Energi Norge

Innhold

Ledere må vise et profesjonelt HMS-engasjement i sin arbeidshverdag, både gjennom ord og handling.

Foto: Katrine Lunke

Det skal investeres opp mot 200 milliarder kroner i kraft og produksjon frem mot 2020. I dag viser trenden innen arbeidsskadestatistikken for kraftnæringen en uheldig utvikling. Det er behov for en endring innen HMS!

Styret til Energi Norge vedtok i juni 2014 en nullvisjon for skader i næringen. Det skal være trygt å gå på jobb og alle skal komme like hele hjem igjen. For å oppnå visjonen må alle ledere - toppledere, mellomledere og prosjektledere - ta sitt ansvar og legge til rette for et godt HMS-arbeid. Ledere må vise et profesjonelt HMS-engasjement i sin arbeidshverdag, både gjennom det de sier og gjennom handling. Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og i samsvar med gjeldende regelverk og forskrifter.

Kurset løfter frem praktiske eksempler og hvordan man kan løse kjente problemstillinger i bygge- og anleggsprosjekter. Foredragsholderne vil belyse problemstillingene sett fra myndighetenes og næringens side. Kurset viser også tydelig forskjellen på Byggherreforskriften og Internkontrollforskriften, og hvordan du som leder skal bruke forskriftene riktig. I tillegg hvor grensesnittet går for arbeidsgiver- og byggherreansvaret. 

Som kursdeltakeren får du med deg verktøy/sjekklister som kan benyttes i din daglige oppgave som leder eller prosjektleder. 

Foredragsholdere på kurset vil være Morten Hjerpbakk og Per Stranger Thorsen fra Future Technology. Til sammen har de over 50 års erfaring fra Arbeidstilsynet og ulike prosjekter blant annet hos Statnett, Jernbaneverket og andre store byggherrer, samt flere entreprenørvirksomheter. 

Målgruppe: Ledere, mellomledere, prosjektledere og andre med lederansvar innen bygg, - drift og vedlikehold. 

NB! Det utleveres kursbevis som vil kunne være med på å dokumentere at lederen som har deltatt, har oppdatert sin HMS-kompetanse i tråd med AML § 3-5 om lederes krav til opplæring i HMS. 

Program
Foredragsholdere er Per Stranger Thorsen og Morten Hjerpbakk fra Future Technology
Radisson Blu Plaza Hotel
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:05
  Åpning
  • Thor Egil Johansen
   Energi Norge AS
 • 09:05 - 09:45
  HMS-ledelse i et arbeidsliv som er i utvikling
 • 09:45 - 10:30
  Hvilke krav stilles til deg som leder og prosjektleder med tanke på HMS?
 • 10:30 - 10:45
  Pause
 • 10:45 - 11:30
  Internkontroll – HMS-forskriften
  • HMS-forskriften og byggherreforskriften
  • Likeheter og forskjeller
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:15
  Risiko og risikostyring
 • 13:15 - 13:30
  Pause
 • 13:30 - 14:15
  Gjennomgang av intensjonen og det viktigste innholdet i byggherreforskriften
  • «Den klare linjen»
  • Grensesnittet mellom byggherre og arbeidsgiver/entreprenør
 • 14:15 - 14:30
  Pause
 • 14:30 - 15:15
  Presentasjon av verktøy for byggherre og arbeidsgiver
  • Hvordan oppfylle forskriftens krav til SHA?
 • 15:15 - 15:30
  Oppsummering og avslutning

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Ønskes overnatting ifm arrangementet ber vi om at dette bookes individuelt. Energi Norge AS har avtalepriser med Choice-kjeden som deltakere kan benytte seg av.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette hendelser.

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 28. august 2018,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Tilsyn med 400 volts anlegg

  DLE og sakkyndige selskaper skal føre tilsyn med anlegg som stadig blir mer kompliserte. Dette innebærer at det tekniske kompetansenivået må være høyt.

 2. Inn i energibransjen

  Grunnleggende introduksjonskurs om fornybarnæringen, passer for deg som ønsker å få en oppdatert helhetlig oversikt.

 3. 18. - 19. september 2018,

  Quality Hotel Expo, Fornebu

  DLE-konferansen 2018

  Årets viktigste møteplass for Det lokale eltilsyn (DLE) og sakkyndige selskap.