Energi Norge

Innhold

Vassdragsteknisk forum - region nord

Årets regionmøte i VTF Nord er lagt til Pasvikdalen med Pasvik Kraft som vertskap. Forumet samler 30-40 personer og byr på dagsaktuelle foredrag og befaring på Skogfoss, Melkefoss og Mennika.

Foto: Trygve Mellvang-Berg / Norsk Fjernvarme

Velkommen til Vassdragsteknisk forum region nord. Årets program inneholder foredrag over et bredt spekter av tema. Du får blant annet høre om utfordringer knyttet til damsikkerhet i  Sør-Amerika, bruk av kompositter innen vannkraft og en oppdatering om hva som skjer på forskningsfronten. På dag 2 blir det befaring til Skogfoss og Melkefoss. Dersom alt går etter planen får vi også se på Mennika, som ligger på russisk side.

Komplett program finnes lenger nede på siden.

Regionmøtene er en arena for utveksling av driftserfaringer og utfordringer med kollegaer i bransjen.

Målgruppe: Teknisk personell, vassdragstekniske ansvarlige og deres ledere, samt andre som arbeider med vassdragstekniske problemstillinger.

Program

Dag 1: torsdag 14. september

Ta kontakt med mh@energinorge.no dersom du trenger transport fra flyplass til hotellet.

13:00 Lunsj     

13:45 Registrering       

14:00 Velkommen til regionmøtet        
Vidar Bolle, Statkraft, styreleder VTF

14:05 Velkommen til Pasvik     
Monica Jerijärvi, Pasvik kraft

14:15  Nytt fra Energi Norge    
Eve Cathrin Walseth, Energi Norge AS

14:30 Nytt fra NVE damsikkerhet og Miljø        
Vebjørn Pedersen/Ronald Andersen, NVE

15:05 Pause   

15:20 Hydrocen           
Leif Lia, NTNU

15:50 Dam Store Måsevann - økt flomavledning         
Eirik Helgetun Pettersen, Sweco og Tor Oxhovd Svalesen, Statkraft

16:10 Damsikkerhet Sør-Amerika - utfordringer, flashfloods mm            
Lars Ødegård, Statkraft

16:30 Pause   

16:45 Inspeksjon av vannfylte tunneler - Rana kraftverk - U-tunnel - Norgesrekord
Theo Lindholm, Norconsult

17:00 Fuglesang - bruk av kompositter i vannkraft mm
Tom Arne Bergmann, Fuglesangs

17:25 Store Måsevann dam og Båtsvann dam - rehabilitering med dispensasjon oppstrøms plastring             
Tor Oxhovd Svalesen/Torbjørn Torgnes, Statkraft, Narvik

17:45 Rehabilitering av Mennika dam og orientering om befaring neste dag
Claus Rikardsen, Norconsult

18:00     Avslutning for dagen      

19:30     Middag på Svanhovd

Dag 2: fredag 15. september

Befaring Skogfoss, Melkefoss og evt. Mennika

07:00 Frokost på hotellet - utsjekk fra hotellet

08:00 Avreise til Skogfoss

08:30 Ankomst Skogfoss

ca.10:00 Transport til flyplassen med ankomst flyplass 11:00 for de som skal rekke et tidligere fly

ca. 10:00 Befaring Melkefoss, evnt. Mennika

12:00 Lunsj

12:45 Retur til flyplass, ankomst flyplass ca. 13:30

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

  1. 23. - 27. oktober 2017,

   Clarion Collection Hotel Gabelshus, Oslo

   Damsikkerhet I

   Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

  2. 22. - 25. januar 2018,

   KRMs kurssenter, Geilo

   Turbinregulator og damluker, praktisk drift og vedlikehold

   Ukeskurs i praktisk innføring i vedlikehold og systemforståelse av turbinregulatorer og damluker, med hovedvekt på hydraulikk og styresystemer.

  3. 5. - 7. mars 2018,

   Clarion Hotel & Congress Trondheim

   Produksjonsteknisk konferanse 2018

   Endringer i måten kraft blir produsert på, kundenes agering og hvordan kraft brukes definerer en ny virkelighet for norsk kraftbransje.