Energi Norge

Innhold

Analyseverktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter

Med lave kraftpriser er optimalt vedlikehold mer relevant enn noen gang. Kurset gir en gjennomgang av analyseverktøyet og metodikken som gjør det enklere for deg som er leder, økonom eller controller å ta de riktige beslutningene.

Energi Norge har i en serie med FoU-prosjekter samarbeidet med bransjen og SINTEF Energi om å utvikle en metodikk. Denne innebærer en systematisk kartlegging av mulige vedlikeholdstiltak, hvordan risikovurdere investeringer, for deretter å kunne prioritere vedlikeholdsoppgaver og reinvesteringstiltak på best mulig måte.

Optimalt vedlikehold har som formål å sikre ønsket tilgjengelighet av produksjonsutstyret og samtidig styre vedlikeholds- og reinvesteringskostnadene innenfor gitte rammer. I et marked med lave, men til dels volatile priser blir dette temaet stadig viktigere.

Mange kraftproduksjonselskaper har tatt i bruk disse verktøyene og kan vise til svær positive erfaringer. 

Tema som blir omtalt på kurset:

 • Skader, skadeutvikling og levetid
 • Sviktmodellen og levetidskurver
 • Risikovurdering – hvordan risikovurdere en teknisk tilstand
 • Teknisk-økonomisk analyse
 • Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
 • Nåverdibetraktninger av konkrete case

Målgruppe:
Ledere, økonomer og controllere i produksjonsselskap.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Program
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:20
  Åpning, bakgrunn for kurset
  • Iren Aanonsen
   Energi Norge AS
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 09:20 - 09:40
  Skader, skadeutvikling og levetid
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 09:40 - 10:00
  Sviktmodellen og sviktsannsynlighet
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:00 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 10:40
  Hvordan kvantifisere risiko i prosjekter
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 10:40 - 11:00
  Vedlikeholdsmetodikker
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 11:00 - 11:30
  Teknisk-økonomisk analyse
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:10
  Presentasjon av case fra vannkraftbransjen
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 13:10 - 13:40
  Gruppeoppgave
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 13:40 - 14:00
  Analyseutfordringer
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 14:40
  Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 14:40 - 15:00
  Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 15:00 - 15:30
  Erfaring fra bruk av metodikk og verktøy i kraftselskap
  • Peder Vidar Golberg
   E-CO Energi AS
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering
 • 16:00 - 16:00
  Slutt for dagen

Praktiske opplysninger

Faglige spørsmål

Relaterte arrangement

 1. 5. - 7. mars 2018,

  Clarion Hotel & Congress Trondheim

  Produksjonsteknisk konferanse 2018

  Endringer i måten kraft blir produsert på, kundenes agering og hvordan kraft brukes definerer en ny virkelighet for norsk kraftbransje.

 2. 6. mars 2018,

  Thon Hotel Bristol, Oslo

  Tolkning av byggherreforskriften

  Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller anleggsprosessen.

 3. 19. - 21. mars 2018,

  Klækken Hotel, Hønefoss

  Mekaniske konstruksjoner i vannveiene

  Tappe og stengeorgan – kritiske men undervurderte komponenter i kraftverket