Energi Norge

Innhold

Elhub for nettselskap

Hvordan endrer Elhub din arbeidshverdag? På dette kurset får du en praktisk gjennomgang av de viktigste prosessene og oppgavene i Elhub for nettselskap.

Elhub Aktørportal vil gi deg tilgang til data og informasjon som du trenger. I dette kurset vil du finne ut hvilken informasjon som er tilgjengelig for deg, når den er tilgjengelig og hvordan du kan søke den opp. 

Her får du en gjennomgang av prosesser som er viktig for deg som nettselskap; inn-/utflyttinger, oppdatering og spørring av grunndata, forespørsler mot Elhub og mye mer. Du får også en introduksjon til nye prosesser for måleverdier, beregninger og avregning.

Et annet viktig tema i kurset er rapportering i Elhub Aktørportal. Finn ut hvordan du henter dine rapporter.

Fem gode grunner til å delta på seminaret:

 1. Lær om vedlikehold av data
 2. Bli trygg på Elhub Aktørportal
 3. Lær hvilke rapporter og data som er tilgjengelig
 4. Forstå Elhubs rolle som master for grunndata
 5. Forstå viktigheten av personvern og informasjonssikkerhet i Elhub

Seminaret er en del av Energiakademiets Elhub-kursportefølje. Kursene har blitt utviklet sammen med Elhub, KS Bedrift, Defo og Energi Norge. 

Elhub-kursportefølje:

Elhub for energibransjen: 11.05.2017 (Oslo) 
Elhub for energibransjen: 05.09.2017 (Gardermoen)
Elhub for kraftleverandører: 07.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for kraftleverandører: 13.06.2017 (Oslo) 
Elhub for kraftleverandører: 06.09.2017 (Gardermoen) 
Elhub for nettselskap: 08.06.2017 (Stavanger) 
Elhub for nettselskap: 14.06.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 07.09.2017 (Haugesund)
Elhub for nettselskap: 13.09.2017 (Oslo) 
Elhub for nettselskap: 21.09.2017 (Trondheim)
Avanserte Elhub-oppgaver: 15.06.2017 (Oslo) 
Avanserte Elhub-oppgaver: 14.09.2017 (Oslo)

Målgruppe: Alle som skal jobbe direkte mot Elhub hos nettselskap og andre tjenesteleverandører.

Program

Torsdag 21. september

09:00 Registrering

09:30 Velkommen

09:40 Roller og tilgang til data i Elhub Aktørportal
- Slik støtter Elhub deg i dine oppgaver som nettselskap
- Roller og tilganger til data i Elhub for nettselskaper

10:00 Personvern og informasjonssikkerhet i Elhub
- Beskyttelse av data i Elhub

10:15 Forretningsprosesser i Elhub-verden
Hvordan er forretningsprosessene dokumentert fra Elhub: sekvensdiagram, valideringsregler, meldingsreferanser

10:30 Pause

10:45 Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap 
- Innflyttinger
- Utflyttinger
- Oppdatering av grunndata
- Spørring på grunndata
- Forespørsel til Elhub 

11:30 Lunsj

12:30 Gjennomgang av markedsprosesser som er viktig for deg som nettselskap forts. 

13:00 Sjekk din portefølje i Elhub Aktørportal som nettselskap
Prosesser du kan utføre fra Elhub Aktørportal:
- Verifisere grunndata
- Søke på målepunkt – finn informasjon om sluttbruker og prosesser
- Spørre på grunndata i Elhub Aktørportal
- Sende forespørsel til Elhub

13:45 Pause

14:00 I hvilke prosesser er du som nettselskap involvert?
- Innflyttinger fra kraftleverandør
- Endring av grunndata
- Utflytting og opphør fra kraftleverandør
- Leverandørskifte

14:30 Introduksjon til nye forretningsprosesser for måleverdier, beregninger og avregning
- Slik sender du inn og mottar måleverdier fra Elhub
- Kjøring av beregninger og avregning

15:00 Pause

15:15 Elhub Aktørportal - hent dine rapporter og avregninger
- Rapporter og monitorering av markedsprosesser
- Rapporter for grunndata
- Rapporter for måleverdier
- Resultater fra beregninger og avregning

16.00 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
Snarest

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 23. oktober 2018,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Fremføringsrettigheter og fellesføring av strømnett og fibernett

  Energi Norge, i samarbeid med Advokatfirmaet Thommessen inviterer nettselskaper og fiberselskaper til et Næringspolitisk Verksted om fellesføring og fremføringsrettigheter for strømnett og fiberanlegg.

 2. 24. oktober 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Plusskunder – effekt, tilknytnings- og rammevilkår

  Ny veileder vil hjelpe nettselskapene å håndtere et stadig økende antall plusskunder.

 3. 25. oktober 2018,

  Thon Hotel Opera, Oslo

  Plusskunden i sentrum mellom sol og nett - felles kunde, utstyrleverandør og nettselskap

  En rivende utvikling i teknologiske løsninger gjør solstrøm stadig mer etterspurt.