elhub

13:30 Pause

13:45 Rapportering fra Elhub og andre Elhub Aktørportal-funksjoner

14:45 Timing av beregninger og avregning, og utsendelse av resultater
- En dag i Elhubs liv: når får du tilgang til hva
- Tidslinje i løpet av en dag, månedsplan, årsplan

16:00 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 9. oktober 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  NEK 399 og 400

  Reviderte er utgaver av NEK 399 og 400 er nå tilgjengelige. Er bransjen tilstrekkelig oppdatert på normene?

 2. 10. - 11. oktober 2018,

  Quality Airport Hotel, Gardermoen

  Brukermøte spenningskvalitet

  Elektrifisering av transport utfordrer spenningskvaliteten. Temadagen er en fast møteplass for fagpersoner innen spenningskvalitet. Det legges vekt på erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om temaet.

 3. 15. - 16. oktober 2018,

  Clarion Hotel Admiral, Bergen

  NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

  Revidert utgave av normen NEK 440 ble lansert høsten 2015. EnergiAkademiet tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i dette temaet.