Energi Norge

Innhold

Brukermøte spenningskvalitet

Forskningsprosjektet "Spenningskvalitet i smarte nett" er nå sluttført. Prosjektet har bidratt med meget viktig kunnskap - delta på Brukermøte og bli oppdatert.

I 2016 fikk vi en fordobling av installert ytelse fra solcelleanlegg. Solcelleanlegg og annen produksjonsteknologi i distribusjonsnettet endrer spillereglene mellom nettselskapet og dets kunder. Vi vil vise resultater fra analyser og bruk av ny teknologi som er nyttig for å forebygge utfordringer når dette øker videre. Forskningsprosjektet "Spenningskvalitet i smarte nett" er nå sluttført. Prosjektet har bidratt med meget viktig kunnskap og levert nyttige verktøy til deltakerne, blant annet i en ny og omfattende "Håndbok i Spenningskvalitet". Vi vil presentere de nyeste resultatene med anbefalinger og diskutere veien videre i forhold til praktisk anvendelse av resultatene.

Brukermøtet vil gi deg innsikt i:

 • Erfaringer fra tilsyn og resultater fra rapportering av spenningskvalitetsmålinger til NVE
 • Anbefalt nettstyrke i både IT- og TN-nett
 • Nye resultater fra testing av fordelingstransformator med autotrinning
 • Hvordan batteri med frekvensomformer kan stabilisere stasjonær spenning og dempe spenningssprang og symmetrere spenninger.
 • Utfordringer med måling av mer høyfrekvente fenomener som følge av økt bruk av statiske omformere med høyere switchefrekvens
 • Nye interessante saker hos nettselskap.
 • Sammenhengen mellom spenningskvalitet og brannfare

Det vil også bli god mulighet til å delta i diskusjon om tilknytningsvilkår for ladestasjoner for elbiler, elektriske ferger, landstrøm til skip, samt diskusjon om hvordan håndtere klager når det ikke er brudd med FOL.

Målgruppe: Alle som arbeider med spenningskvalitet og håndtering av kundeklager i nettselskap, konsulenter, myndigheter.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes innkvartering i forbindelse med arrangementet kan dette bookes ved påmeldingen. Pris rom/frokost pr. person pr. natt kr. 1.245,-

Middag
Det arrangeres felles middag for deltakere 26. september som bestilles ved påmelding til seminaret.
Tre retter ink. drikke kr. 750,- inkl. mva.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Program dag 1
26. september 2017
Clarion Hotel, Gardermoen
 • 09:00 - 09:30
  Registrering
 • 09:30 - 09:40
  Velkommen og introduksjon
  • Ketil Sagen
   Energi Norge AS
 • 09:40 - 11:00
  Sesjon 1: SPESNETT er sluttført - hva nå?
 • 09:40 - 10:10
  Resultatene og veien videre
  • Ketil Sagen
   Energi Norge AS
 • 10:10 - 10:35
  Ny versjon av HB spenningskvalitet - en gjennomgang
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi AS
 • 10:35 - 11:00
  Anbefalt nettstyrke i lavspenningsnett - oppdatering
  • Magne Lorentzen Kolstad
   SINTEF Energi AS
 • 11:00 - 11:30
  Sesjon 2: "Rikets tilstand" - resultater fra tilsyn og rapportering
 • 11:00 - 11:15
  Nettselskapenes planer for bruk av AMS til leveringskvalitet og nettnytte
  • Jørgen Tjersland
   NVE
 • 11:15 - 11:30
  Status på prosjekt TN/IT
  • Eirik Eggum
   NVE
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 14:25
  Sesjon 3: Distribuert produksjon og spenningskvalitet
 • 12:30 - 13:00
  Analyse av spenningsforhold med plusskunder
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi AS
 • 13:00 - 13:20
  Demo Skarpnes - spenningskondisjonering med Elteks Rectiverter
  • Rolf Erlend Grundt
   AE Nett
 • 13:20 - 13:40
  DIP-test på småkraftverk - deres Fault Ride Through egenskaper
  • Magne Lorentzen Kolstad
   SINTEF Energi AS
 • 13:40 - 14:00
  Spenningsregulering i nett med småkraft
  • Eivind Parelius
   Helgelandskraft
 • 14:00 - 14:15
  Tilknytningsvilkår for plusskunder - status på REN-blad 0340
  • André Indrearne
   REN
 • 14:15 - 14:25
  Hvordan bør de tekniske tilknytningsvilkårene formuleres?
  • Diskusjon
 • 14:25 - 14:45
  Pause
 • 14:45 - 16:10
  Sesjon 4: Elektrifisering av transportsektoren
 • 14:45 - 15:05
  Elbiler i nett - en analyse fra NVE
  • Christer Heen Skotland
   NVE
 • 15:05 - 15:15
  Erfaringer med elbillading - diskusjon
 • 15:15 - 15:35
  Mikrogrid med batteri i fergeleie - alternativ til nettforsterkning
  • Magne Lorentzen Kolstad
   SINTEF Energi AS
 • 15:35 - 15:50
  Bør det være en bransjestandard for tekniske tilknytningsvilkår?
  • Diskusjon
 • 15:50 - 16:10
  Pause
 • 16:10 - 17:30
  Sesjon 5: Diverse
 • 16:10 - 16:30
  Spenningskvalitet og brannfare
  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 16:30 - 17:00
  Batteri med omformer - et tiltak mot hurtige spenningsendringer?
  • Per Dypvik
   Energea
 • 17:00 - 17:20
  Nasjonal spenningskvalitetsdatabase
  • Ivan Dahlberg
   Statnett
 • 17:20 - 17:30
  Diskusjon
 • 17:30 - 17:35
  Avslutning dag 1
 • 19:30 - 22:30
  Felles middag
Program dag 2
27. september 2017
Clarion Hotel, Gardermoen
 • 08:30 - 08:35
  God morgen
  • Møteleder: Ketil Sagen
   Energi Norge AS
 • 08:35 - 14:00
  Sesjon 6: Håndtering av spenningskvalitet i praksis
 • 08:35 - 08:55
  Utfordringer med Elspec instrumentet
  • Henrik Kirkeby
   PQA AS
 • 08:55 - 09:25
  Spenningskvalitetsmålinger i operasjonell drift
  • Helge Seljeseth
   Statnett
 • 09:25 - 09:45
  Automatisk Hendelses Analysator (AHA)-et statistisk analyseverktøy
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi AS
 • 09:45 - 10:05
  Pause
 • 10:05 - 10:25
  Jordfeildeteksjon ved automatisk analyse av AMS-data
  • Kjell Anders Tutvedt
   Hafslund Nett
 • 10:25 - 10:45
  Høyfrekvent støy på spenningen - spesiell målemetode påkrevd
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi AS
 • 10:45 - 11:15
  Næringskunde med nye motorer - mye flimmer fra før
  • Thor Holm
   Skagerak Nett AS
 • 11:15 - 11:35
  Resultater fra prosjektet Spenningsregulering i lavspenningsnett
  • Bendik Nybakk Torsæter
   SINTEF Energi AS
 • 11:35 - 11:55
  Pause
 • 11:55 - 12:15
  Rettferdig fordeling av tillatt EMC-nivå
  • Thor Holm
   Skagerak Nett AS
 • 12:15 - 12:30
  Flimmer fra tunnelboremaskin
  • Remy Andre Hestnes
   BKK Nett
 • 12:30 - 12:45
  Hvordan håndtere klager når det ikke er brudd med FOL?

  Kundens produkter ikke er immune mot tillatt avvik i spenningsform.

  • Diskusjon
 • 12:45 - 13:00
  Oppsummering dag 1
 • 13:00 - 14:00
  Lunsj og vel hjem!

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 29. - 30. mai 2018,

  Thon Hotel Arena, Lillestrøm

  Elmåledagene 2018

  Energi Norge har i samarbeid med REN gleden av å invitere til Elmåledagene 2018 - Digitalisering av energibransjen

 2. 29. mai 2018,

  Norges Varemesse, Lillestrøm, Eliaden

  Seminar om Elektroinstallatørprøven

  Velkommen til seminar om Elektroinstallatørprøven på Eliaden.

 3. 30. mai 2018,

  Norges Varemesse, Lillestrøm, Eliaden: E-Hallen, møterom A

  Siste nytt innen forskrifter og normer

  NEK, Energi Norge, REN og Nelfo inviterer til lanseringsseminar på Eliaden.