Energi Norge

Innhold

Analyseverktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter

Med lave kraftpriser er optimalt vedlikehold mer relevant enn noen gang. Kurset gir en gjennomgang av analyseverktøyet og metodikken som gjør det enklere for deg som er leder, økonom eller controller å ta de riktige beslutningene.

Energi Norge har i en serie med FoU-prosjekter samarbeidet med bransjen og SINTEF Energi om å utvikle en metodikk. Denne innebærer en systematisk kartlegging av mulige vedlikeholdstiltak, hvordan risikovurdere investeringer, for deretter å kunne prioritere vedlikeholdsoppgaver og reinvesteringstiltak på best mulig måte.

Optimalt vedlikehold har som formål å sikre ønsket tilgjengelighet av produksjonsutstyret og samtidig styre vedlikeholds- og reinvesteringskostnadene innenfor gitte rammer. I et marked med lave, men til dels volatile priser blir dette temaet stadig viktigere.

Mange kraftproduksjonselskaper har tatt i bruk disse verktøyene og kan vise til svær positive erfaringer. 

Tema som blir omtalt på kurset:

 • Skader, skadeutvikling og levetid
 • Sviktmodellen og levetidskurver
 • Risikovurdering – hvordan risikovurdere en teknisk tilstand
 • Teknisk-økonomisk analyse
 • Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
 • Nåverdibetraktninger av konkrete case

Målgruppe:
Ledere, økonomer og controllere i produksjonsselskap.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Program
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:20
  Åpning, bakgrunn for kurset
  • Iren Aanonsen
   Energi Norge AS
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 09:20 - 09:40
  Skader, skadeutvikling og levetid
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 09:40 - 10:00
  Sviktmodellen og sviktsannsynlighet
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:00 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 10:40
  Hvordan kvantifisere risiko i prosjekter
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 10:40 - 11:00
  Vedlikeholdsmetodikker
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 11:00 - 11:30
  Teknisk-økonomisk analyse
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:10
  Presentasjon av case fra vannkraftbransjen
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 13:10 - 13:40
  Gruppeoppgave
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 13:40 - 14:00
  Analyseutfordringer
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 14:40
  Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 14:40 - 15:00
  Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 15:00 - 15:30
  Erfaring fra bruk av metodikk og verktøy i kraftselskap
  • Peder Vidar Golberg
   E-CO Energi AS
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering
 • 16:00 - 16:00
  Slutt for dagen

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 15. - 16. oktober 2018,

  Clarion Hotel Admiral, Bergen

  NEK 440 - Stasjonsanlegg over 1 kV

  Revidert utgave av normen NEK 440 ble lansert høsten 2015. EnergiAkademiet tilbyr i samarbeid med NEK og REN et todagerskurs i dette temaet.

 2. 16. oktober 2018,

  Quality Airport Hotel Gardermoen

  OPC UA standarden og informasjonsmodellering

  Kurset gir en i innføring i OPC UA standarden og dens muligheter som et verktøy for videre digitalisering på vei mot industri 4.0 for kraftbransjen

 3. 16. - 17. oktober 2018,

  Quality Hotel 33, Oslo

  Damsikkerhet III

  Kurset behandler damsikkerhet og vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring. I tillegg berøres beredskapsplaner, dilemmaer ved utvikling til skadeflom, sikkerhetsfilosofi og mediehåndtering.