Energi Norge

Innhold

Inn i krafthandel

Kurset gir deg en grundig innføring i krafthandel, handel i grønne markeder og administrasjonen rundt handelen.

Hver dag fastsettes det strømpriser på kraftbørsen Nord Pool. Aktører på etterspørselssiden og tilbudssiden i engrosmarkedet sender inn bud på timesbasis med mengder og pris som de er villig til å kjøpe/selge for. Utover fysisk krafthandel er finansiell krafthandel en viktig del av kraftmarkedet. Finansiell krafthandel er et viktig verktøy for prissikring og risikohåndtering. Finansiell krafthandel tilbys av Nasdaq.

 Tema på kurset:

 • Historien bak kraftmarkedet
 • Hvorfor skal vi ha en kraftbørs og et kraftmarked?
 • NordPool og Nasdaq
 • Hvordan opererer produksjonsplanleggere og strømleverandører i markedet?
 • Fysisk krafthandel (spothandel)
 • Finansiell krafthandel
 • Grønne markeder og ordninger
 • Settlement, clearing og sikkerhet
 • Hva bestemmer kraftprisen?
 • Krafthandel fremover 

Målgruppe: Nyansatte og erfarne i energibransjen som ikke jobber direkte krafthandel. I tillegg advokater, konsulenter, rådgivere, ansatte i offentlig sektor, forvaltningen etc. som ønsker en innføring i krafthandel.

Kurset er et samarbeid mellom Nord Pool, Nasdaq og Energi Norge. 
Les mer om Nord Pools og Nasdaqs kursportefølje her:

Nord Pool: http://www.nordpoolgroup.com/academy

Nasdaq: http://www.nasdaqomx.com/commodities/markets/trainingcourses

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurset er en del av EnergiAkademiets pakkeløsning for deg som ønsker en oversiktlig innføring i energibransjen, og består av følgende moduler:

Inn i energibransjen - grunnleggende introduksjonskurs om energibransjen.
Inn i produksjon - grunnleggende innføring i hvordan fornybar kraft blir produsert i Norge.
Inn i nett - grunnleggende oversikt over kraftsystemet, de ulike aktører og deres roller, samt innsikt i leveringskvalitet.
Inn i varmen – grunnleggende kurs om fjernvarme.
Inn i krafthandel – grunnleggende innføring i krafthandel, handel i grønne markeder og administrasjonen rundt handelen.

Pakketilbud:
For deltakere som er med på 2 av "Inn i"-arrangementene:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.500 + mva.
For ikke medlemmer kr 10.700 + mva.

For de av dere som har meldt dere på 2 inn i kurs: Dere blir fakturert full deltakeravgift på første "Inn i" kurset dere deltar på, og får rabatten på 2. kurs dere deltar på.

Kurset Inn i energibransjen arrangeres to ganger per år. De øvrige en gang per år. På forespørsel kan det også tilbys bedriftsinterne varianter av kursene.

Program

onsdag 23. august

09:00 Registrering

09:30 Velkommen og noen uttrykk fra kraftmarkedet
Lars Ragnar Solberg, Energi Norge AS

09:40 Kraftmarkedets utvikling
- Hvorfor trenger vi en kraftbørs og krafthandel?
- Utviklingen fra Norden til et felles europeisk kraftmarked – verdens største og mest velfungerende kraftmarked
Haakon Reiersen Leknes, Nord Pool Consulting

10:00 Nord Pool: Fysisk krafthandel
- Daglig handel i day-ahead markedet (Elspot)
- Kontinuerlig handel intraday (Elbas)
- Hvordan fysisk krafthandel hjelper Statnett/TSOene
Haakon Reiersen Leknes, Nord Pool Consulting

10:40 Pause

10:50 Nasdaq OMX
- Handel og clearing av finansielle kraftkontrakter
- Kontraktstyper og produkter
Knut Rabbe, Nasdaq OMX

11:30 Lunsj

12:30 Introduksjon til grønne markeder og handel
- El-sertifikater
- Opprinnelsesgarantier
- CO2-kvoter
Trine Braathen, Kinect Energy Group

13:05 Hva bestemmer kraftprisen?
- Tilbudssiden og tilstøtende markeder
- Etterspørselssiden
Haakon Reiersen Leknes, Nord Pool Consulting

13:30 Pause

13:45 Fysisk krafthandel
- Hvordan foregår den fysiske krafthandelen i praksis?
- Markedssituasjoner og eksempler
Lars Ragnar Solberg, Energi Norge

14:15 Finansiell krafthandel
- Hvordan foregår den finansielle krafthandelen i praksis?
- Markedssituasjoner og eksempler
Bernd Botzet, Nasdaq OMX

14:45 Pause

15:00 Utfordringer og muligheter for krafthandelen fremover
- Den fysiske krafthandelen
- Den finansielle krafthandelen
Andrea Stengel, Energi Norge

15:20 Oppsummering og kunnskapsquiz
Lars Ragnar Solberg, Energi Norge

16:00 Avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Vi har avtalepris gjennom NHO på kr. 1270,- per standard rom per natt inkl. frokost på:
Thon Hotel Gyldenløve
Bogstadveien 20
0355 OSLO
Tlf.: +47 23 33 23 00

Kode for å oppnå spesialprisen: (18235473).
Thon Hotel Gyldenløve ligger midt i handlegaten på Majorstua, og har fine, rolige rom.

Pakketilbud:
For deltakere som er med på 2 av "Inn i"-arrangementene:
De to prises da samlet som et standard 2-dagers arrangement hos oss:
For medlemmer kr 8.500 + mva.
For ikke medlemmer kr 10.700 + mva.

For de av dere som har meldt dere på 2 inn i kurs: Dere blir fakturert full deltakeravgift på første "Inn i" kurset dere deltar på, og får rabatten på 2. kurs dere deltar på.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2017

  Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

  Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

 2. 30. - 31. august 2017

  Collection Hotel, Hammer

  Kraftkom

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk på Lillehammer. Her belyser vi noen av de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor.

 3. 5. september 2017

  Scandic Oslo Airport, Gardermoen

  Elhub for energibransjen

  Hvordan påvirker Elhub deg? Hvordan påvirker Elhub dine ansattes eller dine kollegaers arbeid? På dette seminaret vil du få innsikt i Elhub og hva som må på plass før oppstart.