Energi Norge

Innhold

Analyseverktøy for vedlikeholds- og reinvesteringsprosjekter

Med lave kraftpriser er optimalt vedlikehold mer relevant enn noen gang. Kurset gir en gjennomgang av analyseverktøyet og metodikken som gjør det enklere for deg som er leder, økonom eller controller å ta de riktige beslutningene.

Energi Norge har i en serie med FoU-prosjekter samarbeidet med bransjen og SINTEF Energi om å utvikle en metodikk. Denne innebærer en systematisk kartlegging av mulige vedlikeholdstiltak, hvordan risikovurdere investeringer, for deretter å kunne prioritere vedlikeholdsoppgaver og reinvesteringstiltak på best mulig måte.

Optimalt vedlikehold har som formål å sikre ønsket tilgjengelighet av produksjonsutstyret og samtidig styre vedlikeholds- og reinvesteringskostnadene innenfor gitte rammer. I et marked med lave, men til dels volatile priser blir dette temaet stadig viktigere.

Mange kraftproduksjonselskaper har tatt i bruk disse verktøyene og kan vise til svær positive erfaringer. 

Tema som blir omtalt på kurset:

 • Skader, skadeutvikling og levetid
 • Sviktmodellen og levetidskurver
 • Risikovurdering – hvordan risikovurdere en teknisk tilstand
 • Teknisk-økonomisk analyse
 • Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
 • Nåverdibetraktninger av konkrete case

Målgruppe:
Ledere, økonomer og controllere i produksjonsselskap.

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter.

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post sammen med evaluering i etterkant av arrangementet. Vi gjør oppmerksom på at deltakere som har meldt seg av EnergiAkademiets nyhetsbrev ikke vil motta denne mailen. Hvis ønskelig er du velkommen til å melde deg på våre nyhetsbrev igjen. Du vil da motta aktuell informasjon innen ditt fagområde, klikk her for påmelding

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 10 arbeidsdager før start gis full refusjon. Ved 10-4 arbeidsdager før arrangementets begynnelse refunderes 50%. Ved mindre enn 4 arbeidsdager før arrangementets start gis ingen refusjon. Det gis ingen refusjon mot enkeltmåltider som ikke benyttes. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltakeravgift. Hoteller har egne regler for avbestilling. Energi Norge AS har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Energi Norge AS sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.

Program
 • 08:30 - 09:00
  Registrering
 • 09:00 - 09:20
  Åpning, bakgrunn for kurset
  • Iren Aanonsen
   Energi Norge AS
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 09:20 - 09:40
  Skader, skadeutvikling og levetid
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 09:40 - 10:00
  Sviktmodellen og sviktsannsynlighet
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 10:00 - 10:20
  Pause
 • 10:20 - 10:40
  Hvordan kvantifisere risiko i prosjekter
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 10:40 - 11:00
  Vedlikeholdsmetodikker
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 11:00 - 11:30
  Teknisk-økonomisk analyse
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 11:30 - 12:30
  Lunsj
 • 12:30 - 13:10
  Presentasjon av case fra vannkraftbransjen
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 13:10 - 13:40
  Gruppeoppgave
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 13:40 - 14:00
  Analyseutfordringer
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 14:00 - 14:20
  Pause
 • 14:20 - 14:40
  Tilstandskontroll og tilstandsvurdering
  • Bjarne Børresen
   Multiconsult ASA
 • 14:40 - 15:00
  Analysemiljø for vedlikeholds- og reinvesteringsbeslutninger
  • Eivind Solvang
   SINTEF Energi AS
 • 15:00 - 15:30
  Erfaring fra bruk av metodikk og verktøy i kraftselskap
  • Peder Vidar Golberg
   E-CO Energi AS
 • 15:30 - 16:00
  Oppsummering
 • 16:00 - 16:00
  Slutt for dagen

Praktiske opplysninger

Relaterte arrangement

 1. 29. august 2018,

  Næringslivets Hus, Oslo

  Opprinnelsesgarantier i praksis

  Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Ordningen bidrar derved til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig.

 2. 29. - 30. august 2018,

  Clarion Collection Hotel Amanda, Haugesund

  Kraftkom

  I august samles Energi Norges kommunikasjonsnettverk i Haugesund. Her belyser vi de viktigste kommunikasjons- og omdømmeutfordringene fornybarnæringen står overfor nå.

 3. Inn i styrearbeid

  Dette kurset i verdiskapende styrearbeid gir deg en helhetlig gjennomgang av hva som i praksis forventes i et styreverv i energibransjen