Energi Norge

Innhold

Verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen

Styrets ansvar og evne til å sørge for verdiskaping i kraftselskapene blir stadig viktigere!

Det stilles økte krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring hos styremedlemmer i norske energiselskap, og styrets rolle som verdiskaper er avgjørende for selskapenes fremtid. Er du i tillegg ny i styret eller ny i rollen som styremedlem er det mye å ha oversikt over. Dette velprøvde kurset gir deg tryggheten du trenger i møte med utfordringene. Gjør som meget fornøyde deltagere før deg: Meld deg på og lær mer om styrearbeid av erfarne bransjefolk.

Den norske kraftsektoren har aldri stått overfor så omfattende og hyppige endringer som i dag:

 • Digitalisering og teknologiutvikling legger til rette for en mer IKT-intensiv kraftnæring, høyere andel distribuert kraftproduksjon og nye forretningsmodeller
 • Globalisering, sammen med de to ovennevnte drivkreftene, øker muligheten for at nye, store internasjonale aktører, som Google, entrer bransjen
 • Strengere krav til nøytralitet, gjennom blant annet krav om selskapsmessig- og funksjonelt skille, øker behovet for endringer i intern organisering og bransjestruktur
 • Mer ekstremvær og en stadig mer elektrisitetsavhengig befolkning øker fokuset på forsyningssikkerhet
 • EUs regelverk får en stadig større betydning for norsk kraftsektor 

Endringene kan innebære store muligheter, men også store trusler for norske kraftselskaper.

Styrene i norske kraftselskaper er ansvarlige for å dra nytte av disse nye mulighetene, og unngå truslene, for å sikre verdiskaping og inntekter til eierne i lang tid fremover. I dette bildet er det derfor viktig at styret har tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekkene, og deres implikasjoner, for å sikre at ledelsen utvikler strategier som realiserer dette mulighetspotensialet. 

 • Har du tilstrekkelig kunnskap om de viktigste utviklingstrekkene i fremtidens kraftsystem til å stille de rette spørsmålene i styremøtene?
 • Har du kjennskap til hvilke implikasjoner utviklingstrekkene kan ha for selskapet der du er styremedlem og på den måten kan utfordre ledelsens anbefalinger?
 • Har du full oversikt over din rolle og ditt ansvar, samt hva som forventes av deg som styremedlem? 

EnergiNorge har i samarbeid med iStyrelsen og Thema Consulting Group utarbeidet et seminartilbud for styrer i kraftselskaper med fokus på disse temaene. Gjennom veksling mellom involverende foredrag, case og prosessbaserte gruppeoppgaver arbeides det gjennom de nødvendige tema slik at du blir bedre i stand til å ta ditt ansvar som styremedlem og tryggere i din praktiske utøvelse av styrerollen. Fra programmet kan nevnes:

 • Kraftnæringens utfordringer
 • Regulative forhold
 • Styrets ansvar
 • Styrets arbeidsform og arbeidsgrunnlag
 • Styrets rolle og oppgaver 

Se fullstendig program nedenfor. Der ikke annet er nevnt, er kursholdere:

 • Bjarne Aamodt, iStyrelsen
 • Espen Fossum, THEMA Consulting Group
 • Solgun Furnes, Energi Norge

Merk: Energi Norge AS kan også tilby Verdiskapende styrearbeid som et bedriftsinternt kurs eller regionsamling. Kurset kan arrangeres hos ditt selskap eller i Oslo. Vi tilpasser innhold og varighet til ditt behov. Ta kontakt med fagansvarlig Solgun Furnes sf@energinorge.no / Mobil 41431887 for dialog og tilbud!

Målgrupper: Eierrepresentanter, valgkomitémedlemmer, styreledere, styremedlemmer, styresekretærer, ledere i energiselskap, toppledere, ansatt i stab eller administrasjon med behov for kunnskap om styrearbeid.

Program

Dag 1 - torsdag 31. august

09:00 Registrering

09:30 Velkommen

Perspektiv på kraftnæringens utfordringer
v/ Energi Norge

Regulative forhold i kraftnæringen

Ca. 11:00 Pause

Hva er verdiskapende styrearbeid?
Formelt ansvar
Styrets sammensetning – Styrevalg
 

13:00 Lunsj

14:00 Styrets arbeidsform og arbeidsgrunnlag
           Styrets rolle og oppgave I - Utvikling

17:00 Avslutning dag 1

19:30 Felles middag – mer informasjon kommer ca. 1 uke før kursstart

Dag 2 - fredag 1. september

08:30 Innledning til gruppeoppgave

Gruppeoppgave – aktuell styreutfordring

Oppsummering av gruppeoppgave

Styrets rolle og oppgave II - Kontroll

11:30 Lunsj

Styrets rolle og oppgave II - Kontroll; fortsettelse

Pause

Styrets rolle og oppgave III - – Støtte og korrektiv til daglig ledelse

Sikre styrets egenutvikling

14:00 Foreleser tilgjengelig for spørsmål/samtale

15:00 Slutt for dagen - vel hjem!

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Påmeldingsfrist
7. august 2016

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt.
Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av. 
Vi kan også anbefale Thon Hotel Gyldenløve som ligger i nærområdet:

Thon Hotel Gyldenløve
Bogstadveien 20
0355 OSLO
Tlf.: +47 23 33 23 00
gyldenlove@thonhotels.no

Thon Hotel Gyldenløve ligger midt i handlegaten på Majorstua, men har fine, rolige rom.
De har mange forskjellig kategorier standard rom til vår avtalepris, så be om standard Queen da disse er større. 
Kode for å oppnå spesialprisen på 981,- per natt inkl. frokost: (18235473).
gyldenlove.booking@thonhotels.no

Felles middag
Det vil bli avholdt felles middag med foredragsholderne torsdag 31. august for de som ønsker det. Dette kommer i tillegg til deltakeravgiften. Det vil bli sendt ut mer informasjon ca. 1 uke før kursstart.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Faglige spørsmål

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. IKT-Forum: Sikkerhet og sårbarhet i energibransjen

  Energi Norge etablerer møteplassen IKT-Forum for erfaringsutveksling og faglig oppdatering. Hovedtema på første møte er: Sikkerhet og sårbarhet i energibransjen.

 2. 7. september 2017

  Næringslivets Hus, Majorstuen

  Erstatningsrett for nettselskap - hva har kunden krav på?

  Hvordan behandle erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap? Hva har kunden krav på? Kurset gir en oppdatert og grundig innføring i erstatningsrett for nettselskap og praktisering av erstatningsregler. Fokus rettes mot behandling av erstatningskrav fra kunder og forsikringsselskap.